Tietoa velan vanhenemisesta

Käytännössä velka ei vanhene, jos siitä muistutetaan kolmen vuoden välein.

news

 

“Useimmiten velka ei vanhene 3 vuodessa”

 

Toisin kuin yleensä uskotaan, velka ei useimmissa tapauksissa vanhene 3 vuodessa, sillä velan vanheneminen voidaan estää muistutuksilla. Velka vanhenee 3 vuodessa ainoastaan siinä tapauksessa, jos velasta ei ole muistutettu kirjeitse. 

Jos velasta on käräjäoikeuden tuomio, vanhenee se vasta 15 vuoden kuluttua päätöksen päiväyksestä. Mikäli velkoja on yksityishenkilö tai kyseessä on rikostuomio, pitenee velan vanhenemisaika 20 vuoteen.

Julkishallinnollisten velkojen kohdalla velka vanhenee 5 vuodessa. Tällaisia ovat esimerkiksi kuntien tarjoamien palveluiden, kuten päivähoidon, hammashoidon ja terveydenhoidon myötä syntyneet velat.