Kundernas röster hörs

På OK Indrivning tror vi att folk vill göra det rätta. Det förpliktar också oss att göra det rätta mot dem.

Vi har inrättat en kundråd som ger oss förstahandsinformation om hur vi kan förbättra kundnöjdheten och hjälpa människor bättre.

För oss är utgångspunkten för hela indrivningen att hjälpa gäldenärskunderna. OK Indrivning utmanar branschen att förändras och berätta mer öppet vad inkasso handlar om. Vi letar efter nya lösningar så att vi kan göra indrivningen ännu bättre. Hur du sköter inkasseringen av fakturor har betydelse.

I Finland kan kunden inte påverka vilket inkassoföretag som ska användas. Vi vill dock arbeta så att gäldenärskunderna skulle välja oss om det vore möjligt. Det förpliktigar oss att lyssna och interagera med våra kunder.

Därför inrättade vi ett eget kundråd. Medlemmarna i kundrådet är helt vanliga människor som har erfarenhet eller expertis inom indrivning. Kundrådets uppgift är att utvärdera OK Indrivnings nuvarande arbetssätt och att söka nya lösningar för en mer human och kundorienterad indrivning.

Kundrådets uppgift är också att överväga hur man bäst kan ge stöd till gäldenärskunder, hjälpa dem att lösa sina skulder och minska skammen som är kopplad till skuldsättningen.

Medlemmarna i Kundrådet får mötesersättning och vid mötena deltar alltid en representant för OK Indrivnings ledning.