Vi måste börja hjälpa skuldsatta istället för att straffa dem

13.3.2017

Ett positivt kreditregister kunde också förkorta tiden för betalningsanmärkningar.

Asiakaspalvelukuva

 

“Vi måste börja hjälpa skuldsatta istället för att straffa dem.”

Petter Lingonblad, OK Indrivning

 

Ett positivt kreditregister skulle vara till fördel både för långivaren och låntagaren. Ibruktagande av systemet skulle också göra det möjligt att halvera giltighetstiden för anmärkningarna av betalningsstörningar. 

Indrivningsbyrån OK Indrivning kräver nya lösningar för överskuldsättning som en del av den pågående diskussionen om reglering av kreditmarknaden.
Vår kreditmarknad fungerar för tillfället inte fullständigt, och inga ytterligare regleringar kommer att hindra utvecklingen med den växande överskuldsättningen. Vi behöver en strukturell helhetsförändring, i form av ett positivt kreditregister som skulle möjliggöra information baserat på krediten, säger Petter Lingonblad, marknadsförings- och kommunikationsdirektör på OK Indrivning.

Enligt konsumentkrediternas (Kuluttajaluottojen) gallupsystem från år 2016 hade 58% av de sökande åtminstone ett lån från tidigare och 21% hade tre eller flera från företaget*. Den verkliga situationen kan enligt Lingonblad vara ännu dystrare. 

Ett riksomfattande positivt kreditregister skulle göra det möjligt att kartlägga kreditsituationen hos alla kreditgivare och kredittagare. Detta skulle innebära en betydligt bättre möjlighet att bedöma kundens betalningsförmåga och i bästa fall avbryta den onda cirkel av betalningar som leder till en lång inkassoprocess, öppnar Lingonblad.

De tidigare diskussionerna kring ett positivt kreditsystem har stannat vid datasäkerhet och kostnader.

Enligt Lingonblad är detta ett felaktigt tänkande eftersom förändringen inte kräver något nytt dyrt register utan kunde skapas exempelvis genom att bindas till ett redan befintligt riksomfattande system, baserat på frågeformulär där alla krediter finns med.

Ett positivt register skulle underlätta också för dem som söker kredit.

Exempelvis i situationer där den kreditsökande har en gammal betalningsanmärkning i registret, men sedan fått arbete så att betalningsförmågan förbättrats avsevärt och det inte längre finns någon orsak att förneka en kredit, skulle betalningsförmågan kunna visas i registret, säger Lingonblad.

Som ett nytt ämne  i diskussionen föreslår Lingonblad också att betalningsanmärkningarnas tid kunde halveras i och med det positiva kreditregistret. I nuläget är en betalningsanmärkning i kraft huvudsakligen 2-4 år och detta påverkar avsevärt skaffandet av t.ex. hyreslägenhet, studielån eller telefonabonnemang och förhindrar helt införskaffande av kreditkort.
    
Vi fokuserar i nuläget på restriktioner, eftersom en betalningsanmärkning kan stanna upp en persons vardag helt för 4 år. Skulle det nu äntligen vara dags att förflytta oss från att bestraffa människor till att istället hjälpa dem framåt i livet, undrar Lingonblad.

Petter Lingonblad, OK Indrivning

Mera om ämnet i Kauppalehti.