Perintätoimistoja tarvitaan inhimillisellä otteella

Perintäalalla on huono ja kylmä maine. Usein ajatellaan, että perintätoimistot vain heittävät kapuloita rattaisiin jo valmiiksi vaikeuksissa oleville ihmisille.

Jennie Flink, OK Perinnän toimitusjohtaja.

“Mitä vähemmän maksuhäiriömerkintöjä, sitä paremmin koemme onnistuneemme työssämme.”

Jennie Ollila, OK Perintä

Perintäalalla on huono ja kylmä maine. Usein ajatellaan, että perintätoimistot vain heittävät kapuloita rattaisiin jo valmiiksi vaikeuksissa oleville ihmisille. Mielikuvat elävät tiukassa, mutta me OK Perinnässä haluamme muuttaa niitä tekemällä asiat toisin. Taloudelliset ongelmat ovat aitoja, koko elämää määrittäviä vaikeuksia. Me tahdomme auttaa ihmisiä selviämään veloistaan.

Yksilölliset ongelmat vaativat yksilöllisiä ratkaisuja

Perintätoimistojen keskeinen tehtävä on estää ihmisiä lamaantumasta velan äärellä, ja auttaa heitä eteenpäin velkoja selvittämällä. Laskujen maksamatta jäämiseen voi olla useita erilaisia syitä. Sen vuoksi asioiden selvittelyyn tarvitaan myös yksilöllistä otetta.

Velan kerääntymisen taustalla voi olla esimerkiksi hetkellisiä maksuvaikeuksia, sairastuminen tai tapaturma, yrityksen omat tai sen yhteistyökumppaneiden ongelmat. Tämän vuoksi perintää pitää tehdä nykyistä inhimillisemmin. Emme välttämättä voi ratkaista perintälaskun saaneen ihmisen kaikkia ongelmia, mutta haluamme olla osa ratkaisua ja katsoa eteenpäin.

Perinnän rooli yhteiskunnassa

Suomalaisten maksumoraali on maailman huippua – täällä velat maksetaan usein. Velkojen maksaminen rakentaa luottamusta yhteiskunnassa ja sitä kautta luo edellytyksiä taloudelliselle toimeliaisuudelle. Tämä puolestaan edesauttaa välillisesti esimerkiksi työpaikkojen syntymistä.

Perintätoimistot ylläpitävät maksumoraalia. Nopeutamme kassavirtaa ja vapautamme yrityksen resursseja sen ydintehtäviin. Neuvottelemme maksuratkaisuista siten, että jokainen selviäisi maksuistaan ja että myös esimerkiksi pienyrittäjät saavat saatavansa. Siksi perinnällä on myös tärkeä yhteiskunnallinen rooli.

Maksuhäiriömerkintä ei ole kenenkään etu

Mitä vähemmän maksuhäiriömerkintöjä, sitä paremmin koemme onnistuneemme työssämme. Usein unohtuu, että todellisuudessa useimmat ihmiset myös selviävät veloistaan. Esimerkiksi viime vuonna pelkästään OK Perinnän asiakkaat saivat maksettua yli 237 000 velkaa kokonaan pois. Tämä on hieno luku.

Perintätoimistot voivat parhaimmillaan vähentää inhimillistä kärsimystä auttamalla velkaantuneita eteenpäin, ja pahimmillaan työntää syvemmälle suohon. Me olemme ihmisten puolella.

Jennie Ollila, OK Perintä