Bedrägeritextmeddelanden har sänts i OK Indrivnings namn. Bedrägerimeddelandena påminner mycket om de textmeddelanden vi normalt sänder. Om du är osäker på meddelandet du fått, ta kontakt med vår kundtjänst 030 10 5620. Du kan också kontrollera dina skulder och fakturor i MinOK-tjänsten, logga in www.minok.fi.

Kom och arbeta på ett ansvarsfullt indrivningsföretag

Genom att agera ansvarsfullt strävar vi efter att vara en förebild för hela indrivningsbranschen. Kärnan i allt vi gör är mänsklighet, ansvarsfullhet och trivsel på arbetet.

OK Indrivnings webbplats

careers.okperinta.fi hittar du mer information om oss som arbetsgivare:

  • Se lediga jobb
  • Skicka in en öppen ansökan
  • Läs mer om oss och dina potentiella framtida kollegor
  • Nyheter och aktuella artiklar om inkassobranschen och arbetet hos oss

OK Indrivning

Det finns totalt 150 inkassoprofessionella i Helsingfors, Tammerfors och Vasa och vi är en del av det norska företaget B2Holding. Vi vill fungera som en modell för indrivningsbranschen genom att agera ansvarsfullt gentemot vår personal, våra kunder och intressenter. Du kan lita på att vårt OK-team hjälper, uppmuntrar och inspirerar dig i ditt arbete.

OK Indrivnings karriärsidor

https://careers.okperinta.fi

Gå till karriärsidorna