Velallisten rankaisemisesta siirryttävä auttamiseen

Positiivinen luottorekisteri voisi auttaa myös lyhentämään maksuhäiriömerkintöjen kestoa.

Asiakaspalvelukuva

“Velallisten rankaisemisesta siirryttävä auttamiseen.”

Petter Lingonblad, OK Perintä

Parhaillaan käytävä keskustelu luottomarkkinoiden sääntelystä kaipaa uusia ratkaisuja ylivelkaantumisen hillitsemiseen. Luottomarkkinamme ei tällä hetkellä toimi täydellisesti, eikä lisäsääntely korjaa kasvavaa velkaantumiskehitystä.

Ratkaisun täytyy olla rakenteellinen. Valtakunnallinen sitoutuminen positiiviseen luottorekisteriin mahdollistaisi luottotilanteen kartoittamisen kaikissa luotonantotilanteissa ja kaikille luotonantajille. Tämä tarjoaisi merkittävästi paremman mahdollisuuden arvioida luotonhakijan maksukykyä.

Positiivinen luottorekisteri palvelisi myös luotonhakijaa. Esimerkiksi tilanteessa, jossa hakijalla on rekisterissä vanha maksuhäiriömerkintä, mutta hänen maksukykynsä olisi esimerkiksi työnsaannin takia parantunut niin oleellisesti, ettei syytä luoton epäämiseen enää olisi, voitaisiin maksukyky osoittaa rekisteristä.

Tällä hetkellä maksuhäiriömerkintä on voimassa pääsääntöisesti noin 2–4 vuotta. Se vaikeuttaa vuokra-asunnon, opintolainan tai puhelinliittymän saamista ja estää luottokortin käytön. Uskon, että positiivisen luottorekisterin myötä myös maksuhäiriömerkintöjen voimassaoloaikojen pituus voitaisiin puolittaa, mikä helpottaisi oleellisesti ihmisten arkea. Olisiko siis vihdoin aika siirtyä velallisen rankaisemisesta ihmisen auttamiseen elämässä eteenpäin?

Petter Lingonblad, OK Perintä

Lisää aiheesta Kauppalehdessä.