Information om preskribering av en skuld

I praktiken preskriberas inte en skuld, ifall det påminns med 3 års mellanrum om den.

news

I de flesta fall preskriberas inte en skuld efter 3 år 

 

Tvärt emot vad man vanligen tror, preskriberas till exempel inte skulden efter 3 år i de flesta fallen. Preskriberingen av en skuld kan förhindras med påminnelser och skulden preskriberas efter 3 år endast om inga påminnelser om skulden har skickats per brev. I praktiken preskriberas skulden först om 20 eller 25 år  om påminnelser skickas med tre års mellanrum. 

Om skulden däremot omfattas av en tingsrättsdom, preskriberas skulden först 15 år efter beslutsdatumet. Om fordringsägaren är en privatperson eller det är fråga om en brottsdom, förlängs skuldens preskriberingstid till 20 år.

I fråga om offentligrättsliga fordringar preskriberas skulden efter 5 år. Sådana är till exempel fordringar som uppkommit för tjänster som tillhandahålls av kommunerna, t.ex. dagvård, tandvård och hälsovård.