Petri Malinen: Maksamisen muutos haastaa yrittäjänkin talousosaamisen

Suomen yrittäjien ekonomistin artikkeli ”Kuinka käy kukkarollemme?” -julkaisusta.

yrittäjän talousosaaminen

Digitalisoituva yhteiskunta edellyttää uudenlaisia tietoja ja taitoja. Tämän haasteen edessä ovat myös suomalaiset yrittäjät, etenkin kun on esitetty, että yrittäjän talouden hallinnassa on nyt alkamassa uusi aika. On totta, että jo nyt yrittäjän digitaaliset työkalut tarjoavat välineitä helpommalle yrittäjyydelle. Kuitenkin samaan aikaan, kun teknologia kehittyy, haastaa sääntely yrittäjyyttä. Byrokratian haasteet saattavatkin tuntua yrittäjistä niin raskailta, etteivät he jaksa paneutua tärkeään asiaan riittävästi.

“Tullakseen toimeen yrittäjä tarvitsee kuluttajia, jotka kykenevät kuluttamaan vastuullisesti.”

Digitalisaatio koskettaa kuitenkin jokaista yrittäjää – nimenomaan uuden mahdollistajana. Jokainen meistä on varmasti joskus ajatellut, että kunpa esimerkiksi maksamisen voisi tehdä järkevämmin ja helpommin. Viimeistään nyt meillä on käytössä teknologia, joka mahdollistaa tämän. Uudet maksutavat helpottavat maksamista ja tekevät siitä samanaikaisesti huomaamattomampaa. Vaikka helppokäyttöisyys on positiivinen asia, siinä on riskinsä. Kun maksaminen tapahtuu lähes huomaamatta, voi maksajan käsitys omasta rahankäytöstä hämärtyä. Tämä lisää ylivelkaantumisen riskiä. Se on riski paitsi kuluttajalle, myös häntä palvelevalle yrittäjälle. Tullakseen toimeen yrittäjä tarvitsee kuluttajia, jotka kykenevät kuluttamaan vastuullisesti.

Uuden teknologian ja uusien toimijoiden myötä markkinoille on tullut kokonaan uudenlaisia finanssituotteita ja -palveluita. Nämä vaativat myös yrittäjältä entistä vahvempaa talouden ymmärtämistä. Ei riitä, että peruskäsitteet ovat hallussa, jos ei ymmärrä, mitä ne eri asiayhteyksissä tarkoittavat.

“Talouden hallinnassa on kyse pitkäjänteisestä kestävän talouden hoidosta.”

Tämäkään ei vielä riitä. Jokaisella tulisi lisäksi olla kyky soveltaa taloustietoja ja talouslukutaitoa oman talouden hoidossa. Itselle ja omaan yritystoimintaan taloudellisesti järkevimpien ja toimivimpien palvelujen valitseminen lähes äärettömästä palvelutarjonnasta edellyttää tietoa, taitoa ja soveltamiskykyä.

Moni yrittäjä tuntee itsensä tässä tilanteessa helposti nurkkaan ajetuksi. Vaihtoehtoja on tarjolla uuvuttavan paljon. On lähi- ja mobiilimaksamista, on PSD2-direktiiviä sekä sen myötä erilaisia online- ja mobiilimaksupalveluja. Ja kun koko ajan tulee kaikkea uutta, meinaa tärkein helposti unohtua. Kaikista uusista mahdollisuuksista huolimatta talouden hallinnassa on kyse pitkäjänteisestä kestävän talouden hoidosta. Se, millä tekniikoilla talouttaan hoitaa, on vähemmän merkityksellistä.

Petri Malinen, ekonomisti, Suomen Yrittäjät

Kuva: Markus Sommers


Lue myös muut artikkelit!

Kuinka käy kukkarollemme? -julkaisu sisältää asiantuntijoiden näkemyksiä velkaantumisesta, rahankäytöstä ja maksamisen muutoksesta.

kuinka käy kukkarollemme

LUE KOKO JULKAISU TÄSTÄ