”Tulivat ja veivät telkkarinkin olohuoneesta”

Me perintätoimistot olemme epäonnistuneet kertomaan, miten itse asiassa tässä ajassa toimimme. Tämä on koko toimialan haaste.

perintätoimisto

 

”Perinnällä on ollut pitkään huono kaiku, ja se on osaltaan myös perintätoimistojen syytä.”

 

Keskustelin perintäalalla 90-luvulla toimineen kollegan kanssa. Hän muisteli, kuinka tärkeää raha oli toimeksiantajille lama-ajan Suomessa. Äänensävy velallisia kohtaan saattoi olla armotonta ja jos soittoihin ei vastannut, saatettiin velallisen luona piipahtaa juttelemassa ihan kotikäynnillä.

Velkojen perinnällä onkin ollut pitkään huono kaiku, ja se vaikuttaa edelleen siihen, miten suhtaudumme perintään ja perintätoimistoihin. Tarinat television olohuoneesta vieneestä ulosottomiehestä istuvat tiukassa.

Ei siis ole ihme, että tuoreen kyselytutkimuksen* mukaan jopa 65 % suomalaisista kokee perintätoimistojen lisäävän velallisten ahdinkoa, ja että 71 % suomalaisista kokee perintätoimistojen toimivan velallisten sijaan ennen kaikkea velkojan puolella.

Me perintätoimistot olemme epäonnistuneet kertomaan, miten itse asiassa tässä ajassa toimimme. Ajatus perintätoimistoista kiskureina istuu siksi mielissä tiukasti. Tämä on koko toimialan haaste.

Tämä huono maine vaikuttaa myös perinnän onnistumiseen. Jo nyt näemme, etteivät ihmiset maksuvaikeuksien kohdatessa uskalla olla yhteydessä suoraan velkojiin tai perintätoimistoihin ratkaisun löytämiseksi. 43 % samaiseen tutkimukseen vastanneista koki perintään liittyvän häpeän lannistavana ja uskoi sen estävän maksuvaikeuksiin tarttumista.

Tulevaisuudessa maksaminen helpottuu ja hämärtyy ja samalla siirrymme yhä katkonaisempiin työuriin. Tällöin eriasteiset maksuvaikeudet voivat olla arkipäivää yhä useammalle. Siksikin ymmärrys siitä, että maksuvaikeuksiin on saatavilla apua useilta tahoilta ja ettei perintäkirje tarkoita, että peli on menetetty, voi auttaa meitä ehkäisemään pitkittynyttä ylivelkaantumista.

Koko perintäalan onkin aika katsoa peiliin. Meidän tulee alkaa itse aktiivisesti kertoa, mitä nykyaikainen perintä itse asiassa parhaimmillaan voi olla sekä kehittää toimialan käytäntöjä joustavammiksi. Näin voimme auttaa ihmisiä pääsemään elämässä eteenpäin.

Petter Lingonblad
OK Perintä

*) Maksuvaikeudet ja häpeä -tutkimus, TNS Kantar, 1 008 vastaajaa.