Juridiska tjänster

Vårt juridiska team hanterar utmanande indrivnings- och kredithanteringssituationer på ett professionellt sätt i konkursärenden, bestridda fordringar, stämningsansökningar, brotts- och skadeståndsprocesser och insolvensförfaranden.

Juridiska tjänster för indrivning och fordringshantering

I våra juridiska tjänster ingår att hantera ett brett utbud av uppdrag, ge juridisk rådgivning och anordna utbildningar.

Med hjälp av våra juridiska tjänster stödjer vi våra uppdragsgivares affärsverksamhet genom att säkerställa att ärenden fungerar smidigt inom alla juridiska delområden.

Representanter för vårt juridiska team fungerar som ombud i rättstvister och hjälper dig i rättstvistens alla stadier. Våra juridiska experter hanterar även brottmål samt ger råd och konsultation i juridiska frågor. Dessutom erbjuder vi juridisk utbildning och vi skräddarsyr alltid utbildningspaketen efter dina behov och önskemål.

Alla våra juridiska tjänster är tillgängliga för både företag och privatpersoner. Vi är verksamma i hela Finland.

 

Exempel på våra juridiska tjänster

  • Tvister relaterade till avtalsrätt
  • Skadeståndsfrågor
  • Insolvensförfaranden
  • Arbetsrättsliga tvister
  • Rådgivnings- och utbildningstjänster

Be våra experter om mer information

Vi berättar hur ni kan nyttja det juridiska teamets tjänster i hanteringen av fordringar

Be våra experter om mer information

Vi berättar hur ni kan nyttja det juridiska teamets tjänster i hanteringen av fordringar

Jenni Vainionpää

Jenni Vainionpää

Chief Legal & Compliance Officer

+358 50 360 19 42