Frågor & Svar

 

faq

 

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om inkasso. Ifall du inte hittar svaret till frågan du undrar över, ta kontakt!

 • Allmänt
  • Jag har fått ett inkassobrev från OK Indrivning. Vad ska jag göra?

   En betalningspåminnelse eller ett betalningskrav är inget att bli rädd för eller skämmas över, en lösning hittas nog, bara du är villig att diskutera. Vi hos OK Indrivning är helt vanliga människor som vill hjälpa dig att klara din skuld så snabbt som möjligt. Det enklaste sättet att sköta ärendet är att betala skulden i vår e-tjänst Min OK. Om du inte kan betala skulden genast, kan du föreslå ett nytt betalningsdatum eller dela upp skulden i mindre betalningsrater i tjänsten Min OK. Om du har något att anmärka på eller om situationen annars är svår, kontakta oss!

   Vi betjänar konsumentkunder på nummer 030 10 5620 och företagskunder på nummer 030 603 5800.

   Våra servicerådgivare hjälper dig må–to 8–18 och fr 8–17. Samtal till kundservicen för konsumentkunder kostar som ett normalt lokal- eller mobilsamtal.

  • Hur snabbt ser OK Indrivning min betalning? Hur kan jag intyga att jag betalat?

   Vi rekommenderar att betala via tjänsten Min OK. Då ser vi betalningen inom några minuter. Om du betalar på egen hand via din nätbank, får vi en bekräftelse på din betalning inom cirka 1–3 vardagar. 

   När betalningen registreras, uppdateras ditt skuldsaldo även i tjänsten Min OK. Betalningar som du gjort tidigare ser du på fliken Betalningar vid skulduppgifterna.

   Kontakta vår kundservice om din betalning i nätbanken inte syns inom 3 vardagar i tjänsten Min OK. Förbered dig på att lämna exakta uppgifter om betalningen: konto- och referensnummer, betalningsdatumet, betalarens namn och arkiveringskoden. 

   Här kan du logga in på Min OK-tjänsten, där kan du betala din skuld och se ditt saldo.

  • Jag har redan betalat fakturan till den ursprungliga borgenären, men trots det fick jag ett inkassobrev. Vad ska jag göra?

   Kontakta oss för en utredning om du redan betalat din skuld till den ursprungliga borgenären innan du fått ett brev av oss. Förbered dig på att lämna exakta betalningsuppgifter till oss.

  • Hur kan jag kontakta OK Indrivning?

   Vår kundservice betjänar konsumentkunder på nummer 030 10 5620 och företagskunder på nummer 030 603 5800.

   Våra servicerådgivare hjälper dig må–to 8–18 och fr 8–17. Du kan ringa oss för en normal samtalsavgift.  

   Vi betjänar även via en chatt i tjänsten Min OK. Dessutom kan du sända oss e-post, adressen finns i inkassobrevet.

  • Kan jag sköta inkassoärenden för en annan person?

   Ja, du kan sköta till exempel en anhörigs inkassoärenden, bara du har ett skriftligt tillstånd av personen i fråga, dvs. en fullmakt. 

   En fullmakt kan formuleras fritt. Den ska innehålla 

   • tillräckliga uppgifter för att identifiera den som ger fullmakt och den eller de som får fullmakt: åtminstone namn och personbeteckning
   • i vilka ärenden fullmakten gäller
   • om det är tillåtet att överlåta sekretessbelagda uppgifter om den som ger fullmakten till den som får fullmakten (tillstånd kan ges till exempel för uppgifter om förmåner och övriga uppgifter om den ekonomiska ställningen)
   • underskrift av den som ger fullmakt, namnförtydligande och datum

   Fullmakten kan lämnas till OK Indrivning per post eller e-post. E-postadressen finns i vårt brev.

   OK Indrivning Ab
   PB 442
   65101 Vasa 

  • Om jag behöver en kopia av fakturan?

   Kontakta vår kundservice om du behöver en kopia på den ursprungliga fakturan till exempel för din bokföring. 

   För en del skulder kan du beställa en kopia av fakturan direkt i tjänsten Min OK. Funktionen finns vid skulduppgifterna i rullmenyn Funktioner. 

  • Det finns ett fel i inkassobrevet som jag fått. Vad ska jag göra?

   Om betalningspåminnelsen eller betalningskravet som vi sänt innehåller ett fel, kan du sända en reklamation, det vill säga ett skriftligt klagomål, eller kontakta vår kundservice. En reklamation ska alltid göras skriftligt, för att alla uppgifter av betydelse ska framkomma tydligt. 

   Beskriv ärendet så ingående som möjligt och din syn på saken. Kom även ihåg att uppge ärendenumret i brevet som vi sänt. Observera att klagomålet ska vara oss tillhanda senast på förfallodatumet för brevet som vi sänt. Du kan sända ett skriftligt klagomål antingen per post eller e-post. E-postadressen finns i vårt brev. I en del ärenden kan du lämna ett skriftligt klagomål, det vill säga en reklamation, även via Min OK-tjänsten.

   OK Indrivning Ab
   PB 442
   65101 Vasa

  • Jag är inte av samma åsikt om skulden. Vad ska jag göra?

   Sänd snarast en reklamation, det vill säga ett klagomål, om du fått en felaktig betalningspåminnelse eller ett betalningskrav av oss, eller om du inte är av samma åsikt med borgenären om skuldens indrivningsbarhet. Uppgör alltid en reklamation skriftligt, för att alla uppgifter av betydelse ska framkomma tydligt. 

   Beskriv ärendet så ingående som möjligt och din syn på saken. Kom även ihåg att nämna ärendenumret i brevet som vi sänt. Observera att klagomålet ska vara oss tillhanda senast på förfallodagen för brevet som vi sänt. 

   Du kan sända ett skriftligt klagomål antingen per post eller e-post. E-postadressen finns i vårt brev. I en del ärenden kan du lämna en reklamation via Min OK-tjänsten

   OK Indrivning Ab
   PB 442
   65101 Vasa

  • Jag sände en reklamation redan innan jag fick inkassobrevet. Vad ska jag göra?

   Kontakta snarast vår kundservice för en utredning om du sänt en reklamation till den ursprungliga faktureraren redan innan du fick ett brev av oss. I det här fallet har vi inte fått information om en reklamation. 

   Sänd gärna en skriftlig reklamation även till oss för att göra det lättare och snabbare att utreda ärendet. Kom även ihåg att nämna ärendenumret i brevet som vi sänt. Observera att klagomålet ska vara oss tillhanda senast på förfallodagen för brevet som vi sänt.  

   Du kan sända ett skriftligt klagomål per post eller e-post. E-postadressen finns i vårt brev. I en del ärenden kan du lämna en reklamation även via tjänsten Min OK

   OK Indrivning Ab
   PB 442
   65101 Vasa

  • Vad innebär begäran om avbrytande?

   En begäran om avbrytande innebär att det frivilliga inkassot i ett ärende avbryts. Om din skuld förfallit i sin helhet, har du rätt att begära om avbrytande av inkassot. Att inkassot avbryts innebär inte att inkassot avslutas, utan att de frivilliga inkassoåtgärderna stoppas och ärendet överförs till tingsrätten. 

   En begäran om avbrytande av inkassot ska alltid lämnas skriftligt och du kan sända den till oss per post eller e-post. Efter att inkassot avbrutits uppstår det inte mera kostnader för frivilligt inkasso. Däremot kan en eventuell stämningsansökan orsaka tilläggskostnader, om kostnaderna enligt tingsrättens dom ska betalas. 

   Ditt ärende övergår inte nödvändigtvis till tingsrätten direkt efter din begäran om avbrytande av inkassot. Om borgenären inte vill att vi överför ditt ärende till tingsrätten, gör vi inte det. Då kontaktas du fortfarande av oss med uppmaningar om att betala din skuld.

  • Jag har sänt e-post till er. Hur snabbt kan jag vänta mig ett svar?

   Vi svarar på ditt meddelande inom cirka 3–5 vardagar. Om du vill diskutera ditt ärende är vi här för dig och ett samtal till oss kostar som ett normalt telefonsamtal. Om ärendet är brådskande, om din faktura håller på att förfalla eller redan förfallit, vänligen kontakta numret 030 10 5620 (må–to 8–18 och fr 8–17). Då får du svar genast. 

   Kom ihåg att du kan sköta skuldärenden och göra betalningar när som helst via Min OK -tjänsten.

  • Jag har sänt e-post till er. Hur snabbt kan jag vänta mig ett svar?

   Vi svarar på ditt meddelande inom cirka 3–5 vardagar. Om du vill diskutera ditt ärende är vi här för dig och ett samtal till oss kostar som ett normalt telefonsamtal. Om ärendet är brådskande, om din faktura håller på att förfalla eller redan förfallit, vänligen kontakta numret 030 10 5620 (må–to 8–18 och fr 8–17). Då får du svar genast. 

   Kom ihåg att du kan sköta skuldärenden och göra betalningar när som helst via Min OK -tjänsten.

  • Var ser jag min återstående skuld?

   Det enklaste sättet att kontrollera ditt skuldsaldo är i tjänsten Min OK. De uppgifter som du behöver för inloggning finns i brevet som vi sänt. Om du av någon anledning inte kan logga in på e-tjänsten, kan du fråga vår kundservice om ditt skuldsaldo per telefon eller e-post.

  • Hur kan jag ta reda på om jag har andra skulder?

   Om du har skulder för inkasso vid någon annan inkassobyrå än OK Indrivning, kontakta respektive inkassobyrå personligen för att utreda ditt totala skuldsaldo. 

   Kontaktuppgifter till inkassobyråer finns i inkassobreven. Om du inte har breven, finns kontaktuppgifter till de största inkassobyråerna på Suomen Perimistoimistojen liitto:s webbsida.

  • Varifrån har OK Indrivning fått mina uppgifter?

   Vi får uppgifter om våra kunder av våra uppdragsgivare, det vill säga företag eller privatpersoner som lämnat en förfallen faktura till oss för inkasso eller sålt en fordring till oss. 

   Dessutom kan vi kontrollera uppgifter som gäller våra kunder i befolkningsdatasystemet, kredituppgiftsbolag samt utsökningsmyndigheten.

  • Vad är skillnaden mellan inkasso, utsökning och tingsrätt?

   Inkasso utövas av inkassobyråer såsom OK Indrivning. En inkassobyrås uppgift är att indriva förfallna skulder på uppdrag av företag eller privatpersoner (en borgenär). Inkassoåtgärder är bland annat brev, sms, telefonsamtal och e-postmeddelanden med påminnelser om förfallna fakturor.

   OK Indrivnings mål är att komma överens om betalningen av skulden med kunden och tillsammans hitta de bästa lösningarna för hur kunden kan sköta sin skuld. Kontakta vår kundservice om du har frågor som gäller skuldärenden. 

   Tingsrätten är en del av rättsväsendet. Om skulden inte betalas under inkasso, kan inkassobyrån överföra skulden till behandling i tingsrätten. Tingsrätten behandlar ärendet och fattar ett beslut om vem som ska betala skulden. Ett beslut i ett skuldärende kallas en dom. En dom leder till en betalningsanmärkning för den betalningsskyldige. 

   Utsökningen är en myndighet som kan indriva en obetald skuld direkt från lönen eller pensionen, eller sälja egendom för att täcka skulderna. Utsökning förutsätter att tingsrätten gett en dom om betalningsskyldighet för skulden. I en del fall kan en skuld efter förfallodagen överföras direkt till utsökning utan en dom i tingsrätten (till exempel skatter, dagvårdsavgifter och övriga lagstadgade kommunala avgifter).

  • Termer som gäller inkasso

   Frivilligt inkasso

   Till en början är det fråga om så kallad frivillig inkasso. Målet med frivilligt inkasso är att komma överens om betalning av skulden snarast möjligt, varvid stora avgifter och räntor går att undvika. Om din betalning fördröjs och skulden övergår till oss för inkasso sänder vi dig ett betalningskrav per post. 

   När du fått ett brev av oss kan du förhandla flexibelt med oss om betalning av skulden på ett sätt som passar dig bäst. Kom dock ihåg att kontakta oss före förfallodagen i betalningskravet. Under frivilligt inkasso tar även vi kontakt med dig (telefonsamtal, sms, e-post, brev). 

   Betalningsplan

   En betalningsplan innebär att en skuld betalas i rater enligt en överenskommelse, det vill säga ”på avbetalning”. Du kan enkelt uppgöra en betalningsplan i Min OK-tjänsten.

   En betalningsplan kan i regel uppgöras i Min OK utan kostnad, men i vissa situationer kan utgifter uppstå för en betalningsplan. När det gäller en del fordringar kan en betalningsplan inte uppgöras. Mera information ges av vår kundservice.

   Ackord

   Ackord innebär att en skuld delvis sänks till en rimligare nivå, och inkassobyrån eller den ursprungliga borgenären kan bevilja detta från fall till fall för skuldkapitalet eller kostnaderna. Ackord beviljas oftast i situationer då hela skulden betalas på en gång. 

   Om ackord ska alltid förhandlas med vår kundservice. En ackordansökan ska lämnas skriftligt, antingen per post eller e-post. E-postadressen finns i vårt brev.

   OK Indrivning Ab
   PB 442
   65101 Vasa 

   Juridiskt inkasso

   Om en skuld inte betalas under frivilligt inkasso, kan skulden överföras till tingsrätten. Vi sänder en stämningsansökan till tingsrätten och begär ett beslut om gäldenärens betalningsskyldighet. När ärendet mottagits av tingsrätten delges du en stämningsansökan. När du tagit emot delgivningen har du 14 dygn på dig att reagera på stämningen. Du kan betala hela skulden, eller ge tingsrätten ett svaromål i ärendet, om du är av avvikande åsikt. 

   I annat fall kan tingsrätten ge en dom i ärendet. I och med tingsrättens dom får du en betalningsanmärkning och detta kan leda till svårigheter med att få bland annat en hyresbostad, ett lån och till och med ett jobb. Påföljden är även ett eventuellt utsökningsförfarande. 

   Om det juridiska inkassot orsakar kostnader, kan de läggas till den ursprungliga skuldsumman.

   Dom

   I skuldärenden används termerna indrivningsdom, dom eller avgörande när det är fråga om en dom. En dom är ett officiellt beslut av tingsrätten, och ett beslut om att en viss skuld ska betalas till borgenären. Domen medför även rättegångskostnader. En dom krävs för att ärendet ska kunna sändas till utsökningen för inkasso.

   Skatter och till exempel vissa lagstadgade försäkringspremier är undantag, eftersom de är utmätningsbara utan en dom. För dem behövs alltså inget beslut i tingsrätten, utan de kan efter förfallodagen och en påminnelse överföras direkt till utsökningen för inkasso. 

   Utsökning

   Om din skuld överförs till utsökning får du ett delgivande om det. Utsökningsmyndigheten kan utmäta en andel direkt från din lön eller andra inkomster. Utsökningsmyndigheten har rätt att utmäta egendom för att kvittera dina skulder. På Oikeus.fi:s sidor finns mera information om utsökning. 

   Om din skuld överförs till utsökning, kan OK Indrivning inte längre komma överens med dig om betalning av skulden. I denna situation ska du komma överens om betalning direkt med utsökningen. Utsökningens kontaktuppgifter

   Efterbevakning

   Om skulden inte betalas under frivilligt inkasso, men inkassobyrån eller uppdragsgivaren inte överför ärendet till tingsrätten, överförs skulden till efterbevakning. Under efterbevakning sänder vi dig regelbundet brev för att påminna dig om skulden. Du kan när som helst under efterbevakningen kontakta oss och komma överens om betalning av skulden. Om skulden återgår till oss från utsökningen, kan vi komma överens om betalningen med dig, fastän en dom redan getts i ärendet. 

   Min OK-tjänsten kan du se uppgifter om enskilda skulder och händelsehistoriken. I tjänsten ser du till exempel betalningar, åtgärder som hindrar skulden från att preskriberas samt uppgifter om eventuella avgöranden i tingsrätten.

  • Vad innebär det att ett ärende mottagits i tingsrätten?

   Om din skuld inte betalas trots betalningskrav, kan vi sända en stämningsansökan till tingsrätten och begära ett beslut om gäldenärens betalningsskyldighet. Att ett ärende mottagits innebär att tingsrätten tagit ärendet i fråga till behandling. 

   När ärendet är mottaget, får du en delgivning om stämningen. När du fått delgivningen har du 14 dygn på dig att betala hela skulden eller ge tingsrätten ett svaromål i ärendet, om du är av avvikande åsikt. I annat fall ger tingsrätten en dom i ärendet. Tingsrättens dom innebär en betalningsanmärkning i dina kreditupplysningar, vilket gör det svårare att få till exempel en hyresbostad, ett lån och till och med ett jobb. Påföljden är även eventuellt utsökning.

  • Ska jag själv vara på plats, om mitt ärende behandlas i tingsrätten?

   I regel behöver du, det vill säga den svarande, inte vara på plats vid tingsrättens session. En stor del av indrivningsdomarna sköts skriftligt med kansliförfarande, utan en egentlig domstolssession. 

   Om det är fråga om ett stridigt eller oklart ärende, kan din närvaro krävas. I så fall får du en separat uppmaning om att komma till tingsrätten.

  • Vad är en ref-anteckning och vilka är fördelarna med en ref-anteckning?

   Om du fått en betalningsanmärkning, men du har betalat hela din skuld efter det, kan vi lägga till en referens- det vill säga en ref-anteckning i dina kreditupplysningar som ett tecken på att hela skulden är betald. 

   En ref-anteckning läggs inte automatiskt till en betalningsanmärkning fastän du betalat hela din skuld. För att ref-anteckningen ska godkännas ska du bevisa att du betalat din skuld, till exempel med ett skriftligt intyg av borgenären. 

   Kontakta vår kundservice om du betalat din skuld till oss och vill ha en ref-anteckning. Vi sänder utan kostnad ett meddelande om en ref-anteckning till kreditupplysningsregistret. 

   Fastän en ref-anteckningen kräver lite besvär, har du nytta av den. Det är ett tecken till den som kontrollerar dina kredituppgifter att skulden som lett till en betalningsanmärkning är betald. 

   I vissa fall kan en ref-anteckning göra ett en betalningsanmärkning snabbare raderas från kreditupplysningen.

  • Vad är skillnaden mellan en betalningspåminnelse och ett betalningskrav?

   En betalningspåminnelse är som namnet säger bara en påminnelse om att fakturans förfallodag passerat och att betalningstiden gått ut. Fakturan har inte övergått till inkasso, och en betalningspåminnelse leder inte till en betalningsanmärkning.  Om du betalar fakturan senast på förfallodagen i påminnelsen, övergår fakturan inte till inkasso överhuvudtaget. I fråga om konsumentkunder medför en betalningspåminnelse en påminnelseavgift på högst 5 €, som ska betalas. I fråga om företagskunder varierar påminnelsekostnaden. 

   En avgiftsbelagd påminnelse får enligt lagen sändas tidigast 14 dagar efter fakturans förfallodag. Den andra avgiftsbelagda påminnelsen kan sändas tidigast 14 dagar efter den första påminnelsen, om fakturan fortfarande är obetald. 

   Ett betalningskrav är ett tecken på att fakturan övergått till inkasso. När du fått ett betalningskrav av oss, kan du flexibelt förhandla med oss om betalningen av fakturan och vi söker tillsammans den bästa möjliga lösningen. Kom dock ihåg att kontakta oss före förfallodagen i betalningskravet. 

   Ett betalningskrav medför vanligen inkassokostnader som du är tvungen att betala. Hur stora inkassokostnaderna blir beror bland annat på hur stor skuld som indrivs. Enbart ett betalningskrav leder inte till en betalningsanmärkning.

  • Kan jag tryggt betala i tjänsten Min OK?

   E-tjänsten Min OK är skyddad och trygg att använda. Alla avgifter och digitala underskrifter görs med nätbankskoder. För betalningsförmedling använder vi den finska nätbetalningstjänsten Paytrail, som är kopplad till den internationella koncernen Nets. 

   Du kan enkelt betala med nätbankskoder i tjänsten Min OK och vi ser din betalning omgående. I tjänsten Min OK behöver du bara nätbankkoder, övriga uppgifter om betalningen ifylls automatiskt. 

   Om du betalar i din egen nätbank, kom ihåg att använda betalningsuppgifterna i det nyaste påminnelse- eller inkassobrevet (konto- och referensnummer).

  • Varför kan jag inte flytta fram förfallodagen i tjänsten Min OK?

   Betalningsdagen kan flyttas fram enbart i vissa inkassoskeden. Kontakta oss om du inte kan föreslå ett nytt betalningsdatum för din skuld i tjänsten Min OK, så utreder vi om det går att flytta fram betalningsdagen för din skuld.

  • Hur behandlar OK Indrivning mina personuppgifter

   Du kan läsa om hur OK Indrivning behandlar dina uppgifter i dataskyddsbeskrivningen OK Indrivnings dataskyddsbeskrivning.

  • Vad innebär förlikning?

   Om en obetald skuld gått till tingsrätten för avgörande, finns det två sätt att undgå en betalningsanmärkning: antingen betalar du hela det återstående skuldbeloppet som en engångsbetalning eller så kan du ingå ett förlikningsavtal med oss. 

   Vid förlikning kan du betala det återstående skuldbeloppet i flera rater. Förlikning förutsätter att du förbinder dig till en i förväg avtalad betalningsplan, som fastställs som bindande av tingsrätten. Du kan göra en förlikning i tjänsten Min OK

   Det är viktigt att du håller dig till de avtalade betalningsraterna och förfallodagarna. Vid förlikning kan betalningsraterna inte i efterhand ändras eller flyttas fram. Om villkoren för förlikningen inte följs hävs förlikningen. Då förfaller hela det återstående skuldbeloppet till betalning och skulden kan överföras till utsökning utan en indrivningsdom i tingsrätten. 

   Obs! Innan du gör en förlikning, kontakta tingsrätten och försäkra di om att en indrivningsdom inte getts ännu. Om en indrivningsdom redan getts, är en förlikning för din skuld tyvärr inte längre möjlig. 

   Kontakta vår kundservice om problem uppstår. Vår kundservice betjänar konsumentkunder på nummer 030 10 5620 och företagskunder på nummer 030 603 5800.

   Våra servicerådgivare hjälper dig må–to 8–18 och fr 8–17. Samtal till kundservice för konsumentkunder kostar som ett normalt lokal- eller mobilsamtal.  

  • Det finns ett fel i det inkassobrev jag fick. Hur kan jag göra en reklamation?

   Om du har fått en felaktig betalningspåminnelse eller ett inkassobrev eller om du och fordringsägaren har olika åsikter om skuldens indrivningsbarhet, ska du snarast göra en reklamation, dvs. ett besvär. Det lönar sig alltid att göra en reklamation skriftligt, så att alla faktorer som bör beaktas framkommer och kan tas hänsyn till även under den fortsatta behandlingen. Ge så detaljerade uppgifter om fallet som möjligt och beskriv din uppfattning om ärendet. Kom också ihåg att nämna ärendenumret som finns i vårt brev.

   Observera att besväret ska ha tagits emot av oss senast på den förfallodag som anges i brevet vi skickade. Du kan också skicka ett skriftligt besvär per post, via e-post eller fylla i kontaktblanketten på vår webbplats.

   OK Indrivning Ab
   PB 442
   65101 Vasa


   contactcenter(at)okperinta.fi

  • Vad avses med juridiskt inkasso?

   Under tiden för frivilligt inkasso har du möjlighet att betala skulden utan att riskera att få en anmärkning om betalningsstörning. Om du under tiden för frivilligt inkasso, trots inkassobrev, inte betalar din skuld överförs ärendet till juridiskt inkasso.

   Juridiskt inkasso betyder att vi skickar en stämningsansökan till tingsrätten och ber om ett beslut i ärendet, vilket ökar din skuld på grund av lagstadgade kostnader. Tingsrätten skickar dig ett delgivande om stämningsansökan.

   Efter att du har delgivits informationen har du dock ännu 14 dagar på dig att betala skulden i sin helhet. I annat fall meddelar domstolen ett avgörande. Tingsrättens dom leder till en anmärkning om betalningsstörning i dina kreditupplysningar. Anmärkningen gör det bl.a. svårare att få en hyresbostad, ett lån och till och med en arbetsplats. En annan följd är ett eventuellt utsökningsförfarande.

 • Kreditupplysningar
  • När får jag en betalningsanmärkning i kreditupplysningarna?

   Enbart ett påminnelse- eller inkassobrev leder inte till en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning uppstår vanligen först då en faktura trots inkassobyråns krav inte betalas och ärendet avgörs i tingsrätten i så kallad juridiskt inkasso. 

   Om ditt ärende mottagits av tingsrätten får du en delgivning om stämningen. Om du inte i detta skede betalar din skuld eller bestrider ärendet, ger tingsrätten en dom. Själva betalningsanmärkningen uppstår då domen givits och ärendet kan gå vidare till utsökning. Du kan undgå en betalningsanmärkning om du gör en förlikning i Min OK-tjänsten.

   En betalningsanmärkning kan även ges som en påföljd efter utsökning. Inte heller i detta fall leder utsökningen automatiskt till en betalningsanmärkning i kreditupplysningarna men om du konstateras medellös leder det till en betalningsanmärkning. 

   I vissa undantagsfall kan en betalningsanmärkning ges även utan tingsrättens dom eller utsökning. Så kan det gå om till exempel en konsumtionskredit inte betalas på över 60 dagar. Då ska kreditavtalet innehålla ett omnämnande om en eventuell betalningsanmärkning och dessutom ska du påminnas om detta i god tid, för att du ska ha möjlighet att betala fordringen och hindra betalningsanmärkningen.

  • Vad kan en betalningsanmärkning i kreditupplysningarna leda till?

   Om du har en betalningsanmärkning är det svårt att till exempel skaffa ett kreditkort, få lån och betala inköp på faktura eller avbetalning. Många hyresvärdar kontrollerar även kredituppgifterna på sökande innan en bostad hyrs ut. En betalningsanmärkning är inte nödvändigtvis ett hinder för att skaffa till exempel en tjänst, men en del aktörer kräver förhandsbetalning av personer som har en betalningsanmärkning. 

   Kontakta vår kundservice om du har frågor om din egen situation. Vi vill hjälpa alla våra kunder att hitta en lösning som passar deras situation och att de ska undgå en betalningsanmärkning. 

   Vår kundservice betjänar konsumentkunder på nummer 030 10 5620 och företagskunder på nummer 030 603 5800.

   Våra servicerådgivare hjälper dig må–to 8–18 och fr 8–17. Samtal till vår kundservice för konsumentkunder kostar som ett normalt lokal- eller mobilsamtal.

  • En tratta har lett till en protestanteckning. Kan anteckningen tas bort?

   En protestanteckning kan raderas från ett företags uppgifter enbart om det är fråga om en helt obefogad anteckning. Efter att skulden betalats kan en ref-anteckning begäras till protestanteckningen, som ett tecken på att hela skulden är betald.

  • Försvinner betalningsanmärkningen när jag betalat hela skulden?

   En betalningsanmärkning försvinner inte genast, fastän du betalat hela skulden. En betalningsanmärkning som antecknas som följd av en dom som getts av tingsrätten eller som följd av utsökning syns i kredituppgifterna i 2–4 år. 

   Du kan dock begära att en ref-anteckning läggs till betalningsanmärkningen som ett tecken till den som kontrollerar dina kreditupplysningar att hela skulden är betald. 

   Kontakta vår kundservice om du betalat din skuld till oss och vill ha en ref-anteckning. Vi sänder ett meddelande om detta till kreditupplysningsregistret. 

   Vår kundservice betjänar konsumentkunder på nummer 030 10 5620 och företagskunder på nummer 030 603 5800. Våra servicerådgivare betjänar dig må–to 8–18 och fr 8–17. Samtal till vår kundservice för konsumentkunder kostar som ett normalt lokal- eller mobilsamtal.

  • Hur länge finns betalningsanmärkningen kvar i mina kreditupplysningar?

   En betalningsanmärkning som getts med tingsrättens dom eller i utsökning finns kvar i dina kredituppgifter i 2–4 år. Om hela skulden är betald, och inga nya anmärkningar uppstår, försvinner betalningsanmärkningen efter två år.

   Nya betalningsanmärkningar leder till att tidigare anmärkningar finns kvar i registret i fyra år. 

   I vissa fall kan en betalningsanmärkning försvinna snabbare på grund av att hela skulden är betald. Kontakta vår kundservice om du betalat din skuld till oss och du vill ha en ref-anteckning. Vi sänder ett meddelande om detta till kreditupplysningsregistret. 

  • Vad är en tratta?

   En tratta används inom företagsinkasso och är ett betalningskrav med offentlighetshot. Det är tillåtet att använda en tratta enbart för klara och ostridiga fordringar. När en inkassobyrå sänder en tratta kan även kreditupplysningsregistret meddelas och då leder en tratta till en anteckning om betalningsfördröjning i gäldenärskundens kredituppgifter. En anteckning om betalningsfördröjning är tecken på att företaget inte betalat sin skuld i tid. 

   En tratta kan protesteras tidigast 10 dagar efter att den sänts. Protesten leder till en betalningsanmärkning i företagets kredituppgifter. En tratta kan protesteras antingen tyst eller offentligt. En tyst protest leder enbart till en anmärkning i företagets kredituppgifter, men offentliga protester kan publiceras i ekonomitidningar på så kallade protestlistor.

  • Min skuld har gått till utsökning, vad ska jag göra?

   Inkassobyråer sysslar inte med utsökning. Om din skuld har gått till utsökning, handhas ärendet av utsökningsmyndigheten. Utsökningsmyndigheten ser till både dina och borgenärens intressen. Målet är att skulden betalas i ett så tidigt skede som möjligt. 

   Utsökningen sänder först en betalningsuppmaning om skulden, så att skulden kan betalas utan utsökning. Med utsökningen kan man förhandla om en betalningsplan. 

   Om skulden inte betalas trots betalningsuppmaningen leder det till utmätning av lön, pension eller annan inkomst och egendom. Utsökningsmyndigheten har rätt att sälja utmätt egendom. 

   Kontakta utsökningsmyndigheten om din skuld gått till utsökning. Se kontaktuppgifter till utsökningsmyndigheten i ditt område antingen i meddelandet om att utsökningen mottagit ditt ärende eller på rättsväsendets hemsida.

  • Ser arbetsgivare min betalningsanmärkning?

   Arbetsgivare har i regel inte rätt att kontrollera arbetstagarnas kreditupplysningar. Undantag är arbetsuppgifter som kräver särskild tillförlitlighet och som medför möjligheter till olaglig ekonomisk vinning. 

   I vissa fall kan arbetssökandes kreditupplysningar kontrolleras av arbetsgivare om det krävs på grund av arbetets art. För kontrollen ska den berörda personen ge sitt samtycke. 

  • Vem ser mina betalningsanmärkningar?

   Enbart personer eller företag som kontrollerar dina kreditupplysningar kan se din betalningsanmärkning. Kreditupplysningar får inte kontrolleras utan lagenlig grund eller ditt samtycke. Om kreditupplysningarna kontrolleras blir det alltid kvar en notering om detta i kreditregistret, där det framgår vem som tittat på uppgifterna och i vilket syfte. Godkända grunder till att kontrollera kreditupplysningar uppräknas i kreditupplysningslagen. Godkända grunder är bland annat beviljande av kredit, uppgörande av hyresavtal, borgen, bedömning av arbetstagare eller arbetssökande och planering av inkasso.

  • Ser min arbetsgivare att en del av min lön går direkt till utsökning?

   Ja, eftersom arbetsgivare meddelas om betalningsförbud, och utifrån det drar av en andel från lönen som betalas till utsökning. Observera att arbetsgivare har tystnadsplikt i ärendet. 

   Mera information om arbetsgivarens förpliktelser i denna situation finns på rättsväsendets hemsida.

  • Läggs en ref-anteckning automatiskt till en betalningsanmärkning då jag betalat hela skulden?

   Tyvärr läggs en ref-anteckning inte automatiskt till din betalningsanmärkning i kreditupplysningsregistret, utan du ska sända en begäran om det. 

   Om du fått en betalningsanmärkning men senare betalat hela skulden, kan du be oss meddela kreditregistret så får du en ref-anteckning. 

   Vi hjälper gärna våra kunder förbättra situationen. Kontakta vår kundservice, så sänder vi ett meddelande till kreditupplysningsregistret utan kostnad. 

   Vår kundservice betjänar konsumentkunder på nummer 030 10 5620 och företagskunder på nummer 030 603 5800. Våra servicerådgivare hjälper dig må–to 8–18 och fr 8–17. Samtal till vår kundservice för konsumentkunder kostar som ett normalt lokal- eller mobilsamtal.

  • Min skuld har gått till utmätning, hur ska jag göra?

   Inkassobyråerna utför inte utmätning. När skulden har gått till utmätning har ärendet överförts till utsökningsmyndigheterna. Utsökningsmyndigheterna bevakar både dina och fordringsägarens intressen. Målet är att skulden ska kunna betalas i ett så tidigt skede som möjligt.

   Om skulden inte betalas trots utsökningsmyndigheternas betalningsuppmaningar står du inför en utmätning av lön, pension eller annan inkomst och utmätning av egendom. Utsökningsmyndigheterna har rätt att sälja den utmätta egendomen.

   Om din skuld har gått till utmätning lönar det sig för dig att ta direkt kontakt med den utsökningsmyndighet som sköter ärendet. Kontrollera kontaktuppgifterna till utsökningsmyndigheten i din region, antingen i det meddelande om anhängighet som du har fått eller på adressen: https://oikeus.fi/ulosotto/sv/index/yhteystiedot/laajattiedot.html

 • Inkassokostnader
  • Hur ackumuleras ränta vid inkasso och med vilken procent?

   Dröjsmålsränta ackumuleras från fakturans förfallodag, om fakturan fortfarande är obetald. Om ett förfallodatum inte specificeras, börjar dröjsmålsränta ackumuleras 30 dagar efter att fakturan sänts eller då en betalning för den krävts. 

   När en faktura kommer till oss för inkasso, ackumuleras dröjsmålsränta så länge inkassot pågår. Dröjsmålsräntan är 7 procentenheter högre än den referensränta som bestäms av Europeiska centralbanken. I kommersiella avtal, det vill säga företagens fakturor, är dröjsmålsräntan dock minst 8 procentenheter högre än den referensränta som bestäms av Europeiska centralbanken. Observera, att räntan kan vara högre i det ursprungliga avtalet. Den ränta som tillämpas på ditt fall finns i brevet som du fått.

  • Måste jag betala inkassokostnaderna?

   Inkassokostnader ska enligt lagen betalas, om ärendet gått till inkasso. I praktiken innebär detta att om du betalat den ursprungliga fakturan innan datumet i inkassobrevet, behöver du inte betala inkassokostnader. Om du betalat fakturan samma dag som vi sänt inkassobrevet, anses inkasso ha inletts och du ska således betala även inkassokostnaderna. Kontakta oss snarast för en utredning om du anser att inkassokostnaderna inte ska betalas av dig. Förbered dig på att lämna exakta uppgifter om betalningen för att bevisa när fakturan betalats.

  • Vilka kostnader uppstår vid inkasso?

   Vid inkasso som gäller konsumentkunder grundas inkassokostnaderna på lagen. Inkassokostnaderna kan inte bli hur stora som helst, utan i lagen bestäms ett tak för dem. En tabell över inkassokostnaderna finns på vår hemsida.

   Vid företagsinkasso uppstår kostnader för inkassobyråns åtgärder och arbetstid. Inkassokostnaderna innehåller bland annat registrering, uppgörande och sändande av ett betalningskrav, meddelande till kreditupplysningsregistret samt även material- och lönekostnader. Lagen om indrivning av fordringar 22.4.1999/513 förpliktigar gäldenären att ersätta borgenären för skäliga inkassokostnader oavsett om fordringen indrivs av borgenären själv eller av en inkassobyrå.

  • Vad är dröjsmålsränta?

   Syftet med dröjsmålsräntan är att styra fakturamottagaren att betala fakturor i tid och den är en gottgörelse till fakturans avsändare, om betalningen fördröjs från fakturans förfallodatum. Dröjsmålsräntan ackumuleras från och med förfallodagen på den ursprungliga fakturan. 

   Dröjsmålsräntan ackumuleras tills hela den förfallna skulden är betald. Dröjsmålsräntan som gäller konsumentkunder är 7 procentenheter högre än den referensränta som bestäms av Europeiska centralbanken. I kommersiella avtal är dröjsmålsräntan dock minst 8 procentenheter högre än den referensränta som bestäms av Europeiska centralbanken. Observera att räntan kan grundas på ett separat avtal och avvika från det nämnda. Du kan kontrollera räntan och ränteprocenten som gäller din skuld i inkassobrevet som du fått.

  • Vad är rättegångskostnader?

   När en obetald skuld övergår till tingsrätten för behandling uppstår tilläggskostnader för stämningsansökan och rättegångskostnader. 

   Vi sänder i regel ostridiga skuldärenden i digitalt format till tingsrätten, varvid rättegångsarvodet blir 115–175 € beroende på skuldbeloppet. Arvodet innehåller tingsrättens behandlingsavgift 65 €. Om ärendet behandlas ytterligare i tingsrätten stiger kostnaderna, beroende på juristernas arbetsmängd i ärendet. 

  • Jag hann betala fakturan innan jag fick ett inkassobrev av er. Måste jag betala inkassokostnaderna?

   Inkassokostnaderna ska enligt lagen betalas om ärendet gått till inkasso. Om du betalat den ursprungliga fakturan före datumet i inkassobrevet, behöver du inte betala inkassokostnader. Om du betalat fakturan samma dag som vi sänt inkassobrevet, anses inkasso ha inletts och du ska således betala inkassokostnaderna. Kontakta oss snarast för en utredning om du anser att inkassokostnaderna inte ska betalas av dig. Förbered dig på att lämna exakta uppgifter om betalningen. 

  • Medför en stämningsansökan tilläggskostnader för mig?

   Om en obetald skuld övergår till tingsrätten, medför det tilläggskostnader för stämningsansökan och rättegångskostnader. 

   Vi sänder i regel ostridiga skuldärenden i digitalt format till tingsrätten, varvid rättegångsarvodet blir 115–175 € beroende på skuldbeloppet. I arvodet ingår tingsrättens behandlingsavgift 65 €.

  • Vad är rättegångskostnaderna?

   En obetald skuld som överflyttas till tingsrätten för behandling innebär extra kostnader för dig, ifall tingsrätten anser att du är betalningsskyldig.

   Ostridliga skuldärenden överlämnar vi huvudsakligen till tingsrätten i elektronisk form. Rättegångskostnaden blir då 115-175 euro beroende på skuldens storlek. I den summan ingår också tingsrättens behandlingsavgift på 65 euro.

  • Vad är dröjsmålsränta?

   Syftet med dröjsmålsräntan är att få människor att betala sina fakturor inom utsatt tid och att erbjuda gottgörelse till den som har skickat fakturan såvida fakturan inte betalas på förfallodagen.

   Dröjsmålsräntan börjar löpa från den ursprungliga fakturans förfallodag. Dröjsmålsräntan löper tills den förfallna skulden har betalats i sin helhet.

   Räntesatsen för dröjsmålsräntan som rör konsumenter är 7 procentenheter högre än den referensränta som Europeiska centralbanken har fastställt. I kommersiella avtal är räntesatsen för dröjsmålsräntan dock minst 8 procentenheter högre än den referensränta som Europeiska centralbanken har fastställt. Observera att räntan även kan grunda sig på ett separat avtal och därmed kan avvika från det ovan nämnda. Du kan kontrollera räntan och räntesatsen för din skuld i det inkassobrev vi skickade.

  • Hur löper räntan vid inkasso och med vilken räntesats?

   Dröjsmålsräntan börjar löpa från förfallodagen om fakturan inte är betald innan dess. När fakturan överförs till inkasso löper dröjsmålsränta så länge inkasseringen fortsätter. Om förfallodagen inte är separat angiven börjar dröjsmålsränta löpa 30 dagar från det att fakturan har skickats eller en betalning har krävts.

   Räntesatsen för dröjsmålsräntan är 7 procentenheter högre än den referensränta som Europeiska centralbanken har fastställt. I kommersiella avtal är räntesatsen för dröjsmålsräntan dock minst 8 procentenheter högre än den referensränta som Europeiska centralbanken har fastställt. Observera att räntan till följd av detta avtal kan vara högre. Du hittar den räntesats som tillämpas på ditt ärende i det brev vi skickade.

 • Inkassots framskridande
  • Betalningspåminnelse

   Om fakturan inte är betald på förfallodagen, ska en påminnelse om fakturan sändas innan den kan övergå till inkasso. Vanligen sänder borgenären en påminnelse om skulden. För en betalningspåminnelse kan en påminnelseavgift debiteras, för privatpersoner högst 5 euro per påminnelse. Även vi kan sända påminnelsebrev på uppdrag av den ursprungliga borgenären, om detta är avtalat. Om du får en betalningspåminnelse av oss, innebär det inte alltid att ärendet gått till inkasso.

  • Frivillig inkasso

   Till en början är det fråga om så kallad frivillig inkasso. I praktiken innebär detta att en obetald faktura övergår till oss för inkasso och vi sänder dig det första betalningskravet. Om du inte kan betala hela din skuld, kan du förhandla med oss om betalningen av skulden. Vid behov kan vi avtala om framflyttning av betalningsdatumet eller uppdelning av betalningen i flera rater. Kom ihåg att kontakta oss före förfallodagen i vårt brev. Om du betalar din skuld under frivilligt inkasso, undgår du en eventuell betalningsanmärkning. 

   Du kan sköta dina skuldärenden och betala dina skulder när som helst via Min OK-tjänsten.

  • Juridiskt inkasso

   Om en skuld inte betalas under frivilligt inkasso, inleds så kallad juridisk inkasso. Då sänder vi en stämningsansökan till tingsrätten och begär ett beslut om gäldenärens betalningsskyldighet. En behandling i tingsrätten medför tilläggskostnader. 

   När tingsrätten tar ett ärende till behandling får du en delgivning om detta. Tingsrätten ger en dom i ärendet tidigast 14 dygn efter delgivningsmeddelandet. I och med tingsrättens dom registreras en betalningsanmärkning i dina kredituppgifter, vilket kan göra det svårare att få en hyresbostad, ett kreditkort, ett lån och till och med ett jobb. Påföljden för en dom kan även vara att skulden indrivs av utsökningsmyndigheten. 

   Observera att bland annat skatter, hälsocentralsavgifter, dagvårdsavgifter och vissa försäkringspremier är undantag, eftersom de är direkt utsökningsbara. För skulderna ifråga behövs ingen dom i tingsrätten, utan de kan efter frivilligt inkasso överföras direkt till utsökning, om skulderna fortfarande är obetalda.

  • Utsökning

   När din skuld går till utsökning får du ett delgivande om det. Utsökningsmyndigheten kan utmäta en andel av din lön eller andra inkomster. Utsökningsmyndigheten har även rätt att utmäta din egendom för att kvittera skulderna. 

   Det är aldrig för sent att sköta dina skuldärenden. När du betalat din skuld, kan du be oss meddela kreditupplysningsregistret att en ref-anteckning ska läggas till i din kreditanmärkning. De som kontrollerar dina kredituppgifter ser då att du betalat hela din skuld trots att du har en betalningsanmärkning. Kontakta vår kundservice så sänder vi ett meddelande till registret utan kostnad. 

   Vår kundservice betjänar konsumentkunder på nummer 030 10 5620 och företagskunder på nummer 030 603 5800.

   Våra servicerådgivare hjälper dig må–to 8–18 och fr 8–17. Samtal till vår kundservice för konsumentkunder kostar som ett normalt lokal- eller mobilsamtal.

  • Hur vet jag om stämningsansökan har dragits tillbaka?

   När du har betalat den skuld som har framskridit till tingsrätten drar vi tillbaka stämningsansökan genast när vi ser din betalning. Du kan själv kontrollera i webbtjänsten Min OK att din betalning säkert har registrerats korrekt. Kontakta vår kundtjänst i problemsituationer, så kan vi tillsammans säkerställa att din betalning har kommit fram och att stämningsansökan kan dras tillbaka.

 • Betalning
  • Jag råkade betala för mycket – hur återbetalas det överstigande beloppet?

   Om du har betalat för mycket av en eller flera skulder, kan du i webbtjänsten Min OK be om att det överstigande beloppet återbetalas till dig. Logga in i tjänsten och meddela ditt kontonummer för återbetalningen. Pengarna har du på kontot inom två veckor.

   För återbetalningen av det överstigande beloppet tar vi en administrativ avgift, storleken på den ser du i samband med att du meddelar ditt kontonummer. Ta kontakt ifall du kostnadsfritt vill flytta det överstigande beloppet till en annan av dina skulder som överförts till oss för inkasso.

  • Jag betalade för mycket av misstag. Vad gör jag?

   Om du som fått ett inkassobrev har råkat betalat en för stor summa, kan du flytta det överstigande beloppet till ett annat öppet ärende eller be om återbetalning till ditt konto. Kontakta oss och berätta hur du vill göra. Kom ihåg att meddela ärendenumret som överbetalningen gäller.

   Återbetalning av det överstigande beloppet till ett konto

   Om du vill att beloppet återbetalas, behöver vi också ditt kontonummer (IBAN). Mottagaren ser nämligen aldrig betalarens kontonummer och därför kan vi inte automatiskt återbetala överstigande belopp. Notera att vi tar en behandlingsavgift på 10 euro för återbetalningen. Det går bra att meddela ditt kontonummer via vår webbtjänst Min OK.

   Att flytta överbetalning till en annan skuld

   Det kostar ingenting att flytta det överstigande beloppet till ett annat skuldärende. Den saken sköter du enklast genom att ta kontakt med vår kundservice.

  • Vad kostar det att upprätta en betalningsplan?

   Priset för betalningsplantjänsten är 20–50 € och bestäms enligt skuldbeloppet och antalet rater. Du hittar en tabell över priserna för vår betalningsplantjänst här.

   Undantag bildar fordringar som är direkt utmätningsbara, eftersom priset för betalningsplanstjänsten för dessa alltid är 20 €, oberoende av skuldbeloppet.

   Det lönar sig också att beakta att kostnaderna och dröjsmålsräntan, som löper tills hela skulden är betald, ökar skuldens saldo och påverkar delbetalningarnas antal eller storlek. I praktiken blir alltså kostnaderna och räntorna lägre ju snabbare hela beloppet betalas.

    

  • Jag vill betala min skuld i rater. Kan jag göra en betalningsplan?

   Vi förstår att det inte alltid är möjligt att betala hela skulden på en gång. En betalningsplan är ett flexibelt sätt att betala skulden i rater. I webbtjänsten Min OK kan du göra upp en betalningsplan som passar dig. Du hittar de uppgifter du behöver för att logga in i betalningskravet du fick från oss.

   Observera att det i vissa fall inte är möjligt att göra upp en betalningsplan direkt i webbtjänsten. Vår kundtjänst ger dig gärna mer information.

  • Talan i mitt ärende har redan väckts i tingsrätten, kan jag föreslå medling, få en betalningsplan eller längre betalningstid?

   Om vi har hunnit skicka en stämningsansökan om skulden och tingsrätten har tagit ärendet till behandling avgörs alltid från fall till fall vad man kan göra i detta skede. Om du ändå skulle ha möjlighet att betala skulden i sin helhet eller ens en del av den ska du omedelbart kontakta oss. På så sätt kan vi tillsammans utreda vad det är möjligt att göra i just detta fall.

  • Jag klarar inte av att följa den överenskomna betalningsplanen, hur ska jag göra?

   Om du har avtalat med oss om en betalningsplan är det viktigt att du betalar delbetalningarna enligt avtalet. Annars måste vi nämligen kräva att hela summan betalas på en gång. Därför är det viktigt att du omedelbart kontaktar oss om det ser ut som att du av någon orsak inte klarar av att följa din betalningsplan. Då kan vi tillsammans fundera över hur vi ska gå till väga.

  • Kan jag betala flera rater i betalningsplanen på en gång?

   Ja, du kan även göra delbetalningar enligt betalningsplanen genom att betala flera rater på en gång. Och om du betalar beloppen i betalningsplanen snabbare än planerat blir slutsumman något mindre än den ursprungliga och du sparar både räntor och kostnader.

   Om du betalar flera belopp i betalningsplanen på en gång registreras din betalning alltid för följande delbetalning. Det betyder att om du nu betalar två rater har du betalat raterna för innevarande månad och nästa.