Maksuhäiriömerkintä – mitä se oikein tarkoittaa?

Päivitetty 17.4.2023

Milloin maksuhäiriömerkintä syntyy? Kuinka kauan maksuhäiriömerkintä kestää? Mihin se vaikuttaa? Maksuhäiriömerkintä mietityttää ja huolestuttaa asiakkaitamme paljon. Keräsimme tähän blogiin perustietoja maksuhäiriömerkinnästä – lukemalla saat vastaukset siitä usein kysyttyihin kysymyksiin.

Mikä maksuhäiriömerkintä oikeastaan on?

Maksuhäiriömerkintä tehdään luottotietorekisteriin. Merkintä kertoo, että yksilö tai yritys on syystä tai toisesta jättänyt velan maksamatta muistutuksista ja perinnästä huolimatta. Luottotietorekisterin avulla esimerkiksi vuokranantaja voi arvioida potentiaalisen vuokralaisen maksukykyä.

Usein maksuhäiriömerkinnän saamisesta puhutaan luottotietojen menettämisenä, ja ne ovatkin käytännössä sama asia.

Mikä on maksuhäiriömerkinnän tarkoitus?

Maksuhäiriömerkinnän perimmäinen tarkoitus ei ole vaikeuttaa kenenkään elämää. Merkintä luottotiedoissa on tarkoitettu estämään uuden velan ottaminen ja pysäyttämään velkakierre.

Milloin maksuhäiriömerkintä syntyy?

Maksuhäiriömerkintä voi syntyä muutamassa eri tilanteessa, kun velka jää pitkäksi aikaa maksamatta:

1. Velkoja hakee velalle käräjäoikeudesta maksutuomion

Kun velkoja ei ole muistutuksista ja perinnästä huolimatta saanut maksua, hän voi hakea käräjäoikeudesta velalle maksutuomion. Tässä kohtaa velallinen saa ilmoituksen, virallisesti tiedoksiannon, että asia on vireillä käräjäoikeudessa ja voi vielä maksaa velan. Jos velassa on jotain huomautettavaa, voi velallinen antaa siitä vastineen.

Mikäli maksua ei suoriteta eikä velallinen anna saatavasta vastinetta, käräjäoikeus antaa maksutuomion. Tämä aiheuttaa velan maksamatta jättäneelle henkilölle maksuhäiriömerkinnän. Käytännössä maksutuomio tarkoittaa, että velka voidaan siirtää ulosoton perittäväksi.

2. Ulosotto ilmoittaa maksumerkinnän

Ulosottoon menevistä veloista ei heti tule maksuhäiriömerkintää, mutta ulosotto voi seuraavissa tilanteissa antaa maksuhäiriömerkinnän:

 • Jos tulojasi on ulosmitattu viimeisen kahden vuoden aikana vähintään 18 kuukautta yhtämittaisesti
 • Jos tulosi on todettu liian pieniksi ulosmittausta varten tai sinut on todettu varattomaksi 
 • Jos ulosotto ei ole tavoittanut sinua tai olinpaikkasi ei ole tiedossa

Muista, että esimerkiksi terveyskeskusmaksut ja monet muut julkisen puolen maksut, verot sekä lakisääteiset vakuutukset voivat mennä suoraan ulosottoon ilman perintävaihetta.

Lue lisää ulosoton aiheuttamista maksuhäiriömerkinnöistä Ulosottolaitoksen sivuilta.

3. Maksuhäiriömerkintä velkajärjestelystä

Velkajärjestelyn yhteydessä maksuhäiriömerkinnän tarkoitus on estää uuden velan ottaminen ohjelman aikana. Vapaaehtoisesta velkajärjestelystä velkoja voi ilmoittaa maksuhäiriömerkinnän luottotietorekisteriin vain velallisen suostumuksesta. Lakisääteisessä yksityishenkilön velkajärjestelyssä merkintä taas tulee automaattisesti oikeusrekisterikeskuksesta.

Voit saada maksuhäiriömerkinnän näissä tilanteissa:

 • teet vapaaehtoisen sopimuksen velkojiesi kanssa ja annat heille luvan ilmoittaa maksuhäiriömerkinnän
 • saat Takuusäätiöltä takauksen järjestelylainaan
 • saat kunnalta sosiaalisen luoton
 • olet lakisääteisessä yksityishenkilön velkajärjestelyssä

4. Maksuhäiriömerkintä edunvalvonnasta

Jos sinulle on määrätty edunvalvoja tai toimintakelpoisuuttasi on rajattu, tämä näkyy luottotiedoissasi.

5. Oma luottokielto

On myös mahdollista pyytää itselleen luottotietomerkintä. Sen tarkoitus voi olla esimerkiksi varastetuilla papereilla tehtyjen petosten estäminen tai oman velkaantumisen vaikeuttaminen, jos kärsii esimerkiksi osto- tai peliriippuvuudesta. Merkintä on voimassa kaksi vuotta, mutta sen saa pois niin halutessaan.

Tarkoittaako perintäkirjeen saaminen sitä, että on saanut maksuhäiriömerkinnän?

Perintäkirje tai maksumuistutus EI tarkoita, että saisit maksuhäiriömerkinnän – ne ovat muistutuksia erääntyneestä velasta. Maksamalla velkasi vältyt merkinnältä. Kannattaa ottaa yhteyttä velkojaan pikaisesti, jo ennen laskun eräpäivää ja tarpeen tullen neuvotella joustavammasta maksutavasta.

Velan perintä etenee vain siinä tapauksessa, jos emme saa velkaan suoritusta. Jos olet saanut meiltä perintäkirjeen ja haluat sopia velan maksusta, ota pikaisesti yhteyttä asiakaspalveluumme. Löydät asiakaspalvelun yhteystiedot täältä.

Kuinka kauan maksuhäiriömerkintä kestää?

Tyypillisimmät maksuhäiriömerkinnät ovat voimassa kolme vuotta. Kesto riippuu siitä, mikä on merkinnän syynä. Jos kyseessä on esimerkiksi velkomusasiassa annettu tuomio tai ulosotossa todettu este, on merkinnän kesto kolme vuotta. Jos kyseessä sen sijaan ei ole maksuhäiriö vaan henkilön itse ilmoittama luottokielto, kesto on kaksi vuotta. Merkinnän voimassaoloaika alkaa siitä päivästä, jolloin käräjäoikeus on antanut velkomustuomion. Täältä näet listan erilaisista maksuhäiriömerkinnöistä ja niiden kestosta.

Maksuhäiriömerkintöjen voimassaoloaika muuttui 1.12.2022. Lakiuudistuksen myötä maksuhäiriömerkinnät poistuvat jatkossa kuukauden kuluessa siitä, kun rekisterinpitäjä on saanut tiedon velan maksusta.

Tavallisesti maksuhäiriömerkinnän saaneen henkilön tai yrityksen pitää kuitenkin itse pyytää suoritetun velan merkinnän poistamista luottotietorekisteristä. Mikäli olet maksanut OK Perinnällä olevan velkasi pois, ilmoitamme suorituksesta automaattisesti ja maksuttomasti eteenpäin. Voit lukea menettelytavastamme lisää tästä artikkelista.

Lisäksi uudet maksuhäiriömerkinnät eivät enää pidennä vanhojen merkintöjen säilytysaikoja, vaan jokainen merkintä käsitellään itsenäisesti. Muutokset koskevat sekä yksityishenkilöiden että yritysten merkintöjä.

Mihin maksuhäiriömerkintä vaikuttaa?

Maksuhäiriömerkintä usein hankaloittaa esimerkiksi lainan tai luoton saamista, vuokra-asunnon saamista, puhelinliittymän avaamista ja vakuutussopimusten tekemistä. Voimassa oleviin vuokra- tai muihin sopimuksiin merkintä ei yleensä vaikuta, kunhan maksat niiden maksut ajallaan.

Jossain tapauksissa myös työnantaja voi tarkistaa luottotietosi, kun haet työpaikkaa. Näin toimitaan yleensä, jos työhön liittyy taloudellista vastuuta tai rahojen käsittelyä.

Maksuhäiriömerkintä ei kuitenkaan ole ehdoton este uusien sopimuksien saamiselle. Esimerkiksi puhelinliittymää, vakuutuksia tai vuokra-asuntoa kannattaakin kysellä useammasta paikasta. Etenkin vuokra-asuntoa etsiessä on hyvä olla avoin omista maksuhäiriömerkinnöistään. Rehellisyys omien merkintöjen syistä voi saada vuokranantajan suhtautumaan hakijaan myötämielisesti – kunhan maksukyky on kunnossa.

Mistä saan tietää, onko minulla maksuhäiriömerkintöjä?

Omat luottotiedot ja mahdolliset merkinnät voi tarkastaa esimerkiksi Suomen Asiakastiedon nettisivuilta. Luottotiedot voi tarkastaa ilmaiseksi kerran vuodessa, muuten siitä peritään pieni maksu.

Luottotietoraportista näet:

 • Mikä taho (esim. yritys) on ilmoittanut tiedot rekisteriin
 • Mistä päivästä alkaen ja mihin asti merkinnät ovat voimassa
 • Millainen maksuhäiriömerkintä on kyseessä
 • Mistä velasta tai laskusta merkintä on tullut
 • Ketkä ovat tarkastaneet luottotietojasi viimeisen 12 kuukauden aikana

Tarkasta luottotietosi Suomen Asiakastiedon sivuilla

Mistä saan apua ja neuvoja, jos pelkään saavani maksuhäiriömerkinnän?

Me OK Perinnällä voimme auttaa sinua esimerkiksi sopimalla maksusuunnitelmasta, jos velkasumma on liian iso kerralla maksettavaksi. Pystymme etsimään sinulle sopivan ratkaisun, kun olet yhteydessä asiakaspalveluumme. Ota yhteyttä OK Perinnän asiakaspalveluun.

Maksutonta ja asiantuntevaa neuvontaa saat Oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonnasta. Tukea kannattaa hakea jo varhaisessa vaiheessa. Katso yhteystiedot talous- ja velkaneuvonnan sivuilta.

Maksutonta neuvontaa voi saada myös Talousneuvoloista. Ne ovat matalan kynnyksen palvelu, jossa voi keskustella arjen talousasioista. Vieraile Talousneuvolan kotisivuilla.

Neuvontaa talous- ja velka-asioissa voit saada myös Takuusäätiön kautta. Takuusäätiö on kerännyt tälle sivulle erilaisia tahoja, joiden puoleen voit kääntyä taloushuolien tiimoilta.