OK Online-nättjänst för små fakturerare och entreprenörer

OK Online är en lättanvänd nättjänst för små fakturerare och entreprenörer. Via tjänsten kan du skicka in fakturor för indrivning, följa upp indrivningen i realtid och köpa företagskreditupplysningsrapporter.

Lämna förfallna fakturor till indrivning, vi tar hand om resten

Skapa konto i vår kostnadsfria OK Online-tjänst och ange uppgifter om förfallna fakturor. Vi fortsätter att driva in fordringen och kontaktar dig vid behov, om vi behöver mer information.

Ruutukaappaus OK Online verkkopalvelusta

 

Registrera dig på tjänsten OK Online

Har du redan ett konto? Logga in

 

Enkelt att sköta ärenden via vår kostnadsfria tjänst OK Online

Har ditt företag enstaka förfallna fakturor varje månad? Du kan själv lämna in dina fordringar till oss för indrivning på nolltid. Du behöver bara logga in i vår kostnadsfria OK Online-tjänst och ange information om förfallna fakturor. Vi fortsätter att driva in fordringen och kontaktar dig vid behov, om vi behöver mer information.

På OK Online kan du följa upp fordringarnas status och kontakta våra indrivningsexperter när det passar dig.

Vi redovisar de medel som mottagits till dig en gång i veckan. Du kan också bifoga flera fakturor till en fordran efter behov.

Vad innehåller tjänsten OK Online?

  • Du kan lägga till nya fordringar för indrivning när som helst, och vi sköter indrivningen av förfallna fakturor professionellt och kundorienterat
  • Veckovisa redovisningar, indrivningsrapporter
  • Företagskreditupplysningsrapporter
  • Juridiska tjänster vid tvist
  • Ett kompetent kundtjänstteam besvarar frågor efter behov

Fakturerar ditt företag regelbundet?

För företag som regelbundet genererar större mängder fakturor rekommenderar vi en utlokaliserad helhetslösning för vidarebefordran och indrivning av fakturor.

Du kan leverera materialet till oss elektroniskt via SFTP-anslutning eller via ett REST-gränssnitt, och följa upp fordringarnas status med hjälp av automatiserade rapporter. Vi ansvarar för att ta hem dina fordringar effektivt, utan att kompromissa med kundtjänstens kvalitet.

Läs mer om utlokalisering av fordringshanteringen

Vanliga frågor

Om dröjsmålsräntan ändrar kan det påverka den slutliga summan av din skuld. Logga in på tjänsten Min OK eller kontakta vår kundtjänst för att kontrollera den aktuella summan av din skuld.
Priset för betalningsplantjänsten är 20–50 € och bestäms enligt skuldbeloppet och antalet rater. Undantag bildar fordringar som är direkt utmätningsbara, eftersom priset för betalningsplanstjänsten för dessa alltid är 20 €, oberoende av skuldbeloppet. Det lönar sig också att beakta att kostnaderna och dröjsmålsräntan, som löper tills hela skulden är betald, ökar skuldens saldo och påverkar delbetalningarnas antal eller storlek. I praktiken blir alltså kostnaderna och räntorna lägre ju snabbare hela beloppet betalas.  
När du har betalat den skuld som har framskridit till tingsrätten drar vi tillbaka stämningsansökan genast när vi ser din betalning. Du kan själv kontrollera i webbtjänsten Min OK att din betalning säkert har registrerats korrekt. Kontakta vår kundtjänst i problemsituationer, så kan vi tillsammans säkerställa att din betalning har kommit fram och att stämningsansökan kan dras tillbaka.
Om vi har hunnit skicka en stämningsansökan om skulden och tingsrätten har tagit ärendet till behandling avgörs alltid från fall till fall vad man kan göra i detta skede. Om du ändå skulle ha möjlighet att betala skulden i sin helhet eller ens en del av den ska du omedelbart kontakta oss. På så sätt kan vi tillsammans utreda vad det är möjligt att göra i just detta fall.

Vi förstår att det inte alltid är möjligt att betala hela skulden på en gång. En betalningsplan är ett flexibelt sätt att betala skulden i rater. I webbtjänsten Min OK kan du göra upp en betalningsplan som passar dig. Du hittar de uppgifter du behöver för att logga in i betalningskravet du fick från oss.

Observera att det i vissa fall inte är möjligt att göra upp en betalningsplan direkt i webbtjänsten. Vår kundtjänst ger dig gärna mer information.

Ruutukaappaus OK Online verkkopalvelusta

Lämna in en faktura för indrivning

Skapa ID för den kostnadsfria webbtjänsten OK Online

Till OK Online