Historik

OK Indrivning är en föregångare inom kundorienterade påminnelse- och indrivningstjänster i Finland. Vi hjälper företag att ta hem förfallna fordringar effektivt, utan att kompromissa med kvaliteten.

En utmanare av indrivningsbranschens praxis

OK Indrivning grundades 1991, samtidigt som Finland drabbades av en lågkonjunktur. Våra grundare Kennet Kronman och Kaj Ollilla flyttade in i branschen från bankvärlden, i en tid då effektivitet och aggressiv indrivning uppskattades. Det påverkar branschens rykte än idag.

OK Indrivning stack ut redan då med sitt annorlunda tillvägagångssätt, särskilt telefonindrivning – det vill säga genom att ringa kunden direkt. Det var effektivare än att driva in en skuld med pappersbrev, eftersom det var möjligt att komma överens med kunden om betalningen av skulden.

 

Det finns alltid en lösning

Vi har vidareutvecklat detta framgångsrika personliga tillvägagångssätt, eftersom vi vet att fordringar betalas bra när vi aktiverar och kommer överens med kunden.

Indrivning per telefon har utvidgats till aktiveringssamtal, där skulden hanteras redan före själva inkassoprocessen. Dessutom har vi utvecklat våra digitala tjänster så att de är så enkla och flexibla som möjligt för både uppdragsgivare och kunder. Allt vi gör syftar till att få skulderna betalda.

Välrenommerad och pålitlig arbetsgivare

Vi har vuxit från ett kontor med några få personer till en specialist på human indrivning med betjäning på tre orter, med totalt cirka 150 anställda i Vasa, Tammerfors och Helsingfors. Vi utmanar branschens praxis, för öppna diskussioner och arbetar långsiktigt för att bygga en ny typ av indrivningsföretag, vilket har gjort oss till en välrenommerad och uppskattad arbetsgivare.

OK Indrivning är inte längre privatägt utan ingår i den internationella B2 Impact-koncernen, som ger oss stöd och yrkeskompetens samt kunskap, särskilt för utveckling av de digitala tjänsterna så att de blir ännu bättre.

ok perintä

Mitä meille kuuluu tänään

Nyheter