Frågor & Svar

 

faq

 

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om inkasso. Ifall du inte hittar svaret till frågan du undrar över, ta kontakt!

 • Allmänt
  • Vad betyder förlikning?

   Vi erbjuder våra privatkunder möjlighet till förlikning för att undvika en betalningsanmärkning och ett utsökningsförfarande som den rättsliga processen ofta medför.

   Förlikning är ett alternativ när det obetalda skuldbeloppet har gått vidare till tingsrätten för avgörande. I praktiken innebär en förlikning att vi gemensamt avtalar om att du betalar din skuld i rater med ett förlikningsavtal som sedan av stadfästs av tingsrätten. Förlikningen träder i kraft först när tingsrätten stadfäster avtalet och det är då bindande för båda parter. Tingsrätten meddelar dig om sitt beslut.

   Det är viktigt att du följer betalningsplanen och betalar raterna i förlikningsavtalet senast på förfallodagen så att inte avtalet hävs. Om avtalet hävs förfaller skulden i sin helhet till betalning på en gång och skulden kan då överföras till utsökningen för verkställighet utan separat tredskodom.

   OBS! Innan du gör ett förlikningsavtal, vänligen kontakta tingsrätten och försäkra dig om att ingen dom givits i ärendet. Då en tredskodom givits, är det tyvärr inte längre möjligt att avtala om förlikning för din skuld.

   Du kan göra ett förlikningsavtal i Min OK-tjänsten. Vid problem kontakta vår kundservice, tfn. 030 10 5620.

  • Jag har fått ett inkassobrev från OK Indrivning. Hur ska jag göra?

   Du behöver inte bli rädd eller skämmas för betalningspåminnelser eller inkassobrev. Vi hittar nog en lösning genom att diskutera ärendet. Vi här hos OK Indrivning är alldeles vanliga människor och vi vill hjälpa dig att så snabbt som möjligt betala din skuld.

   Det enklaste sättet att sköta ditt ärende är att betala din skuld via vår webbtjänst Min OK. Om du inte klarar av att betala skulden direkt kan du också föreslå en ny betalningsdag eller göra upp en betalningsplan i Min OK. Om du har något att anmärka på eller om situationen i övrigt känns besvärlig ska du inte tveka att kontakta oss!

  • Var kan jag få en kopia på fakturan?

   Kontakta vår kundtjänst om du behöver en kopia på fakturan.

  • Vad är skillnaden mellan inkasso och utmätning och tingsrätt?

   I det första skedet av inkasso är det frågan om ett så kallat frivilligt inkasso. I praktiken betyder detta att om din betalning försenas och fordringen överförs till oss för inkasso, skickar vi det första inkassobrevet till dig. När du har fått vårt brev kan du förhandla med oss om flexibel betalning av den obetalda skulden och vi strävar alltid efter att hitta en så bra lösning som möjligt. Kom dock ihåg att kontakta oss före förfallodagen i inkassobrevet.

   Tingsrätten kommer med i bilden om skulden inte betalas under det frivilliga inkassot. I det här skedet inleds ett så kallat juridiskt inkasso och skulden ökar till följd av lagenliga kostnader. I praktiken skickar vi en stämningsansökan till tingsrätten och ber om ett beslut om gäldenärens betalningsskyldighet. När talan har väckts, det vill säga att tingsrätten har tagit ärendet till behandling, får du en delgivning av stämningsansökan. Efter att du har delgivits informationen har du dock ännu 14 dagar på dig att betala skulden i sin helhet. I annat fall meddelar domstolen ett avgörande. Tingsrättens dom leder till en anmärkning om betalningsstörning i dina kreditupplysningar. Anmärkningen gör det bl.a. svårare att få en hyresbostad, ett lån och till och med en arbetsplats. En annan följd är ett eventuellt utsökningsförfarande.

   Ärendet kan gå vidare till utmätning såvida du inte följer tingsrättens dom. I sådana fall är vi dock tvungna att överlämna en utmätningsansökan till utsökningsmyndigheterna. Skatter och till exempel vissa försäkringspremier utgör dock undantag eftersom de är direkt utmätningsbara. Vad gäller dessa behövs alltså inte tingsrättens dom. De kan direkt överlämnas till utmätning såvida skulden inte har betalats trots ett inkassobrev. Om din skuld överförs till utmätning får du ett delgivande även om detta. Utsökningsmyndigheterna kan utmäta en del direkt från din lön eller övriga inkomster. Utsökningsmyndigheten har också rätt att utmäta din egendom för att kvittera skulder. Du hittar mer information om utsökning på Finlands Rättsväsendes webbplats https://oikeus.fi/ulosotto/sv/index/ulosotto.html

  • Hur kan jag kontakta OK Indrivning?

   Du kan kontakta våra rådgivare på många olika sätt. Du kan ringa oss till normalt samtalspris eller skicka ett sms och begära att vi ringer upp dig. Du kan även kontakta oss via chatten på vår webbplats och via Facebook.

   Dessutom kan du skicka e-post till oss eller fylla i kontaktblanketten som du hittar på vår webbplats. Här hittar du kontaktinformation och kundtjänstens öppettider.

  • Kan jag sköta inkassoärenden för en annan persons räkning?

   Ja, du kan till exempel sköta inkassoärenden för en anhörigs räkning om du har fått en fullmakt av personen i fråga, det vill säga en skriftlig anmälan. I praktiken betyder detta att du behöver en fullmakt om du för en annan fullvuxen persons räkning vill sköta ärenden hos oss.

   Du kan använda vår fullmaktsmall, skriva ut den och skicka en ifylld och undertecknad fullmakt till oss, antingen per post eller via e-post.

   OK Indrivning Ab
   PB 442
   65101 Vasa
   contactcenter(at)okperinta.fi

  • Det finns ett fel i det inkassobrev jag fick. Hur ska jag göra?

   Om det i den betalningspåminnelse eller det inkassobrev vi har skickat finns ett fel kan du antingen göra en reklamation, det vill säga ett skriftligt besvär, eller kontakta vår kundtjänst. Det lönar sig alltid att göra en reklamation skriftligt, så att alla faktorer som bör beaktas framkommer och kan tas hänsyn till även under den fortsatta behandlingen. Ge så detaljerade uppgifter om fallet som möjligt och beskriv din uppfattning om ärendet. Kom också ihåg att nämna ärendenumret som finns i vårt brev.

   Observera att besväret ska ha tagits emot av oss senast på den förfallodag som anges i brevet vi skickade. Du kan också skicka ett skriftligt besvär per post, via e-post eller fylla i kontaktblanketten på vår webbplats.

   OK Indrivning Ab
   PB 442
   65101 Vasa
   contactcenter(at)okperinta.fi

  • Det finns ett fel i det inkassobrev jag fick. Hur kan jag göra en reklamation?

   Om du har fått en felaktig betalningspåminnelse eller ett inkassobrev eller om du och fordringsägaren har olika åsikter om skuldens indrivningsbarhet, ska du snarast göra en reklamation, dvs. ett besvär. Det lönar sig alltid att göra en reklamation skriftligt, så att alla faktorer som bör beaktas framkommer och kan tas hänsyn till även under den fortsatta behandlingen. Ge så detaljerade uppgifter om fallet som möjligt och beskriv din uppfattning om ärendet. Kom också ihåg att nämna ärendenumret som finns i vårt brev.

   Observera att besväret ska ha tagits emot av oss senast på den förfallodag som anges i brevet vi skickade. Du kan också skicka ett skriftligt besvär per post, via e-post eller fylla i kontaktblanketten på vår webbplats.

   OK Indrivning Ab
   PB 442
   65101 Vasa


   contactcenter(at)okperinta.fi

  • Vad avses med begäran om avbrytande?

   Om fordran har förfallit i sin helhet har du rätt att begära att inkassot avbryts och att fordran överförs till juridiskt inkasso. Begäran om avbrytande ska göras skriftligt och du kan skicka den till oss per post, e-post eller fax.

   Trots begäran om avbrytande kan inkassot av fordran fortsättas för att anmäla uppgifter om en betalningsstörning, för att avbryta preskription eller annars för att bevara fordringsägarens rätt. För övriga inkassoåtgärder efter begäran om avbrytande debiteras inte några kostnader. Observera även att ett frivilligt avbrytande av inkasso inte inverkar på kostnaderna för ett juridiskt inkasso.

  • Jag har skickat e-post till er. Hur snabbt kan jag vänta mig ett svar?

   Vi svarar på ditt meddelande inom 1–3 vardagar. Vi är här för att hjälpa dig om du har frågor och det kostar inte mer än ett vanligt telefonsamtal att ringa oss. Om ditt ärende är brådskande, förfallodatum för din faktura är nära eller fakturan har eventuellt redan förfallit ber vi dig ringa nummer 030 10 5620. På så sätt får du genast ett svar.

  • Var kan jag se hur stor skuld jag ännu har kvar?

   Det enklaste sättet att kontrollera saldot på din egen skuld är att logga in i vår webbtjänst Min OK på adressen www.minok.fi. Du hittar de uppgifter du behöver för att logga in i brevet du fick från oss. Om du av någon orsak inte kan logga in i webbtjänsten kan du också få uppgifter om ditt skuldsaldo genom att skicka e-post eller ringa till vår kundtjänst.

  • Var hittade OK Indrivning mina uppgifter?

   Vi får våra kunders uppgifter från våra uppdragsgivare, det vill säga företag eller privatpersoner som antingen har lämnat en förfallen faktura till inkasso eller har sålt sin fordran till oss. Till exempel adressuppgifter kan vi kontrollera även i befolkningsregistret. Kredituppgifter får vi från kreditupplysningsbolag och med hjälp av utsökningsmyndigheterna kan vi utreda utmätningsuppgifterna.

  • Vad avses med att talan har väckts i tingsrätten?

   Om skulden trots inkassobrev inte har betalats kan vi skicka en stämningsansökan till tingsrätten och be om ett beslut om gäldenärens betalningsskyldighet. Att talan har väckta betyder att tingsrätten har tagit ärendet till behandling.

   När talan har väckts får du en delgivning av stämningsansökan. Efter att du har delgivits informationen har du dock ännu 14 dagar på dig att betala skulden i sin helhet. I annat fall meddelar domstolen ett avgörande.

   Tingsrättens dom leder till en anmärkning om betalningsstörning i dina kreditupplysningar. Anmärkningen gör det bl.a. svårare att få en hyresbostad, ett lån och till och med en arbetsplats. En annan följd är ett eventuellt utsökningsförfarande.

  • Vad avses med juridiskt inkasso?

   Under tiden för frivilligt inkasso har du möjlighet att betala skulden utan att riskera att få en anmärkning om betalningsstörning. Om du under tiden för frivilligt inkasso, trots inkassobrev, inte betalar din skuld överförs ärendet till juridiskt inkasso.

   Juridiskt inkasso betyder att vi skickar en stämningsansökan till tingsrätten och ber om ett beslut i ärendet, vilket ökar din skuld på grund av lagstadgade kostnader. Tingsrätten skickar dig ett delgivande om stämningsansökan.

   Efter att du har delgivits informationen har du dock ännu 14 dagar på dig att betala skulden i sin helhet. I annat fall meddelar domstolen ett avgörande. Tingsrättens dom leder till en anmärkning om betalningsstörning i dina kreditupplysningar. Anmärkningen gör det bl.a. svårare att få en hyresbostad, ett lån och till och med en arbetsplats. En annan följd är ett eventuellt utsökningsförfarande.

  • Behandlas mitt ärende i tingsrätten så, att jag själv måste vara på plats?

   I regel behöver svarande inte vara på plats under tingsrättens session. I tingsrätten kontrolleras bland annat fordrans riktighet och en stor del av domarna i fordringsmål handläggs genom kansliförfarande. Om ärendet är tvistigt eller i övrigt oklart kan din närvaro krävas. I sådana fall får de en separat kallelse till tingsrätten.

  • Vad avses med ref-anteckning och vilken nytta har jag av den?

   Om du har fått en anmärkning om betalningsstörningar i dina kredituppgifter finns den anmärkningen i dina uppgifter en viss tid, även om du har betalat hela skulden. En ref-anteckning är en referensanteckning i kredituppgifterna i samband med den betalningsstörning som visas. Ref-anteckningen anger att den skuld som har varit orsaken till anmärkningen om betalningsstörning är betald i sin helhet.

   En ref-anteckning görs inte automatiskt i anmärkningen om betalningsstörning, även om du skulle betala skulden i sin helhet. Om du alltså har betalat skulden och vill att detta ska synas i dina kredituppgifter ska du skriftligt ansöka om att en ref-anteckning läggs till efter anmärkningen om betalningsstörning.

   För att en ref-anteckning ska godkännas måste du i samband med ansökan kunna lägga fram en utredning över att skulden är betald. En sådan kan vara till exempel ett skriftligt intyg av fordringsägaren.

   Även om en ref-anteckning kräver lite besvär, är den även till nytta. En ref-anteckning berättar för kreditgivare att den skuld som orsakade anmärkningen om betalningsstörningar är betald och därför är det från fall till fall möjligt att få kredit trots en anmärkning om betalningsstörningar. I vissa fall kan en ref-anteckning även leda till att en anmärkning om betalningsstörningar snabbare raderas från kredituppgifterna.

   Om du har en anmärkning om betalningsstörningar på grund av en skuld som har inkasserats via oss, som du har betalat i sin helhet och för vilken du vill ha en ref-anteckning ska du kontakta oss. En ref-anteckning kräver en tillförlitlig anmälan om att skulden är betald och den får du gratis från oss.

  • Vilken är skillnaden mellan en betalningspåminnelse och ett inkassobrev?

   En betalningspåminnelse är, som namnet anger, endast en påminnelse om att förfallodagen för din faktura har varit och att betalningstiden har löpt ut. Fakturan har alltså inte ännu överförts till inkasso och en betalningspåminnelse leder inte till en anmärkning om betalningsstörningar.

   Om du betalar fakturan senast på den förfallodag som anges i betalningspåminnelsen överförs inte fakturan till inkasso. För konsumenter innebär en betalningspåminnelse en påminnelseavgift på 5 € som du också måste betala. Vad gäller företagsinkasso varierar påminnelseavgifterna. Enligt lagen får en avgiftsbelagd påminnelse skickas tidigast 14 dagar efter fakturans förfallodag. Den andra avgiftsbelagda påminnelsen får skickas tidigast 14 dagar efter att den första påminnelsen har skickats, såvida fakturan inte har betalats innan dess.

   Ett inkassobrev är ett tecken på att fakturan har överförts till inkasso. När du har fått vårt inkassobrev kan du förhandla med oss om flexibel betalning av den obetalda räkningen och vi strävar alltid efter att hitta en så bra lösning som möjligt. Kom dock ihåg att kontakta oss före inkassobrevets förfallodag.

   Inkassobrevet inkluderar i allmänhet inkassokostnader som du också måste betala. inkassokostnaderna beror på skuldens storlek. Endast ett inkassobrev leder inte till en anmärkning om betalningsstörningar. Först när fakturan, trots inkassobrevet, inte betalas, kan den överföras till juridiskt inkasso vilket leder till en anmärkning om betalningsstörningar i dina kreditupplysningar. Det kan medföra merkostnader för dig samt en anmärkning om betalningsstörning i dina kreditupplysningar.

 • Betalning
  • Jag råkade betala för mycket – hur återbetalas det överstigande beloppet?

   Om du har betalat för mycket av en eller flera skulder, kan du i webbtjänsten Min OK be om att det överstigande beloppet återbetalas till dig. Logga in i tjänsten och meddela ditt kontonummer för återbetalningen. Pengarna har du på kontot inom två veckor.

   För återbetalningen av det överstigande beloppet tar vi en administrativ avgift, storleken på den ser du i samband med att du meddelar ditt kontonummer. Ta kontakt ifall du kostnadsfritt vill flytta det överstigande beloppet till en annan av dina skulder som överförts till oss för inkasso.

  • Jag betalade för mycket av misstag. Vad gör jag?

   Om du som fått ett inkassobrev har råkat betalat en för stor summa, kan du flytta det överstigande beloppet till ett annat öppet ärende eller be om återbetalning till ditt konto. Kontakta oss och berätta hur du vill göra. Kom ihåg att meddela ärendenumret som överbetalningen gäller.

   Återbetalning av det överstigande beloppet till ett konto

   Om du vill att beloppet återbetalas, behöver vi också ditt kontonummer (IBAN). Mottagaren ser nämligen aldrig betalarens kontonummer och därför kan vi inte automatiskt återbetala överstigande belopp. Notera att vi tar en behandlingsavgift på 10 euro för återbetalningen. Det går bra att meddela ditt kontonummer via vår webbtjänst Min OK.

   Att flytta överbetalning till en annan skuld

   Det kostar ingenting att flytta det överstigande beloppet till ett annat skuldärende. Den saken sköter du enklast genom att ta kontakt med vår kundservice.

  • Jag vill betala min skuld i rater. Kan jag göra en betalningsplan?

   Vi förstår att det inte alltid är möjligt att betala hela skulden på en gång. En betalningsplan är ett flexibelt sätt att betala skulden i rater. I webbtjänsten Min OK kan du göra upp en betalningsplan som passar dig. Du hittar de uppgifter du behöver för att logga in i betalningskravet du fick från oss.

   Observera att det i vissa fall inte är möjligt att göra upp en betalningsplan direkt i webbtjänsten. Vår kundtjänst ger dig gärna mer information.

  • Kan jag betala flera rater i betalningsplanen på en gång?

   Ja, du kan även göra delbetalningar enligt betalningsplanen genom att betala flera rater på en gång. Och om du betalar beloppen i betalningsplanen snabbare än planerat blir slutsumman något mindre än den ursprungliga och du sparar både räntor och kostnader.

   Om du betalar flera belopp i betalningsplanen på en gång registreras din betalning alltid för följande delbetalning. Det betyder att om du nu betalar två rater har du betalat raterna för innevarande månad och nästa.

  • Jag klarar inte av att följa den överenskomna betalningsplanen, hur ska jag göra?

   Om du har avtalat med oss om en betalningsplan är det viktigt att du betalar delbetalningarna enligt avtalet. Annars måste vi nämligen kräva att hela summan betalas på en gång. Därför är det viktigt att du omedelbart kontaktar oss om det ser ut som att du av någon orsak inte klarar av att följa din betalningsplan. Då kan vi tillsammans fundera över hur vi ska gå till väga.

  • Talan i mitt ärende har redan väckts i tingsrätten, kan jag föreslå medling, få en betalningsplan eller längre betalningstid?

   Om vi har hunnit skicka en stämningsansökan om skulden och tingsrätten har tagit ärendet till behandling avgörs alltid från fall till fall vad man kan göra i detta skede. Om du ändå skulle ha möjlighet att betala skulden i sin helhet eller ens en del av den ska du omedelbart kontakta oss. På så sätt kan vi tillsammans utreda vad det är möjligt att göra i just detta fall.

  • Vad kostar det att upprätta en betalningsplan?

   Priset för betalningsplantjänsten är 20–50 € och bestäms enligt skuldbeloppet och antalet rater. Du hittar en tabell över priserna för vår betalningsplantjänst här.

   Undantag bildar fordringar som är direkt utmätningsbara, eftersom priset för betalningsplanstjänsten för dessa alltid är 20 €, oberoende av skuldbeloppet.

   Det lönar sig också att beakta att kostnaderna och dröjsmålsräntan, som löper tills hela skulden är betald, ökar skuldens saldo och påverkar delbetalningarnas antal eller storlek. I praktiken blir alltså kostnaderna och räntorna lägre ju snabbare hela beloppet betalas.

    

  • Hur snabbt syns min betalning hos OK Indrivning? Hur kan jag bekräfta att jag har betalat?

   Om du betalar via webbtjänsten Min OK registreras betalningen i systemet inom cirka fem minuter. Registreringen av betalningar via nätbanken tar cirka 1–3 vardagar. När registreringen av betalningen har lyckats minskar ditt öppna saldo i tjänsten Min OK med motsvarande belopp.

   Om den betalning du har gjort via nätbanken inte syns i tjänsten Min OK inom tre vardagar ska du kontakta vår kundtjänst. Var beredd på att du i en sådan situation kan bli tvungen att ge oss exakta uppgifter om betalningen. Här kan du logga in i tjänsten min OK, där du kan betala din skuld och kontrollera ditt saldo.

  • Jag har redan betalat räkningen till den ursprungliga fordringsägaren, men jag fick ändå ett inkassobrev. Hur ska jag göra?

   Om du har hunnit betala skulden till den ursprungliga fordringsägaren innan du fick vårt brev, kontakta oss för att utreda ärendet. Var beredd på att du i en sådan situation kan bli tvungen att ge oss exakta uppgifter om betalningen.

  • Är det säkert att betala via tjänsten Min OK?

   Att betala via webbtjänsten Min egen OK är säkert. Som betalningsförmedlare använder vi den finska nätbetalningstjänsten Paytrail, bakom vilken står den internationella koncernen Nets. Nets är en sakkunnig leverantör av betalningslösningar, informationstjänster och digitala säkerhetslösningar. Om du betalar direkt via din egen nätbank ska du komma ihåg att ange referensnummer.

  • Varför kan jag inte flytta förfallodagen i Min OK?

   Förfallodagen kan flyttas endast i vissa skeden av inkassot. Om du inte kan föreslå en ny förfallodag för din skuld i tjänsten Min OK, beror detta troligtvis på inkassots status. Du kan kontakta oss, så utreder vi om det är möjligt att flytta fram förfallodagen för din skuld.

 • Kreditupplysningar
  • Hur länge syns anmärkningen om betalningsstörningar i mina kreditupplysningar?

   En anmärkning om betalningsstörning som är ett resultat av en tingsrättsdom eller utsökning syns i kreditupplysningarna i 2-4 år. Om skulden betalas i sin helhet och inga nya anmärkningar uppkommer, tas anmärkningen bort efter två år. Nya anmärkningar leder däremot till att den föregående anmärkningen blir kvar i registret i fyra år.

   I vissa fall kan dessutom den tid anmärkningen syns förkortas om skulden har betalats i sin helhet. Genom att betala skulden kan man dessutom be om en så kallad ref-anteckning i samband med anmärkningen.

  • Vad är en tratta?

   Tratta är en betalningsuppmaning som hotar med offentlighet och som används inom företagsinkasso. Det är endast tillåtet att använda tratta vid tydliga och obestridda fordringar och endast för andra än konsumentfordringar.

   När inkassobyrån skickar en tratta har byrån även möjlighet att informera kreditregistrets administratör och därmed leder trattan till en anteckning om betalningsdröjsmål i kundens kreditupplysningar. Ett betalningsdröjsmål är inte en anmärkning om betalningsstörningar utan ett tecken på att företaget inte har betalat sin skuld inom utsatt tid.

   En tratta kan protesteras tidigast 10 dagar efter att den har skickats. En protestering leder till en anmärkning om betalningsstörningar i företagets kreditupplysningar. En tratta kan protesteras som antingen tyst eller offentlig. En tyst protestering leder endast till en anmärkning i företagets kreditupplysningar, men offentliga protester kan publiceras även i näringslivets tidningar.

  • Min skuld har gått till utmätning, hur ska jag göra?

   Inkassobyråerna utför inte utmätning. När skulden har gått till utmätning har ärendet överförts till utsökningsmyndigheterna. Utsökningsmyndigheterna bevakar både dina och fordringsägarens intressen. Målet är att skulden ska kunna betalas i ett så tidigt skede som möjligt.

   Om skulden inte betalas trots utsökningsmyndigheternas betalningsuppmaningar står du inför en utmätning av lön, pension eller annan inkomst och utmätning av egendom. Utsökningsmyndigheterna har rätt att sälja den utmätta egendomen.

   Om din skuld har gått till utmätning lönar det sig för dig att ta direkt kontakt med den utsökningsmyndighet som sköter ärendet. Kontrollera kontaktuppgifterna till utsökningsmyndigheten i din region, antingen i det meddelande om anhängighet som du har fått eller på adressen: https://oikeus.fi/ulosotto/sv/index/yhteystiedot/laajattiedot.html

  • Kan arbetsgivaren se min anmärkning om betalningsstörningar?

   I regel har arbetsgivaren inte rätt att kontrollera sina anställdas kreditupplysningar. Ett undantag utgörs av sådana arbetsuppgifter, för vilka krävs särskild pålitlighet och som gör det möjligt att på ett olagligt sätt erhålla ekonomisk nytta.

   I många situationer, beroende på den lediga arbetsplatsen, är det tillåtet att kontrollera den arbetssökandes kreditupplysningar. Sådana kan till exempel vara beviljandet av kredit eller utarbetandet av ekonomiska upphandlingar. Å andra sidan kan även väktaruppgifter eller oövervakat arbete i privata hem (t.ex. städning) utgöra en grund för kontroll av arbetstagarens kreditupplysningar.

  • Vem kan se min anmärkning om betalningsstörningar?

   Endast personer eller företag som kontrollerar dina kreditupplysningar kan se anmärkningen om betalningsstörningar. Kreditupplysningar får inte kontrolleras utan lagenlig grund eller ditt medgivande. När kreditupplysningarna kontrolleras kan kreditregistrets registeransvarige alltid se en notering om vem som har kontrollerat uppgifterna och för vilket ändamål.

   I kreditupplysningslagen finns en förteckning över de orsaker enligt vilka kreditupplysningar får kontrolleras. Godkända grunder är bland annat beviljande av kredit, upprättandet av ett hyresavtal, borgen, bedömning av en arbetstagare eller arbetssökande samt planering av inkasso.

  • Kan min arbetsgivare se om en del av min lön går direkt till utmätning?

   Ja, eftersom arbetsgivaren får ett betalningsförbud, enligt vilket en andel av lönen ska innehållas och redovisas till utsökningsmyndigheten. Därmed har arbetsgivaren kännedom om utmätningen. Man ska dock komma ihåg att arbetsgivaren har tystnadsplikt om detta. Du hittar mer information om arbetsgivarens skyldigheter i sådana situationer på adressen: https://oikeus.fi/ulosotto/sv/index/tyonantajanvelvollisuudet/maksukiel…

  • Får jag automatiskt en ref-anteckning vid anmärkningen om betalningsstörningar när jag har betalat skulden i sin helhet?

   En ref-anteckning syns inte automatiskt i samband med anmärkningen om betalningsstörningar. Den måste du be om separat. Om du har fått en anmärkning om betalningsstörningar, men efter detta har betalat skulden i sin helhet kan du be oss meddela kreditupplysningsregistrets registeransvarige om detta och på så sätt få en ref-anteckning vid anmärkningen om betalningsstörningar. Vi hjälper dig gärna få en ref-anteckning som ett tecken på att skulden är betalad. Vi debiterar ingenting för meddelandet.

  • Raderas anmärkningen om betalningsstörningar när jag har betalat skulden i sin helhet?

   Anmärkningen om betalningsstörningar raderas inte, även om du har betalat hela skulden. Du kan dock be om att en ref-anteckning läggs till anmärkningen om betalningsstörningar. Ref-anteckningen berättar för den som kontrollerar dina kreditupplysningar att den skuld som har orsakat anmärkningen har betalats i sin helhet.

  • När får jag en anmärkning om betalningsstörningar i mina kreditupplysningar?

   Endast ett betalningskrav leder inte till en anmärkning om betalningsstörningar. En anmärkning om betalningsstörningar uppkommer först när fakturan, trots inkassobyråns inkassobrev, inte betalas och ärendet avgörs i tingsrätten som så kallat juridiskt inkasso.

   Om talan har väckts i tingsrätten får du ett delgivande om stämningsansökan. Om du inte i detta skede betalar din faktura eller om du bestrider ärendet ger domstolen ett avgörande. Själva anmärkningen om betalningsstörning är en följd av domen och som ett resultat av anmärkningen kan ärendet gå vidare till utsökning.

   Man kan även få en anmärkning om betalningsstörningar till följd av utsökning. Enbart utsökningen i sig förorsakar inte en anmärkning om betalningsstörning i kreditupplysningarna, men konstaterande av medellöshet leder till en anmärkning.

   I vissa undantagsfall kan en anmärkning om betalningsstörningar fås utan tingsrättens avgörande eller utsökning. Detta kan ske om man överskrider förfallodagen för en konsumentkredit med 60 dagar. I detta fall ska dock kreditavtalet innehålla uppgifter om en eventuell anmärkning om betalningsstörningar och dessutom ska du påminnas om detta i god tid på förhand så att du har möjlighet att betala fordran och förhindra uppkomsten av en anmärkning.

  • Vad kan en anmärkning om betalningsstörningar i mina kreditupplysningar inverka på?

   Den som har fått en anmärkning om betalningsstörningar sägs ofta i talspråk ha förlorat sin kreditvärdighet. En betalningsstörning har inte nödvändigtvis genast någon direkt inverkan på livet, men i framtiden kan den hindra eller försvåra många saker, från beviljande av kredit till anskaffning av en telefonanslutning. Därför lönar det sig alltid att försöka hitta en lösning redan före en eventuell anmärkning om betalningsstörningar.

   Om det i dina kreditupplysningar finns en anmärkning om betalningsstörningar är det till exempel mycket svårt att beviljas ett kreditkort. Det kan också vara svårt att beviljas ett lån eller göra inköp mot faktura eller som delbetalning. Även många hyresvärdar kontrollerar den sökandes kreditupplysningar före bostaden hyrs ut.

   En betalningsstörning kan utgöra ett hinder även vid tecknandet av en försäkring eller i vissa fall till och med när man söker jobb. En anmärkning om betalningsstörningar utgör inte alltid ett direkt hinder för att köpa en tjänst, men vissa aktörer kräver en förhandsavgift av personer som har förlorat sin kreditvärdighet.

  • En tratta har lett till en protestanteckning. Kan vi få anteckningen raderad?

   En protestanteckning i kreditupplysningarna som har orsakats av en tratta som används inom företagsinkasso kan endast raderas om det är frågan om en helt omotiverad anteckning. Efter att skulden har betalts kan man ansöka om en ref-anteckning i samband med protestanteckningen som anger att skulden i fråga har betalts i sin helhet.

 • Inkassokostnader
  • Hur löper räntan vid inkasso och med vilken räntesats?

   Dröjsmålsräntan börjar löpa från förfallodagen om fakturan inte är betald innan dess. När fakturan överförs till inkasso löper dröjsmålsränta så länge inkasseringen fortsätter. Om förfallodagen inte är separat angiven börjar dröjsmålsränta löpa 30 dagar från det att fakturan har skickats eller en betalning har krävts.

   Räntesatsen för dröjsmålsräntan är 7 procentenheter högre än den referensränta som Europeiska centralbanken har fastställt. I kommersiella avtal är räntesatsen för dröjsmålsräntan dock minst 8 procentenheter högre än den referensränta som Europeiska centralbanken har fastställt. Observera att räntan till följd av detta avtal kan vara högre. Du hittar den räntesats som tillämpas på ditt ärende i det brev vi skickade.

  • Måste jag betala inkassokostnaderna?

   Enligt lagen måste inkassokostnaderna betalas om ärendet redan har lämnats till inkasso. I praktiken betyder detta att du inte behöver betala inkassokostnaderna om du har betalat den ursprungliga räkningen före avsändningsdatumet på inkassobrevet. Men om du har betalat räkningen på samma dag som vi har skickat inkassobrevet anses inkassot vara påbörjat och därmed är du tvungen att betala inkassokostnaderna.

   Om du anser att du inte är skyldig att betala inkassokostnaderna ska du kontakta oss så snabbt som möjligt för att utreda ärendet. Var beredd på att du i en sådan situation kan bli tvungen att ge oss exakta uppgifter om betalningen.

  • Vilka kostnader ger inkasso upphov till?

   Inkassokostnaderna vid inkasso som rör konsumenter grundar sig på lagen. Inkassokostnaderna kan inte öka obegränsat, utan ett tak har fastställts för kostnaderna i lagstiftningen.

   Kostnaderna för inkasso är lagstadgade även inom företagsinkasso, men lagen anger inget kostnadstak för dessa. Prislappen för inkassoprocessen inom företagsinkasso bestäms utgående från vilka åtgärder som inkassobyrån vidtagit i ärendet och hur mycket arbetstid som använts för dem. Inkassokostnaderna kan till exempel inkludera registrering av den fordran som ska inkasseras, upprättande och sändande av betalningskrav, anmälning till kreditregistret samt material- och lönekostnader.

   Lagen om indrivning av fordringar 22.4.1999/513 förpliktar gäldenären att ersätta de skäliga kostnader som orsakas borgenären av inkassot, oberoende av om borgenären själv sköter inkassot av skulderna eller en uppdragstagare sköter inkassot för borgenärens räkning.

  • Vad är dröjsmålsränta?

   Syftet med dröjsmålsräntan är att få människor att betala sina fakturor inom utsatt tid och att erbjuda gottgörelse till den som har skickat fakturan såvida fakturan inte betalas på förfallodagen.

   Dröjsmålsräntan börjar löpa från den ursprungliga fakturans förfallodag. Dröjsmålsräntan löper tills den förfallna skulden har betalats i sin helhet.

   Räntesatsen för dröjsmålsräntan som rör konsumenter är 7 procentenheter högre än den referensränta som Europeiska centralbanken har fastställt. I kommersiella avtal är räntesatsen för dröjsmålsräntan dock minst 8 procentenheter högre än den referensränta som Europeiska centralbanken har fastställt. Observera att räntan även kan grunda sig på ett separat avtal och därmed kan avvika från det ovan nämnda. Du kan kontrollera räntan och räntesatsen för din skuld i det inkassobrev vi skickade.

  • Vad är rättegångskostnaderna?

   En obetald skuld som överflyttas till tingsrätten för behandling innebär extra kostnader för dig, ifall tingsrätten anser att du är betalningsskyldig.

   Ostridliga skuldärenden överlämnar vi huvudsakligen till tingsrätten i elektronisk form. Rättegångskostnaden blir då 115-175 euro beroende på skuldens storlek. I den summan ingår också tingsrättens behandlingsavgift på 65 euro.

  • Orsakar en stämningsansökan extra kostnader för mig?

   En obetald skuld som överflyttas till tingsrätten för behandling innebär extra kostnader för dig, ifall tingsrätten anser att du är betalningsskyldig.

   Ostridliga skuldärenden överlämnar vi huvudsakligen till tingsrätten i elektronisk form. Rättegångskostnaden blir då 115-175 euro beroende på skuldens storlek. I den summan ingår också tingsrättens behandlingsavgift på 65 euro.

  • Jag hann betala räkningen innan jag fick ett inkassobrev från er. Är jag tvungen att betala inkassokostnaderna?

   Enligt lagen måste inkassokostnaderna betalas om ärendet redan har lämnats till inkasso. I praktiken betyder detta att du inte behöver betala inkassokostnaderna om du har betalat den ursprungliga räkningen före avsändningsdatumet på inkassobrevet. Men om du har betalat räkningen på samma dag som vi har skickat inkassobrevet anses inkassot vara påbörjat och därmed är du tvungen att betala inkassokostnaderna.

   Om du anser att du inte är skyldig att betala inkassokostnaderna ska du kontakta oss så snabbt som möjligt för att utreda ärendet. Var beredd på att du i en sådan situation kan bli tvungen att ge oss exakta uppgifter om betalningen.

 • Inkassots framskridande
  • Hur framskrider inkassot?

   I det första skedet av inkasso är det frågan om ett så kallat frivilligt inkasso. I praktiken betyder detta att om din obetalda faktura överförs till oss för inkasso och vi skickar det första inkassobrevet till dig. Om du inte kan betala hela din skuld på en gång kan du alltid diskutera med oss om betalningen. Vid behov kan vi komma överens om att flytta fram förfallodagen eller om att dela upp betalningen i flera rater. Kom dock ihåg att kontakta oss före förfallodagen i vårt brev. Om du betalar din skuld under tiden för det frivilliga inkassot undviker du en eventuell anmärkning om betalningsstörning,

   Om skulden inte har betalats under tiden för den frivilliga inkassot inleds ett så kallat juridiskt inkasso. Då skickar vi en stämningsansökan till tingsrätten och ber om ett beslut om gäldenärens betalningsskyldighet. En behandling i tingsrätten ger även upphov till extra kostnader.

   När tingsrätten har tagit ärendet till behandling får du ett delgivande om detta. Tingsrätten ger en dom i fordringsmål tidigast inom 14 dagar från delgivandet.

   Tingsrättens dom leder till en anmärkning om betalningsstörning i dina kreditupplysningar. Anmärkningen gör det bl.a. svårare att få en hyresbostad, ett kreditkort, ett lån och till och med en arbetsplats. En dom kan även leda till en indrivning av skulden på uppdrag av utsökningsmyndigheterna. Observera att bland annat skatter, hälsocentralsavgifter, dagvårdsavgifter och vissa försäkringspremier utgör undantag, eftersom de är direkt utmätningsbara. Vad gäller dessa behövs alltså inte tingsrättens dom. De kan direkt överlämnas till utmätning efter en frivillig indrivning såvida skulden fortfarande inte har betalats.

   När din skuld överlämnas till utmätning får du ett delgivande om detta. Utsökningsmyndigheterna kan utmäta en del direkt från din lön eller övriga inkomster. Utsökningsmyndigheten har också rätt att utmäta din egendom för att kvittera skulder.

   Det är dock aldrig för sent att betala skulderna. När du har betalat dina skulder kan du be oss meddela en ref-anteckning i dina kreditupplysningar. Detta berättar för den aktör som granskar kreditupplysningarna att du trots anmärkningen har betalat hela din skuld.

  • Hur vet jag om stämningsansökan har dragits tillbaka?

   När du har betalat den skuld som har framskridit till tingsrätten drar vi tillbaka stämningsansökan genast när vi ser din betalning. Du kan själv kontrollera i webbtjänsten Min OK att din betalning säkert har registrerats korrekt. Kontakta vår kundtjänst i problemsituationer, så kan vi tillsammans säkerställa att din betalning har kommit fram och att stämningsansökan kan dras tillbaka.