“Tavasta periä pitäisi tehdä inhimillisempää, jotta velkaantumiseen liittyvää häpeää saataisiin poistettua”

“Ihmisten kohtaaminen inhimillisesti, niin perintätoimiston työntekijän ja velallisen kuin muidenkin ihmisten välillä, voisi helpottaa myös puhumista velkaantumisesta.”

Ryhmä keskustelee neuvotteluhuoneessa.

“Ihmisten kohtaaminen inhimillisesti, niin perintätoimiston työntekijän ja velallisen kuin muidenkin ihmisten välillä, voisi helpottaa myös puhumista velkaantumisesta”, ajattelee yksi OK Perinnän asiakasneuvottelukunnan jäsenistä ja toivoo perintätoimistoilta inhimillisyyttä ja avun tarjoamista. 

Paras mahdollinen perintätoimisto toimisi asiakasneuvottelukunnan jäsenen Helin mukaan niin, että tekeminen perustuisi asiakkaan tilanteen kohtaamiseen, eräänlaiseen vierellä kulkemiseen, sekä neuvotteluvalmiuteen.

– Jos saisin valita itse perintätoimistoni, haluaisin että perintä olisi asiantuntevaa, ja toimistosta annettaisiin vinkkejä velkojen järjestelyyn. Toivoisin perintäyhtiöiltä siis auttavaa ja sparraavaa roolia pelkän perinnän lisäksi. Se voisi auttaa molempia osapuolia: velallisen maksusuunnitelman tekemistä, ja toisaalta perintätoimisto voisi saada saatavansa varmemmin, Heli sanoo.

Inhimillisyyden kautta Helin näkemyksen mukaan voitaisiin myös ratkoa ylivelkaantumisen haastetta ylipäätään yhteiskunnassa, sekä poistaa velkaantumiseen liittyvää häpeän tunnetta.

– Miksi iltapäivälehtien lööpit velkaantumisesta ovat aina negatiivisia? Itse haluaisin mieluummin kuulla, miten julkisuuden henkilö on selvinnyt veloistaan ja minkälaisella maksusuunnitelmalla, hän miettii.

Heli peräänkuuluttaa myös ihmisten välisiä kohtaamisia ja uskoo, että kun ihmiset kohtaavat perheenjäsenensä, ystävänsä tai vaikkapa naapurin inhimillisemmin ja syyttelemättä, mahdollisesti talousvaikeuksissa oleva ihminen voi saada pelkästä keskustelusta rohkeutta hakea apua ongelmiinsa.

Lisäksi hän toivoisi, että velkaantuminen nähtäisiin laajemmin kuin ainoastaan pikavippien tai osamaksujen kierteestä johtuvana asia, sillä velkaantuminen johtuu usein muuttuvista elämäntilanteista, kuten avioerosta, sairastumisesta tai työn menettämisestä. Silloin esimerkiksi asuntolaina isona kuukausittaisena kuluna voi aiheuttaa ongelmia.

– Toivoisin, että perintätoimistot ja media käsittelisivät velkaantumista laajemmin. Ovathan esimerkiksi asuntovelallisetkin velkaantuneita! Olisi tärkeää avata, kuinka iso osa suomalaisista on velkaantuneita ja mistä ylivelkaantumistilanteet yleensä johtuvat. Puhumalla näistä asioista ääneen voitaisiin helpottaa monen ylivelkaantuneen tilannetta, sillä samaistuminen voi helpottaa häpeää ja toisaalta kannustaa hakemaan apua mahdollisimman pian, Heli sanoo.

Heli toivoo, että asiakasneuvottelukunnan työn tuloksena voidaan kehittää inhimillisempää ja asiakasystävällisempää perintää.

– Perinnässä yhdistyy monenmoisia ja haastavia ristiriita- ja vuorovaikutustilanteita, joilla on vaikutuksia kaikille osapuolille – velallisille, velkojalle ja alkuperäisen velan myöntäjälle. Tätä kokonaisuutta on mielenkiintoista olla rakentamassa paremmaksi, hän lopettaa.

OK Perinnän asiakasneuvottelukunta

OK Perinnän asiakasneuvottelukunnan tehtävänä on arvioida perintätoimistojen tämänhetkisiä toimintatapoja ja etsiä uusia keinoja inhimillisempään ja asiakaslähtöisempään perintään. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joita hyödynnetään OK Perinnän liiketoiminnan kehityksessä sekä haastaa kaikki perintäalan toimijat kehittämään alan toimintatapoja inhimillisempään suuntaan. 

Asiakasneuvottelukunta koostuu eri taustaisista jäsenistä, joilla on omakohtaisia kokemuksia perinnästä. Neuvottelukunta kokoontuu neljä kertaa vuodessa.