OK Indrivning sänker kostnaderna för företagsinkasso

Vi utvecklar ständigt våra processer, för att kunna erbjuda våra kunder flexibla och individuella lösningar.

perintätoimisto

 

“Själva kärnan i vår kundorienterade inkassoprocess är att hjälpa kunden.”

 

Vi på OK Indrivning har konstant utvecklat vår verksamhet så att inkasso ska fungera både snabbt och effektivt för våra uppdragsgivare och samtidigt orsaka så lite extra kostnader för gäldenärskunderna som möjligt.

Inkassokostnaderna för kunder som är privatpersoner är enligt lagen reglerade på euro-nivå. På företagskundssidan är läget ändå inte det samma, utan inkassobyråerna får lägga till en skälig summa på inkassobeloppet. Vad som är en skälig summa beror bl.a. på skuldens belopp och på hur mycket arbete inkassoprocessen kräver. Det här gör det svårt att uppskatta kostnaderna för inkasso av företagsskulder och stora variationer i kostnader kan förekomma.

Våra kunder tjänar på sänkta inkassokostnader

Själva kärnan i vår kundorienterade inkassoprocess är att hjälpa kunden, och det är just det vi vill vi göra genom att sänka den totala inkassokostnaden. Genom att sänka inkassokostnaderna för företag vill vi också sporra de företag som är gäldenärskunder hos oss till att ta tag i saken. Varje gång man börjat diskutera saken, har också en lösning hittats.

Vi kommer också att satsa allt mera på olika påminnelsetjänster, så att fler förfallna fordringar kan skötas, utan att de går till inkasso

Ändringarna i kostnaderna för företagsinkasso trädde i kraft 1.1.2018.