Det är svårt att hitta hjälp som skuldsatt 

En medlem i OK Indrivnings kundråd önskar, att skuldsatta på ett bättre sätt skulle lotsas vidare för att få hjälp och att övervakningen av inkassobranschen skulle bli mer omfattande. 

Kundråd medlemmar pratar.

En medlem i OK Indrivnings kundråd önskar, att skuldsatta på ett bättre sätt skulle lotsas vidare för att få hjälp och att övervakningen av inkassobranschen skulle bli mer omfattande. 

Bristen av en omfattande övervakning av inkassobranschen är enligt kundrådsmedlemmen Anu branschens största problem. Hon sökte till OK Indrivnings kundråd i hopp om att verksamheten skulle leda till att OK Indrivning i fortsättning skulle föregå med gott exempel för andra aktörer inom inkassobranschen genom att handla på bästa sätt, på rätt sätt och att med låg tröskel erbjuda gäldenärskunderna hjälp. 

Alla aktörer inom inkassobranschen följer inte lagen eftersom branschen inte övervakas ordentligt. De skuldsatta vet nödvändigtvis inte sina rättigheter eller var de kan söka hjälp. I en del fall kan inte heller kundrådgivarna hjälpa till. Detta leder till att situationen för många blir besvärligare än tidigare om tex. inkassoaktörerna sänder olagliga betalningskrav, säger Anu. 

Enligt kundrådsmedlemmen övervakar regionförvaltningsverket det frivilliga inkassot men då det gäller juridiskt inkasso är det ibland djungelns lag som gäller. 

– Jag känner till fall där inkassoföretaget har förlorat sitt inkassotillstånd, men fordringarna har då överförts till följande bolag. Då fortsätter det olagliga inkassot och gäldenären kan inget göra, fortsätter hon. 

Ofta är den överskuldsattas situation väldigt utmanande. Betalningskrav kan komma från flera olika håll och det är inte lätt att reda ut riktigheten av breven. Det är inte heller lätt att få hjälp. Anus uppfattning är att man inte får många råd av inkassoföretagen då det gäller ens egen situation. 

De skuldsatta borde med låg tröskel kunna få hjälp av samhället, vare sig det gäller en faktura som gått till indrivning, en skuld på hundratusentals euro eller olaglig indrivning, säger Anu. 

Därtill skulle de skuldsatta enligt kundrådsmedlemmen gynnas av att tex. kostnaderna vid företagsinkasso skulle vara mindre och inkassobyråerna skulle erbjuda skuldrådgivning direkt eller lotsa företagen vidare där de kan få hjälp. 

– Själva skuldsättningen kunde man försöka undvika genom att se till att samhället inte sparar på fel ställen, som till exempel på hjälpen unga behöver för att inte marginaliseras eller att kräva in kundavgifter för hälsovården med höga räntor, avslutar hon. 

 OK Indrivnings kundråd har som uppgift att utvärdera inkassobolagens rutiner idag och söka nya lösningar för ett mänskligare och mer kundorienterat inkasso. Målet är att hitta lösningar som OK Indrivning kan använda i utvecklingen av verksamheten. Samtidigt utmanar vi alla aktörer inom inkassobranschen att vara med och utveckla branschens rutiner i en mänskligare riktning. 

Kundrådet består av personer med olika bakgrunder och som har erfarenhet av inkasso. Kundrådet sammankommer fyra gånger i året.