Tiedätkö nämä asiat saataviesi perinnästä?

Perintätapa vaikuttaa paljon yrityksesi asiakastyytyväisyyteen ja perinnän tuloksiin. Tarpeeksi läpinäkyvä yhteistyö perintäkumppanin kanssa auttaa kasvattamaan luottamusta siihen, että yrityksesi perintäasiat ovat hyvissä käsissä. Ensiarvoisen tärkeää on varmuus siitä, että perintäkumppani palvelee velallisasiakkaitasi hyvin ja yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Perintäkumppanilta kannattaa edellyttää myös tarkempaa tietoa siitä, kuinka saatavia käytännössä perintään.     Kuinka asiakkaitasi kohdellaan? Asiakkaiden […]

perintätoimisto

Perintätapa vaikuttaa paljon yrityksesi asiakastyytyväisyyteen ja perinnän tuloksiin. Tarpeeksi läpinäkyvä yhteistyö perintäkumppanin kanssa auttaa kasvattamaan luottamusta siihen, että yrityksesi perintäasiat ovat hyvissä käsissä. Ensiarvoisen tärkeää on varmuus siitä, että perintäkumppani palvelee velallisasiakkaitasi hyvin ja yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Perintäkumppanilta kannattaa edellyttää myös tarkempaa tietoa siitä, kuinka saatavia käytännössä perintään.

 

ok perintä

 

Kuinka asiakkaitasi kohdellaan?

Asiakkaiden hyvä ja inhimillinen kohtelu on ensiarvoisen tärkeää, eikä perintää pitäisi nähdä vain erääntyneiden saatavien kotiuttamisena keinolla millä hyvänsä. Inhimillisessä perinnässä otetaan huomioon asiakkaan tilanne ja sen tarkoituksena on sekä auttaa eteenpäin, että varmistaa asiakassuhteen jatkuminen. Kuten toisinaan virheellisesti luullaan, joustavuus ja asiakkaiden hyvä kohtelu eivät heikennä perinnän tehoa, koska lähtökohtaisesti asiakas maksaa mieluummin kun häntä kohdellaan hyvin ja hänen tilanteeseensa otetaan yksilöllisesti huomioon jo esimerkiksi maksusuunnitelmaa sovittaessa.

Meillä OK Perinnässä on aina ollut periaatteena se, että ensisijainen tehtävämme on ihmisten aktiivinen auttaminen maksujen järjestelemisessä sekä tilanteen mukaan tarvittavan jouston luomisessa. Valitsemme tarvittavat toimenpiteet niin, että valinnat on tehty erityisesti asiakkaan parasta ajatellen. Näin voimme osaltamme varmistaa, että asiakasta kohdellaan hyvin myös perintätilanteessa.

 

Kuinka saataviasi käytännössä peritään?

Perinteisen toimintamallin mukaan yritys saa ulkopuolisista perintäpalveluista lähinnä tilityksen ja korkeintaan jonkinlaisen raportin saavutetuista tuloksista. Toisenlainen lähestymistapa on antaa yritykselle tulosten lisäksi mahdollisuus keskustella perintätoimiston kanssa esimerkiksi perintäprosessin etenemisestä ja siitä, miten juuri heidän asiakkaitaan perinnän aikana kohdellaan.

Meillä OK Perinnässä on käytössä oma dynaamisen perintäprosessimme, joka yhdessä edistyneen analytiikan ja ammattitaitoisen henkilöstön kanssa mahdollistaa yksilöllisen palvelun asiakkaille ja parhaan perintätuloksen asiakkaillemme. Henkilökohtainen palvelu puolestaan tekee asioinnista sujuvaa helpottaen kanssakäymistä ja lisäten yhteistyön läpinäkyvyyttä.

 

5 askelta aidosti parempaan perintäpalveluun

Asiakkaan inhimillisen kohtelun ja dynaamisen perintätavan lisäksi yritykset odottavat koko ajan parempaa ja monipuolisempaa palvelua perintään liittyen. Kokoamamme e-kirjan avulla voit selvittää olisiko yrityksesi perintäkokonaisuudessa kenties vielä joitain osa-alueita, joita voisi parantaa. Voit ladata “5 askelta aidosti parempaan perintäpalveluun“ -e-kirjan veloituksetta vaikka saman tien.

5 askelta aidosti parempaan perintäpalveluun