Petri Malinen: Nya betalningssätt utmanar även företagarens ekonomikompetens

En artikel av en ekonom vid Företagarna i Finland från ‘’Våga prata om pengar!‘’ -publikationen.

yrittäjän talousosaaminen

Allteftersom samhället digitaliseras krävs nya kunskaper och färdigheter. Även de finländska företagarna står inför en utmaning i synnerhet för att det har förts fram att en ny tid nu tar sin början i fråga om hur företagaren hanterar sin ekonomi. Det är sant att digitala verktyg redan idag underlättar företagandet. Medan de teknologiska lösningarna utvecklas utgör dock regelverken samtidigt en utmaning för företagarna. Byråkratin innebär utmaningar som kan kännas så tunga för företagarna att de inte i tillräckligt hög grad orkar sätta sig in i den nog så viktiga saken.

“För att klara sig behöver företagaren konsumenter som kan konsumera på ett ansvarsfullt sätt.”

 

Digitaliseringen berör emellertid alla företagare, och uttryckligen med tanke på möjligheten att skapa något nytt. Var och en av oss har säkert någon gång önskat till exempel att bara det skulle finnas ett vettigare och enklare sätt att betala. Senast nu har vi tillgång till sådan teknologi som kan förverkliga just det. Nya betalningssätt gör betalningen enklare men samtidigt mer obemärkt. Användarvänlighet är givetvis en positiv sak, men den har sina risker. När betalningen sker så gott som obemärkt kan betalarens uppfattning om sin penninganvändning fördunklas. Och samtidigt ökar risken för överskuldsättning. Den risken berör förutom konsumenterna även företagarna som betjänar dem. För att klara sig behöver företagaren konsumenter som kan konsumera på ett ansvarsfullt sätt.

Ny teknologi och nya aktörer har lett till att en helt ny typ av finansprodukter och finanstjänster har lanserats på marknaden. Det innebär i sin tur att även företagarna behöver en bättre ekonomisk förståelse. Det räcker inte att grundbegreppen är under kontroll om man inte förstår vad de innebär i olika saksammanhang.
 

“När det gäller att hantera sin ekonomi handlar det om att skapa en långsiktig och hållbar ekonomi.”

Det krävs dessutom mer än så. Alla behöver ha förmågan att tillämpa kunskaper i och förståelse för ekonomi för att kunna sköta sina finanser. Det krävs kunskap, kompetens och tilllämpningsförmåga att ur ett så gott som oändligt tjänsteutbud välja de ekonomiskt vettigaste och mest funktionsdugliga tjänsterna till sig själv och sin affärsverksamhet.

I en sådan situation känner mången företagare sig trängd i ett hörn. Alternativen är överväldigande många. Det finns när- och mobilbetalning, liksom PSD2-direktiv och följaktligen olika webbaserade och mobila betaltjänster. Och eftersom det hela tiden kommer något nytt är det lätt hänt att det viktigaste faller i glömska. När det gäller att hantera sin ekonomi handlar det trots alla nya möjligheter ändå om att skapa en långsiktig och hållbar ekonomi. Vilken teknik som används för att sköta ekonomin har mindre betydelse.

Petri Malinen, ekonom, Företagarna i Finland

Foto: Markus Sommers

 


Läs också fler artiklar!

“Våga prata pengar” -publikationen innehåller experters ställningar till skuldsättning, användning av pengar och förändringen av betaltjänster.

kuinka käy kukkarollemme

 

LÄS MER