Perintälain väliaikainen muutos astuu voimaan 1.1.2021

Perintälain väliaikainen muutos astuu voimaan 1.1.2021. Hallituksen esityksen mukaisesti lain tavoitteena on helpottaa Covid-19 -epidemian vuoksi taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten tilannetta rajaamalla perintätoimenpiteitä ja niistä aiheutuvia kuluja. Väliaikainen laki on voimassa 1.1. –30.6.2021, ja lakia sovelletaan sen voimassaoloaikana tehtäviin perintätoimiin.  Tässä tiedotteessa mainitut muutokset eivät vaadi teiltä toimenpiteitä.  Väliaikaisessa perintälaissa yrityssaatavien perintätoimenpiteille on asetettu enimmäismäärä ja […]

Kannettava tietokone, kupillinen kahvia ja silmälasit pöydällä.

Perintälain väliaikainen muutos astuu voimaan 1.1.2021. Hallituksen esityksen mukaisesti lain tavoitteena on helpottaa Covid-19 -epidemian vuoksi taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten tilannetta rajaamalla perintätoimenpiteitä ja niistä aiheutuvia kuluja. Väliaikainen laki on voimassa 1.1. –30.6.2021, ja lakia sovelletaan sen voimassaoloaikana tehtäviin perintätoimiin. 

Tässä tiedotteessa mainitut muutokset eivät vaadi teiltä toimenpiteitä. 

Väliaikaisessa perintälaissa yrityssaatavien perintätoimenpiteille on asetettu enimmäismäärä ja kokonaiskulukatto. Lisäksi toimenpiteiden keinovalikoima väliaikaisesti kapenee. 

Keskeisimmät muutokset yritysperinnässä käytettävien toimenpiteiden osalta ovat seuraavat: 

 • Maksumuistutukselle on asetettu 10 euron enimmäiskulu
   
 • Perintäkuluja on porrastettu pääoman suuruuden mukaan, jos saatavan pääoma on
  – enintään 500 euroa, maksuvaatimuksesta voi veloittaa perintäkuluja enintään 50 euroa
  – jos saatavan pääoma ylittää 500 euroa, maksuvaatimuksesta saa veloittaa enintään 80 euroa
  – seuraavista maksuvaatimuksista perintäkuluja saa veloittaa enintään puolet ensimmäisen maksuvaatimuksen perintäkulusta 
   
 • Perintätoimille on asetettu aikarajat
  – Maksumuistutuksesta ja maksuvaatimuksesta saa vaatia perintäkuluja velalliselta vain, jos edellisen maksumuistutuksen tai maksuvaatimuksen lähetyksestä on kulunut vähintään 7 päivää. 
   
 • Trattaperintää, jota usein käytetään yrityssaatavien perinnässä, rajoitetaan
  – Tratan käyttö perintäkeinona kielletään väliaikaisesti, jos velallinen on yksityinen elinkeinoharjoittaja, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. Trattaperintää voi käyttää velallisena olevalle osakeyhtiölle, mutta trattaa ei saa julkaista tai ilmoittaa merkittäväksi luottorekisteriin, jos velallisena oleva osakeyhtiö toimittaa ennen tratan julkaisemista tai ilmoittamista merkinnästä luottorekisteriin selvityksen, jonka mukaan sen viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihto tai sitä vastaavat tuotto alittaa 100 000 euroa taikka sillä on käynnissä vasta ensimmäinen tilikausi. Kulun enimmäismäärä on 100 euroa.
   
 • Maksusuunnitelman laatimisesta kuluja voi veloittaa enintään
  – 30 euroa, mikäli saatavan pääoma on enintään 500 euroa tai maksusuunnitelma käsittää enintään neljä (4) maksuerää.
  – 60 euroa, mikäli saatavan pääoma ylittää 500 euroa ja maksusuunnitelma käsittää enemmän kuin neljä (4) maksuerää.
  – Maksusuunnitelman seitsemännestä (7) maksuerästä lukien saa veloittaa 5 euroa/maksuerä, jos maksusuunnitelman on sovittu käsittävän enemmän kuin kuusi (6) maksuerää. 
   
 • Eräpäivän siirrosta saa veloittaa enintään 10 euroa, edellyttäen, että eräpäivää siirretään vähintään 14 päivää. 
   
 • Konkurssiuhkaisesta maksukehotuksesta saa veloittaa enintään 100 euroa + tiedoksiantokulut.
   
 • Velallisen kokonaiskuluvastuuta on rajoitettu ja kokonaiskulukatto on toimenpiteiden määrästä riippumatta asetettu seuraavasti:
  – Kokonaiskulukatto on 230 €, kun pääoma enintään 500 euroa 
  – Kokonaiskulukatto on 410 €, kun pääoma yli 500 euroa 

Päivitämme hinnastoamme ja toimintaamme väliaikaisen perintälain mukaisesti ja muutokset astuvat voimaan 1.1.2021.Hinnanmuutokset ovat voimassa siihen saakka, kun väliaikainen perintälaki on voimassa, jonka jälkeen sovellamme aiempaa hinnastoa automaattisesti. Hinnastomme mukaiset perintäkulut vaaditaan puolestanne velallisen suoritettavaksi kuten nytkin. 

Yhteistyöterveisin,
OK PERINTÄ