Bedrägeritextmeddelanden har sänts i OK Indrivnings namn. Bedrägerimeddelandena påminner mycket om de textmeddelanden vi normalt sänder. Om du är osäker på meddelandet du fått, ta kontakt med vår kundtjänst 030 10 5620. Du kan också kontrollera dina skulder och fakturor i MinOK-tjänsten, logga in www.minok.fi.

Kundtjänst


Vi hjälper dig att organisera betalningarna och skapa den flexibilitet som behövs. Vi tror, att det alltid kan hittas en lösning som hjälper människor att gå vidare i livet. En kvalitativ och human indrivning är för oss en hederssak och vi lyssnar gärna på våra kunders önskemål om hur vi kan förbättra vår kundtjänst så att den blir ännu bättre.

Fick du ett brev från oss?

I Min OK -tjänsten kan du sköta dina ärenden enkelt och tryggt. Tjänsten stöder nätbetalningar och fungerar även på mobilenheter.

 

Oma OK verkkopalvelun kuva

ÖPPNA MIN OK

Logga in på Min OK med uppgifterna i brevet så kan du börja hantera din skuld enkelt och säkert.

Telefonitjänst

AsiakaspalveluKundtjänst i indrivningsärenden, konsumentkunder:

030 10 5620

Företagskunder: 030 603 5800

OK Faktureringstjänst

030 603 5820

Våra öppettider är må-to 8-18 och fre 8-17

Vanliga frågor

Priset för betalningsplantjänsten är 20–50 € och bestäms enligt skuldbeloppet och antalet rater. Du hittar en tabell över priserna för vår betalningsplantjänst här.

Undantag bildar fordringar som är direkt utmätningsbara, eftersom priset för betalningsplanstjänsten för dessa alltid är 20 €, oberoende av skuldbeloppet.

Det lönar sig också att beakta att kostnaderna och dröjsmålsräntan, som löper tills hela skulden är betald, ökar skuldens saldo och påverkar delbetalningarnas antal eller storlek. I praktiken blir alltså kostnaderna och räntorna lägre ju snabbare hela beloppet betalas.

 

Dröjsmålsräntan börjar löpa från förfallodagen om fakturan inte är betald innan dess. När fakturan överförs till inkasso löper dröjsmålsränta så länge inkasseringen fortsätter. Om förfallodagen inte är separat angiven börjar dröjsmålsränta löpa 30 dagar från det att fakturan har skickats eller en betalning har krävts.

Räntesatsen för dröjsmålsräntan är 7 procentenheter högre än den referensränta som Europeiska centralbanken har fastställt. I kommersiella avtal är räntesatsen för dröjsmålsräntan dock minst 8 procentenheter högre än den referensränta som Europeiska centralbanken har fastställt. Observera att räntan till följd av detta avtal kan vara högre. Du hittar den räntesats som tillämpas på ditt ärende i det brev vi skickade.

Syftet med dröjsmålsräntan är att få människor att betala sina fakturor inom utsatt tid och att erbjuda gottgörelse till den som har skickat fakturan såvida fakturan inte betalas på förfallodagen.

Dröjsmålsräntan börjar löpa från den ursprungliga fakturans förfallodag. Dröjsmålsräntan löper tills den förfallna skulden har betalats i sin helhet.

Räntesatsen för dröjsmålsräntan som rör konsumenter är 7 procentenheter högre än den referensränta som Europeiska centralbanken har fastställt. I kommersiella avtal är räntesatsen för dröjsmålsräntan dock minst 8 procentenheter högre än den referensränta som Europeiska centralbanken har fastställt. Observera att räntan även kan grunda sig på ett separat avtal och därmed kan avvika från det ovan nämnda. Du kan kontrollera räntan och räntesatsen för din skuld i det inkassobrev vi skickade.

En obetald skuld som överflyttas till tingsrätten för behandling innebär extra kostnader för dig, ifall tingsrätten anser att du är betalningsskyldig.

Ostridliga skuldärenden överlämnar vi huvudsakligen till tingsrätten i elektronisk form. Rättegångskostnaden blir då 115-175 euro beroende på skuldens storlek. I den summan ingår också tingsrättens behandlingsavgift på 65 euro.

När du har betalat den skuld som har framskridit till tingsrätten drar vi tillbaka stämningsansökan genast när vi ser din betalning. Du kan själv kontrollera i webbtjänsten Min OK att din betalning säkert har registrerats korrekt. Kontakta vår kundtjänst i problemsituationer, så kan vi tillsammans säkerställa att din betalning har kommit fram och att stämningsansökan kan dras tillbaka.

Tjänster för företag

Försäljningens kontaktuppgifter

+358 50 309 6586

Offertförfrågan

Ruutukaappaus OK Online verkkopalvelusta

OK Online

  • Uppdragsgivarnas portal
  • Rapporter och uppföljning
  • Stöd och kundtjänst

Öppna OK Online

Vi vill hjälpa dig framåt i livet

Kundernas erfarenheter