Återtagning, realisation och ansökan om uppgörelse

OK Indrivning är marknadsledare i Finland då det gäller återtagningstjänster och hantering av uppgörelser. Vårt återtagningsteam har en lång erfarenhet av att driva in avbetalningar och ett omfattande kontaktnät i de nordiska länderna.

Finlands mest effektiva återtagningstjänst och realisering för företag

Vårt återtagningsteam har decennier av erfarenhet inom området samt omfattande nordiska kontaktnät. Tack vare vår yrkeskompetens kan vi erbjuda ditt företag den mest effektiva återtagningstjänsten i Finland.

Kontakta kunden

Vårt primära mål är alltid att kunden betalar sina förfallna fordringar. I nästan hälften av fallen når vi en överenskommelse med kunden och ärendet kan lösas utan konfiskering av lös egendom. Ofta träffar vi också en överenskommelse om frivillig överlåtelse av lös egendom.

Sökning och hämtning av lös egendom

Om hämtning av lös egendom trots våra ansträngningar kvarstår som det enda alternativet, kommer vi att använda återhämtningsteamets kontaktnät och professionell expertis för att lokalisera egendomen.

I de flesta fall lyckas vi ta egendom inom EU i besittning. Beroende på egendomens typ och värde kan vi även leta efter den på andra håll i Europa. Den lokaliserade egendomen kommer att återföras till Finland och överlämnas till uppdragsgivaren enligt överenskommelse.

För att återta egendomen kommer vi vid behov att begära officiellt bistånd från myndigheterna. Återtagningsteamet ansvarar för att leverera den lokaliserade egendomen till uppdragsgivaren.

Avbetalningsansökan och avbetalning enligt lagen om andelslag

För din räkning kommer vi att ansöka hos utsökningsverket om avbetalning enligt lagen om avbetalningsköp. Vi bevakar ditt företags intressen vid avbetalning i enlighet med lagen om avbetalningsköp och ger en uppskattning av lösegendomens värde till distriktets utsökningsenhet.

Indrivning av avbetalningsprotokoll

Om en del av fordringen förblir obetald efter reglering i enlighet med lagen om avbetalningsköp, sparar vi avbetalningsprotokollet och kan överföra ärendet till frivillig indrivning. Om detta inte leder till resultat kommer vi att på begäran av uppdragsgivaren fortsätta driva in fordringarna via utsökningsverket.

Leverans av material och rapporter

Följa uppdragets status i webbtjänsten OK Online

OK Online är en nättjänst som skapats för uppdragsgivare. Via den kan företag som använder fakturerings-, indrivnings- och återtagningstjänster följa fordringarnas status, ladda ner rapporter och sköta ärenden med OK Indrivnings kundtjänst. OK Indrivning har utvecklat och underhåller tjänsten själv, och den är kostnadsfri för alla våra kunder.

Du kan även skicka in material till oss digitalt

OK Indrivning erbjuder uppdragsgivarna mångsidiga möjligheter att överföra uppgifter för uppdragen direkt till OK Indrivnings back-end-system.

Det är möjligt att överföra material till oss via REST-gränssnittet (rekommenderas), alternativt som filbaserat material (SFTP). Vi ger dig färdiga gränssnittsbeskrivningar och materialmodeller för överföring av uppgifter.

Blev du intresserad? Kontakta oss!

Våra experter berättar hur du får ut mesta möjliga av OK Indrivnings produkter och tjänster.

Blev du intresserad? Kontakta oss!

Våra experter berättar hur du får ut mesta möjliga av OK Indrivnings produkter och tjänster.

Sami Vesto

Sami Vesto

Chief Commercial Officer

+358 40 557 7153 LinkedIn