Cookies


OK Indrivning använder sig av tredje partens cookies för att utveckla och förbättra användarupplevelsen på webbsidan. Uppgifterna kan användas för att öka relevansen av annonsering samt hur gilla- och delningsmöjligheten används i sociala medier.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textbaserad datafil som sparas och lagras på användarens dator. cookien skadar inte datorn eller filsystemet. cookiesna används främst för att förbättra och anpassa besökarens användarupplevelse på webbsidan samt för att analysera och förbättra sidans funktion och innehåll. Första partens cookies härstammar från vår öppna webbsida. Tredje partens cookies härstammar från andra webbsidor och dessa används för att rikta relevanta annonser och kommunikation samt för optimering av marknadsföring. Man kan inte känna igen användaren på basen av cookies.

Personligt dataskydd

Enligt dataskyddsförordningen har du möjlighet att lämna bort cookies av tredje part som används för mätning av annonsering, webbanalytik eller som verktyg för sociala medier så som Gilla- och Dela-möjligheter. cookies av tredje part påverkar personifiering, riktad annonsering och användarupplevelse på webbsidan.

Vilka cookies används på webbsidan?

Nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för webbsidans funktion och kan inte blockeras.

Cookies för analys

Dessa typer av cookies möjliggör mätning och analys av besökarna så att vi kan förbättra webbsidans prestanda. cookiesna mäter bl.a. vilka sidor besöks mest samt hur besökarna navigerar på sidan. Datan är anonym och innehåller inga personuppgifter. Om dessa cookies blockeras kan vi inte följa med webbsidans prestanda eller hur och när besökaren rört sig på webbsidan.

Exempel på cookies: Matomo, HubSpot

Cookies för funktionalitet

Dessa typer av cookies gör sidan bättre och effektivare genom personifiering. Om cookiesna blockeras fungerar inte alla funktioner som t.ex. video eller chat ordentligt.

Exempel på cookies: HubSpot

Cookies för specifika syften

Dessa typer av cookies är placerade av våra samarbetspartners. Genom dem kan vi rikta annonsering som motsvarar användarens intressen och profil. cookiesna lagrar inga personuppgifter utan baserar sig på data från användarens webbläsare eller dator. Om dessa cookies blockeras försämras annonseringens relevans.

Exempel på cookies: Youtube, HubSpot, DoubleClick, Facebook, LinkedIn.

Cookies för sociala medier

Dessa typer av cookies är från tjänsteleverantörer och vi har lagt dem till vår webbsida för att möjliggöra delning av innehåll i olika kanaler. cookiesna gör det möjligt att följa användarens webbläsare på olika webbsidor och skapa en profil över användarens intressen. Detta kan påverka innehåll och budskap som användaren ser på andra webbsidor. Om dessa typer av cookies blockeras faller gilla- och delningsmöjligheterna kanske helt bort.

Exempel på cookies: Facebook, LinkedIn

Hur hanterar jag cookies?

De nödvändiga cookiesna används för att vår webbsida ska funktionera och de kan inte blockeras. cookies som berör analys, prestanda, funktionalitet, specifika syften eller sociala medier kan hanteras i inställningarna, där du kan godkänna eller neka användningen av nämnda cookies. Dina val påverkar användarupplevelsen, relevansen av annonser samt gilla- och delningsmöjligheterna på sociala medier. Att blockera cookiesna kan också leda till att vissa egenskaper inte längre är i bruk.

cookiesnas inställningar öppnas via länken nere på sidan.

Hur ofta uppdaterar vi informationen om cookies?

Vi kan uppdatera informationen då vi tex. tar i bruk en ny cookie eller då vi ändrar vårt förfaringssätt. Senaste uppdatering av informationen har gjorts 8.6.2020.