Bedrägeritextmeddelanden har sänts i OK Indrivnings namn. Bedrägerimeddelandena påminner mycket om de textmeddelanden vi normalt sänder. Om du är osäker på meddelandet du fått, ta kontakt med vår kundtjänst 030 10 5620. Du kan också kontrollera dina skulder och fakturor i MinOK-tjänsten, logga in www.minok.fi.

OK Online-nättjänst för små fakturerare och entreprenörer

OK Online är en lättanvänd nättjänst för små fakturerare och entreprenörer. Via tjänsten kan du skicka in fakturor för indrivning, följa upp indrivningen i realtid och köpa företagskreditupplysningsrapporter.

Lämna förfallna fakturor till indrivning, vi tar hand om resten

Skapa konto i vår kostnadsfria OK Online-tjänst och ange uppgifter om förfallna fakturor. Vi fortsätter att driva in fordringen och kontaktar dig vid behov, om vi behöver mer information.

Ruutukaappaus OK Online verkkopalvelusta

 

Registrera dig på tjänsten OK Online

Har du redan ett konto? Logga in

 

Enkelt att sköta ärenden via vår kostnadsfria tjänst OK Online

Har ditt företag enstaka förfallna fakturor varje månad? Du kan själv lämna in dina fordringar till oss för indrivning på nolltid. Du behöver bara logga in i vår kostnadsfria OK Online-tjänst och ange information om förfallna fakturor. Vi fortsätter att driva in fordringen och kontaktar dig vid behov, om vi behöver mer information.

På OK Online kan du följa upp fordringarnas status och kontakta våra indrivningsexperter när det passar dig.

Vi redovisar de medel som mottagits till dig en gång i veckan. Du kan också bifoga flera fakturor till en fordran efter behov.

Vad innehåller tjänsten OK Online?

  • Du kan lägga till nya fordringar för indrivning när som helst, och vi sköter indrivningen av förfallna fakturor professionellt och kundorienterat
  • Veckovisa redovisningar, indrivningsrapporter
  • Företagskreditupplysningsrapporter
  • Juridiska tjänster vid tvist
  • Ett kompetent kundtjänstteam besvarar frågor efter behov

Fakturerar ditt företag regelbundet?

För företag som regelbundet genererar större mängder fakturor rekommenderar vi en utlokaliserad helhetslösning för vidarebefordran och indrivning av fakturor.

Du kan leverera materialet till oss elektroniskt via SFTP-anslutning eller via ett REST-gränssnitt, och följa upp fordringarnas status med hjälp av automatiserade rapporter. Vi ansvarar för att ta hem dina fordringar effektivt, utan att kompromissa med kundtjänstens kvalitet.

Läs mer om utlokalisering av fordringshanteringen

Vanliga frågor

Om vi har hunnit skicka en stämningsansökan om skulden och tingsrätten har tagit ärendet till behandling avgörs alltid från fall till fall vad man kan göra i detta skede. Om du ändå skulle ha möjlighet att betala skulden i sin helhet eller ens en del av den ska du omedelbart kontakta oss. På så sätt kan vi tillsammans utreda vad det är möjligt att göra i just detta fall.

Vi förstår att det inte alltid är möjligt att betala hela skulden på en gång. En betalningsplan är ett flexibelt sätt att betala skulden i rater. I webbtjänsten Min OK kan du göra upp en betalningsplan som passar dig. Du hittar de uppgifter du behöver för att logga in i betalningskravet du fick från oss.

Observera att det i vissa fall inte är möjligt att göra upp en betalningsplan direkt i webbtjänsten. Vår kundtjänst ger dig gärna mer information.

Priset för betalningsplantjänsten är 20–50 € och bestäms enligt skuldbeloppet och antalet rater. Du hittar en tabell över priserna för vår betalningsplantjänst här.

Undantag bildar fordringar som är direkt utmätningsbara, eftersom priset för betalningsplanstjänsten för dessa alltid är 20 €, oberoende av skuldbeloppet.

Det lönar sig också att beakta att kostnaderna och dröjsmålsräntan, som löper tills hela skulden är betald, ökar skuldens saldo och påverkar delbetalningarnas antal eller storlek. I praktiken blir alltså kostnaderna och räntorna lägre ju snabbare hela beloppet betalas.

 

Dröjsmålsräntan börjar löpa från förfallodagen om fakturan inte är betald innan dess. När fakturan överförs till inkasso löper dröjsmålsränta så länge inkasseringen fortsätter. Om förfallodagen inte är separat angiven börjar dröjsmålsränta löpa 30 dagar från det att fakturan har skickats eller en betalning har krävts.

Räntesatsen för dröjsmålsräntan är 7 procentenheter högre än den referensränta som Europeiska centralbanken har fastställt. I kommersiella avtal är räntesatsen för dröjsmålsräntan dock minst 8 procentenheter högre än den referensränta som Europeiska centralbanken har fastställt. Observera att räntan till följd av detta avtal kan vara högre. Du hittar den räntesats som tillämpas på ditt ärende i det brev vi skickade.

Syftet med dröjsmålsräntan är att få människor att betala sina fakturor inom utsatt tid och att erbjuda gottgörelse till den som har skickat fakturan såvida fakturan inte betalas på förfallodagen.

Dröjsmålsräntan börjar löpa från den ursprungliga fakturans förfallodag. Dröjsmålsräntan löper tills den förfallna skulden har betalats i sin helhet.

Räntesatsen för dröjsmålsräntan som rör konsumenter är 7 procentenheter högre än den referensränta som Europeiska centralbanken har fastställt. I kommersiella avtal är räntesatsen för dröjsmålsräntan dock minst 8 procentenheter högre än den referensränta som Europeiska centralbanken har fastställt. Observera att räntan även kan grunda sig på ett separat avtal och därmed kan avvika från det ovan nämnda. Du kan kontrollera räntan och räntesatsen för din skuld i det inkassobrev vi skickade.

Ruutukaappaus OK Online verkkopalvelusta

Lämna in en faktura för indrivning

Skapa ID för den kostnadsfria webbtjänsten OK Online

Till OK Online