“Velkaantumiseen on vaikea löytää apua”

OK Perinnän asiakasneuvottelukunnan jäsen toivoo, että velkaantuneet ohjattaisiin paremmin avun piiriin, ja että perintäalan kokonaisvaltainen valvonta parantuisi.

Ryhmä keskustelee neuvotteluhuoneessa.

OK Perinnän asiakasneuvottelukunnan jäsen toivoo, että velkaantuneet ohjattaisiin paremmin avun piiriin, ja että perintäalan kokonaisvaltainen valvonta parantuisi.

Kokonaisvaltaisen valvonnan puute perintäalalla on asiakasneuvottelukunnan jäsenen Anun mukaan alan suurin ongelma. Hän haki mukaan OK Perinnän asiakasneuvottelukuntaan, sillä toivoi toiminnan johtavan siihen, että OK Perintä toimisi jatkossa hyvänä esimerkkinä perintäalan muille toimijoille toimimalla parhaalla mahdollisella tavalla toimimalla oikein ja tarjoamalla matalalla kynnyksellä apua velallisasiakkaille.

– Perintäalan kaikki toimijat eivät noudata lakia, sillä alaa ei valvota kunnolla. Velkaantuneet eivät taas tiedä välttämättä oikeuksistaan eivätkä sitä, mistä apua voisi hakea. Joissakin tapauksissa asiakasneuvojatkaan eivät osaa auttaa. Siksi monien tilanne hankaloituu entisestään esimerkiksi, jos perintätoimijat tekevät laittomia perintävaatimuksia, Anu sanoo.

Neuvottelukunnan jäsenen mukaan aluehallintovirastot valvovat vapaaehtoista perintää, mutta oikeusperusteisessa perinnässä määräävät ajoittain viidakon lait.

– Tiedän tapauksia, joissa perintäyhtiö on menettänyt perintälupansa, mutta saatavat on vain siirretty seuraavalle yhtiölle. Silloin laiton perintä jatkuu, eikä velallisasiakas voi tilanteelle mitään, hän jatkaa.

Ylivelkaantuneen tilanne on usein todella haastava. Velkomiskirjeitä voi tulla monesta eri osoitteesta, eikä niiden oikeellisuudesta ole helppo ottaa selvää. Myöskään avun etsiminen ei ole helppoa. Anun näkemyksen mukaan perintätoimistoista saa heikosti neuvoja omaan tilanteeseen.

– Velkaantuneille tarvittaisiin hyvin matalan kynnyksen yhteiskunnallista apua, sellaista, josta kuka tahansa saisi apua, oli kyseessä sitten yksi perintään mennyt lasku, satojen tuhansien eurojen velat tai laiton perintä, Anu sanoo.

Lisäksi velkaantuneiden tilannetta helpottaisi neuvottelukunnan jäsenen mukaan se, että esimerkiksi yritysperinnän kustannukset olisivat pienempiä, ja perintätoimistot tarjoaisivat suoraan velkaneuvontaa tai auttaisivat oikean avun piiriin.

– Ylivelkaantumista itseään taas voitaisiin pyrkiä välttämään pitämällä huolta siitä, että yhteiskunnassa ei säästetä vääristä paikoista, kuten syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttamisesta tai perimällä terveydenhuollon asiakasmaksuja isolla korolla, hän lopettaa.

OK Perinnän asiakasneuvottelukunta

OK Perinnän asiakasneuvottelukunnan tehtävänä on arvioida perintätoimistojen tämänhetkisiä toimintatapoja ja etsiä uusia keinoja inhimillisempään ja asiakaslähtöisempään perintään. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joita hyödynnetään OK Perinnän liiketoiminnan kehityksessä sekä haastaa kaikki perintäalan toimijat kehittämään alan toimintatapoja inhimillisempään suuntaan. 

Asiakasneuvottelukunta koostuu eri taustaisista jäsenistä, joilla on omakohtaisia kokemuksia perinnästä. Neuvottelukunta kokoontuu neljä kertaa vuodessa.