Vanliga frågor

Allmänt

Det finns ett fel i inkassobrevet som jag fått. Vad ska jag göra?

Om betalningspåminnelsen eller betalningskravet som vi sänt innehåller ett fel, kan du sända en reklamation, det vill säga ett skriftligt klagomål, eller kontakta vår kundservice. En reklamation ska alltid göras skriftligt, för att alla uppgifter av betydelse ska framkomma tydligt.

Beskriv ärendet så ingående som möjligt och din syn på saken. Kom även ihåg att uppge ärendenumret i brevet som vi sänt. Observera att klagomålet ska vara oss tillhanda senast på förfallodatumet för brevet som vi sänt. Du kan sända ett skriftligt klagomål antingen per post eller e-post. E-postadressen finns i vårt brev. I en del ärenden kan du lämna ett skriftligt klagomål, det vill säga en reklamation, även via Min OK-tjänsten.

OK Indrivning Ab
PB 442
65101 Vasa