Det behövs inkassobyråer med mänskligt grepp

Inkassobranschen har rykte om sig att vara en dålig och kall bransch. Ofta tror vi att inkassobyråerna bara ställer till det för människor som redan har det besvärligt.

Jennie Flink, OK Perinnän toimitusjohtaja.

“Ju färre betalningsstörningar, desto bättre upplever vi att vi har lyckats i vårt arbete.”

Jennie Ollila, OK Perintä

Inkassobranschen har rykte om sig att vara en dålig och kall bransch. Ofta tror vi att inkassobyråerna bara ställer till det för människor som redan har det besvärligt. Uppfattningen är svår att ta kål på, men vi på OK Indrivning vill ändra på attityderna genom att arbeta på ett annat sätt. Ekonomiska problem är verkliga svårigheter som påverkar hela livet. Vi vill hjälpa människor att klara av sina skulder.

Individuella problem kräver individuella lösningar

Till inkassobyråernas viktiga uppgifter hör att förhindra att människor lamslås inför sina skulder och att hjälpa dem framåt genom att de får sina skulder utredda. Det kan finnas många orsaker till att fakturor lämnas obetalda. Därför behövs det också individuella grepp för att reda ut problemen.

Orsaken till att skulden uppstår kan vara till exempel tillfälliga betalningssvårigheter, sjukdom eller olyckshändelse, företagets egna eller samarbetspartnernas problem. Därför måste inkassot genomföras på ett mänskligare sätt än tidigare. Vi kan inte nödvändigtvis lösa alla problem för den som får en inkassofaktura, men vi vill vara en del av lösningen och se framåt.

Indrivningens roll i samhället

Finländarnas betalningsmoral ligger i världstopp – här betalas skulderna ofta. Betalningen av skulder bygger upp förtroende i samhället och skapar därigenom förutsättningar för ekonomisk aktivitet. Det här igen främjar indirekt till exempel uppkomsten av arbetsplatser.

Indrivningsbyråerna upprätthåller betalningsmoralen. Vi påskyndar kassaflödet och frigör företagets resurser för dess kärnuppdrag. Vi förhandlar om betalningslösningar så att var och en klarar av sina betalningar och att till exempel också småföretagare får sina fordringar. Indrivningen har en viktig roll i samhället.

Betalningsstörningar gynnar ingen

Ju färre betalningsstörningar, desto bättre upplever vi att vi har lyckats i vårt arbete. Ofta glömmer man att i verkligheten klarar faktiskt de flesta människor av sina skulder. Under det gångna året har enbart OK Indrivnings kunder helt betalat bort över 237 000 skulder. Det här är en fin siffra.

Inkassobyråerna kan i bästa fall minska människornas lidanden genom att hjälpa de skuldsatta framåt och i värsta fall knuffa dem djupare ner i kärret. Vi står på människornas sida.

Jennie Ollila, OK Indrivning