Perintäyhtiö koko yrityksen tukena

Yrityksissä nähdään usein perinnän liittyvän vahvasti vain talouden työtehtäviin. Todellisuudessa perinnällä on kytkentöjä kaikkiin osastoihin, jotka ovat tekemisissä yrityksen asiakkaiden kanssa. Yritysten kannattaakin jokaisella osastolla panostaa aktiiviseen yhteistyöhön perintätoimiston kanssa, sillä se luo asiakaskokemusta ja on siten tärkeä osa asiakassuhteiden menestyksekästä hoitoa.

Mikko Toivonen ja Emilia Parkkali

Näkemyksemme mukaan asiakaskokemus muodostuu koko yrityksen henkilökunnan tavoista tuottaa arvoa asiakkaalle, vaikka se toki painottuukin asiakasvastaavien ja myynnin työtehtävissä. 

Hyvän asiakassuhteen ensiaskeleet otetaankin jo myynnissä. Samalla luodaan pohja sille, että asiakassuhde kestää mahdolliset ristiriitatilanteet. Onkin tärkeää, että myynnissä on tiedossa koko yrityksen saatavanhallinnan prosessi ja se, miten perintäyhtiö omalla toiminnallaan vaikuttaa asiakaskokemuksen rakentumiseen. Jo myyntivaiheessa on hyvä pitää mielessä koko saatavanhallinnan elinkaari, sillä läpinäkyvä luottopolitiikka on kestävän asiakassuhteen kivijalka.

Kun perintäyhtiön prosessi on mahdollisimman hyvin synkronoitu yrityksen omaan asiakassuhteen hoitoon, saadaan parhaiten varmistettua asiakastyytyväisyys myös maksuviivetilanteessa. 

Esimerkiksi ottamalla käyttöön muistutussoittopalvelun, saamme tilastojemme mukaan kiinni jopa 81 % epäselvyyksistä (mm. reklamaatiot, laskukopiopyynnöt, hyvityslaskujen kohdistukset) ilman, että varsinaisia perintätoimia edes tarvitaan. Muistutussoitto on yksi oivallinen keino tukea myyntiä asiakassuhteen hoidossa ja onkin saanut positiivisen vastaanoton asiakasyritystemme myyntiorganisaatioissa. Muistutussoittopalvelustamme voit lukea lisää täältä

Perintäkumppanin valinnan ei pitäisi olla vain talousosaston asia

Miten talous sitten pystyy parhaiten luomaan arvoa asiakkaille? Käytännössä talouden väylä vaikuttaa asiakaskokemukseen on myyntireskontran ja luotonvalvonnan aktiivinen kommunikointi asiakkaan kanssa niin, että asiakas välttyy ikäviltä yllätyksiltä. 

Perintätoimiston valintakriteerejä olemmekin avanneet aiemmassa blogissamme. Voit lukea blogin ”Viisi arvokasta huomiota: miten valita asiakaslähtöisin saatavienhallinnan toimija?” täältä.

Kyseinen blogi käsittelee perintätoimiston valintaa talouspäättäjän vinkkelistä, mutta valinnan ei tulisi olla ainoastaan talousosaston päätös. Siihen olisi tärkeää osallistaa myös yrityksen muuta johtoa ja asiakasrajapinnassa toimivat työntekijät. 

Ymmärrämme täysin, että näissä ryhmissä aktiivinen yhteistyö perintätoimiston kanssa voi aiheuttaa ennakkoluuloja ja siksi halusimme koota tähän blogiin näkemyksiämme siitä, miten aktiivinen perintäkumppani voi olla tärkeä tuki talousosaston ohella myös yrityksen asiakasrajapinnassa työskenteleville henkilöille.

Mitä tiiviimpi yhteistyö, sitä paremmin se toimii

Perintäyhtiön ja yrityksen säännöllistä keskustelua ei missään nimessä voida aliarvioida, kun tarkastellaan yhteistyön vaikutusta yrityksen asiakassuhteisiin. Kun vuorovaikutusta on läpi organisaation, perintäyhtiöllä on paremmat mahdollisuudet ymmärtää yrityksen asiakkuuksien hoitamisen mallia. Mitä paremmin perintäyhtiö tuntee yrityksen toimintamallit, sitä paremmin se pystyy palvelemaan asiakkaita yrityksen asiakasviestinnän mukaisesti. 

Toisaalta myös tiedonsiirto perintäyhtiön toimintavoista yrityksen eri osastoille on tärkeää. Kun perinnän vaiheet ja niiden vaikutukset ovat kaikkien tiedossa, viestintä maksuviivetilanteissa on yhtenäisempää riippumatta siitä, keskusteleeko asiakkaan kanssa yrityksen edustaja vai perintäyhtiö. 

Sen sijaan, että perintäyhtiö koetaan välttämättömänä pahana, se tulisi nähdä tiiviinä osana yrityksen omaa saatavanhallintaa. Kun toimintamalli on huolella yhdessä mietitty, pystytään varmistamaan asiakassuhteen jatkuminen maksuviivetilanteen jälkeenkin. Perintäyhtiö pystyy vapauttamaan yrityksen resursseja ydintekemiseen ja on parhaassa tapauksessa arvokas linkki yrityksen asiakaskokemuksen rakentumisessa.

Emilia Parkkali, asiakkuuspäällikkö
Mikko Toivonen, myyntipäällikkö

Heräsikö mielenkiintosi?

Asiantuntijamme kertovat kuinka saatte parhaan hyödyn OK Perinnän tuotteista ja palveluista.

Heräsikö mielenkiintosi?

Asiantuntijamme kertovat kuinka saatte parhaan hyödyn OK Perinnän tuotteista ja palveluista.

Emilia Parkkali

Emilia Parkkali

Account Manager

+358 40 185 3118 LinkedIn