“De kom och hämtade TV:n från vardagsrummet”

Vi inkassobyråer har misslyckats med att berätta hur vi egentligen handlar i dag. Detta är en stor utmaning för hela branschen.

perintätoimisto

”Inkasso har länge haft ett dåligt rykte, och till viss del med all rätt.”

Jag diskuterade med en kollega hur inkassobranschen fungerade på 90-talet. Han kom ihåg hur viktigt pengar var för fordringsägarna under lågkonjunkturen i Finland. Tonen mot de skuldsatta fick vara skoningslös och ifall de inte svarade när man ringde var det inga problem att bara dyka upp vid deras hem för att diskutera.

Inkasso har länge haft ett dåligt rykte, vilket fortfarande påverkar hur vi förhåller oss till inkasso och inkassobyråer. Historierna om hur utmätningsmännen kom och hämtade teven från vardagsrummet lever ännu kvar.

Det är därför inte konstigt att en färsk undersökning* visar att 65% av finländarna upplever att inkassobyråer endast gör de skuldsattas situation svårare, och att 71% av finländarna upplever att inkassobyråerna främst tjänar fordringsägarnas intressen.

Vi som jobbar med inkasso har misslyckats med att berätta hur verksamheten fungerar idag. Tanken av inkassobyråer som ett gäng ockrare sitter fortfarande starkt rotad i folket, vilket är en utmaning för hela branschen.

Det här dåliga ryktet påverkar också chanserna för lyckat inkasso. Redan nu kan vi se att människor med betalningssvårigheter inte vågar ta kontakt med vare sig fordringsägare eller inkassobyrå för att hitta en lösning. I samma undersökning upplevde 43% av dem som svarade att inkasso hör ihop med skam och tror att det hindrar människor från att ta tag i sina betalningssvårigheter.

I framtiden kommer det att bli lättare, men mer diffust att betala samtidigt som karriärerna blir alltmer splittrade. Som en följd av det kan olika grader av betalningssvårigheter bli vardag för många. Därför måste vi öka förståelsen för att det finns hjälp att få om man har betalningssvårigheter, och att ett kravbrev inte betyder att spelet är förlorat. Det kan hjälpa oss att förebygga en långvarig överskuldsättning.

Det är dags för hela inkassobranschen att ta sig en ordentlig titt i spegeln. Vi måste aktivt börja berätta om hur dagens inkasso i själva verket går till och göra branschens tillvägagångssätt mer flexibla och kundvänliga. På det här sättet kan vi hjälpa människor att komma vidare i livet.

Petter Lingonblad
OK Indrivning

*) Betalningssvårigheter och skam -undersökning, TNS Kantar, 1008 svaranden.