”Man borde ändra på sättet man talar om indrivning för att minska skammen skuldsättningen medför”

En av medlemmarna i kundrådet efterlyser medmänsklighet av inkassoföretaget och att de erbjuder hjälp. 

Kundråd medlemmar pratar.

”En medmänsklig kontakt, såväl mellan personen på inkassoföretaget och gäldenären och andra människor kunde göra det lättare att tala om skuldsättning”. I de här banorna går tankarna hos en av medlemmarna i kundrådet och efterlyser samtidigt medmänsklighet av inkassoföretaget och att de erbjuder hjälp. 

Enligt Heli, en av medlemmarna i kundrådet, skulle bästa tänkbara inkassoföretag sätta sig in i kundens situation, vara beredda att förhandla och på sätt och vis gå sida vid sida med kunden. 

– Om jag själv fick välja inkassoföretag, skulle jag välja ett där indrivningen är sakkunnig och där man ger råd på hur man kan organisera sina skulder. Min önskan är att inkassoföretaget skulle ta en hjälpande och sparrande roll utöver själva inkassot. Det kunde hjälpa båda parter: att gäldenären gör en betalningsplan, som i sin tur gör att inkassoföretaget med större sannolikhet får sin fordran, säger Heli.  

Enligt Heli kunde man över lag med ett medmänskligare sätt söka lösningar på överskuldsättningen och minska skammen skuldsättningen medför, också i samhället. 

– Varför är eftermiddagstidningarnas löpsedlar om skuldsättningen alltid negativa? undrar Heli. Själv skulle jag hellre läsa om hur offentliga personer har klarat av sina skulder och hurudana betalningsplaner de haft. 

Heli efterlyser också möten människor emellan och tror, att då människor möter sina familjemedlemmar, sin vän eller till och med sin granne som medmänniska, utan beskyllningar, kan personen med betalningssvårigheter få mod att söka hjälp för sina problem.  

Utöver det önskar hon, att skuldsättningen skulle ses som en större helhet, och inte som en skuldspiral som bara består av snabblån och avbetalningar. Orsakerna till skuldsättningen kan vara många, livssituationen kan ha ändrat tex. på grund av skilsmässa, man har blivit allvarligt sjuk eller arbetslös. I sådana situationer kan en större månatlig utgift, tex. amorteringen av ett bostadslån orsaka problem. 

– Jag önskar att inkassoföretagen och media skulle se och beröra skuldsättningen i en större omfattning. Nog är tex. även personer med bostadslån skuldsatta! Det är viktigt att öppna upp hur många finländare som är skuldsatta och vilka de vanligaste orsakerna till överskuldsättningen är. Genom att öppet tala om de här sakerna kunde man underlätta många skuldsattas situation, då man kan identifiera sig med andra som i sin tur kan underlätta skammen och samtidigt uppmuntra till att söka hjälp, säger Heli. 

Helis önskan är, att arbetet i kundrådet resulterar i utvecklingen av ett mänskligare och kundvänligare inkasso. 

– I inkassot uppstår många och utmanande situationer, både då det gäller konflikter och kommunikation och som påverkar alla parter – gäldenärer, fordringsägare samt borgenären som beviljat lånet. Det är intressant att vara med och bygga upp detta till en bättre helhet, avslutar hon. 

OK Indrivnings kundråd har som uppgift att utvärdera inkassobolagens rutiner idag och söka nya lösningar för ett mänskligare och mer kundorienterat inkasso. Målet är att hitta lösningar som OK Indrivning kan använda i utvecklingen av verksamheten. Samtidigt utmanar vi alla aktörer inom inkassobranschen att vara med och utveckla branschens rutiner i en mänskligare riktning. 

Kundrådet består av personer med olika bakgrunder och som har erfarenhet av inkasso. Kundrådet sammankommer fyra gånger i året.