Bedrägeritextmeddelanden har sänts i OK Indrivnings namn. Bedrägerimeddelandena påminner mycket om de textmeddelanden vi normalt sänder. Om du är osäker på meddelandet du fått, ta kontakt med vår kundtjänst 030 10 5620. Du kan också kontrollera dina skulder och fakturor i MinOK-tjänsten, logga in www.minok.fi.

B2Holding

OK Indrivning är sedan 2012 en del av den börsnoterade koncernen B2Holding ASA.

B2Holding är en ledande expert inom hantering av fordringar i Europa

B2Holding ASA erbjuder lösningar till fordringshantering genom att köpa förfallna fordringar både med och utan säkerhet. I några länder erbjuder B2Holding ASA även indrivningstjänster.

B2Holding Groups började sin verksamhet i slutet på 2011 och har sedan dess snabbt vuxit och etablerat sig som en ledande uppköpare av fordringar och en lösningsorienterad kumpan i Europa.

Koncernen har verksamhet i 22 europeiska länder och sidokontor i ett land, medräknat huvudkontoret som finns i Oslo. B2Holding Group har ca 2300 anställda i Europa.

B2Holdings strategiska linje är att växa på valda marknader via investeringar och tillsammans med ansedda institutionella investerare. Koncernen satsar stort på AI-projekt som märkbart kan effektivera verksamheten.

 

B2 Holding

Läs mer om B2Holding: https://www.b2holding.no.