B2 Impact

OK Indrivning är sedan 2012 en del av den börsnoterade koncernen B2 Impact ASA.

B2 Impact är en ledande expert inom hantering av fordringar i Europa

B2 Impact ASA erbjuder lösningar till fordringshantering genom att köpa förfallna fordringar både med och utan säkerhet. I några länder erbjuder B2 Impact ASA även indrivningstjänster.

B2 Impact Groups började sin verksamhet i slutet på 2011 och har sedan dess snabbt vuxit och etablerat sig som en ledande uppköpare av fordringar och en lösningsorienterad kumpan i Europa.

Koncernen har verksamhet i 22 europeiska länder och sidokontor i ett land, medräknat huvudkontoret som finns i Oslo. B2 Impact Group har ca 2300 anställda i Europa.

B2 Impacts strategiska linje är att växa på valda marknader via investeringar och tillsammans med ansedda institutionella investerare. Koncernen satsar stort på AI-projekt som märkbart kan effektivera verksamheten.

 

 

Läs mer om B2 Impact: https://www.b2-impact.com