Vanliga frågor

Allmänt

Det finns ett fel i det inkassobrev jag fick. Hur kan jag göra en reklamation?

Om du har fått en felaktig betalningspåminnelse eller ett betalningskrav eller om du och fordringsägaren har olika åsikter om skuldens indrivningsbarhet, ska du snarast göra en reklamation, dvs. ett besvär. Det lönar sig alltid att göra en reklamation skriftligt, så att alla faktorer som bör beaktas framkommer och kan tas hänsyn till även under den fortsatta behandlingen. Ge så detaljerade uppgifter om fallet som möjligt och beskriv din uppfattning om ärendet. Kom också ihåg att nämna ärendenumret som finns i vårt brev.

Observera att besväret ska ha tagits emot av oss senast på den förfallodag som anges i brevet vi skickade. Du kan också skicka ett skriftligt besvär per post, via e-post eller fylla i kontaktblanketten på vår webbplats.

OK Indrivning Ab
PB 442
65101 Vasa

contactcenter(at)okperinta.fi