Aktiveringssamtal

Aktiveringssamtal är en effektiv och kundvänlig tjänst där OK Indrivnings servicerådgivare påminner dina kunder om en utebliven betalning efter att fakturan förfallit, före själva påminnelsefasen. Genom personlig kontakt motiverar vi kunden att betala sina fakturor i tid.

Ta hem fordringar snabbare och mer kundorienterat

Aktiveringssamtal är en tilläggstjänst som visat sig vara effektiv, vars syfte är att nå kunden och få ett löfte om betalning av denne. Mottagna betalningar överförs till uppdragsgivarens konto.

Det är viktigt för företagets rykte att det tar hand om sina kunder så bra som möjligt. Aktiveringssamtal kan rädda även en lång kundrelation när kunden känner att man verkligen bryr sig om denne. I vissa fall kan originalfakturan också ha försvunnit på vägen eller kan innehålla oklarheter som kan lösas genom ett påminnelsesamtal innan inkasso vidtas.

I aktiveringssamtalstjänsten ingår även en automatisk kontroll av kundens kontaktuppgifter. Är det är fråga om en konsumentfordring och kunden har ett tillförlitligt telefonnummer, börjar vi med att skicka ett sms.

Aktiveringssamtal är användbara exempelvis i följande situationer:

  • Oklarheter gällande fakturan
  • Reklamationer
  • Adressändringar och fakturor som kommit bort av andra skäl
  • Kundvård

Antalet uppringningsförsök bestäms under implementeringsfasen, efter analys av kundbasen och kreditpolicyn. Inkassoprocessen kommer att fortsätta efter kontakten, om betalning inte erhålls.

 

Blev du intresserad? Kontakta oss!

Våra experter berättar hur du får ut mesta möjliga av OK Indrivnings produkter och tjänster.

Blev du intresserad? Kontakta oss!

Våra experter berättar hur du får ut mesta möjliga av OK Indrivnings produkter och tjänster.

Mikko Toivonen

Mikko Toivonen

Sales Manager

+358 50 309 6586 LinkedIn