Pienensimme yritysperinnän kuluja

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme siten, että voisimme tarjota asiakkaillemme joustavia ja yksilöllisiä ratkaisuja.

perintätoimisto

“Asiakkaiden auttaminen on koko uuden perintätapamme ydin.”

Me OK Perinnässä olemme jatkuvasti kehittäneet toimintaamme siten, että voisimme tarjota asiakkaillemme joustavia ja yksilöllisiä ratkaisuja. Tällä olemme pyrkineet siihen, että asiakas selviäisi velastaan nopeasti ja perinnästä aiheutuisi mahdollisimman vähän kustannuksia. Osana tätä kehitystä päätimme laskea asiakkailta perittäviä yritysperinnän kokonaiskuluja.

Perintäkuluille on säädetty laissa tarkat euromääräiset rajat silloin, kun velallisasiakkaana on kuluttaja. Yritysvelallisten kohdalla näin ei kuitenkaan ole, vaan perintätoimistot voivat lisätä perittävään summaan kohtuullisen määrän kuluja. Mikä sitten on kohtuullista, riippuu mm. velan suuruudesta ja perinnän vaatimasta työmäärästä. Tämä tekee yritysperinnän kulujen määrittelemisestä haastavaa ja aiheuttaa kuluihin toisinaan suurtakin vaihtelua.

Perintäkulujen pienentäminen auttaa asiakkaitamme

Asiakkaiden auttaminen on koko uuden perintätapamme ydin ja nimenomaan tätä haluamme perintäkulujen kokonaismäärää laskemalla käytännössä tehdä. Matalampien kulujen myötä haluamme osaltamme myös rohkaista meiltä tratan saaneita yrityksiä tarttumaan toimeen, sillä aina kun asioista päästään keskustelemaan, on niihin lopulta ratkaisu löydetty.

Samalla tulemme jatkossa panostamaan entistä voimakkaammin erilaisiin muistutustoimiin, jotta yhä useampi erääntynyt saatava saataisiin hoidettua ilman, että asia edes etenee perintään asti.

Yritysten perintäkuluihin tekemämme muutokset astuivat voimaan 1.1.2018.