Vanliga frågor

Allmänt

Betalningspåminnelse

Om fakturan inte är betald på förfallodagen, ska en påminnelse om fakturan sändas innan den kan övergå till inkasso. Vanligen sänder borgenären en påminnelse om skulden. För en betalningspåminnelse kan en påminnelseavgift debiteras, för privatpersoner högst 5 euro per påminnelse. Även vi kan sända påminnelsebrev på uppdrag av den ursprungliga borgenären, om detta är avtalat. Om du får en betalningspåminnelse av oss, innebär det inte alltid att ärendet gått till inkasso.