Sälj förfallna fakturor till oss

Försäljning av fakturor är ett enkelt sätt att få säker och snabb kompensation på förfallna fordringar då det är osäkert om betalning kommer att ske. Sälj dina fakturor till oss om du vill omvandla förfallna fordringar till kontanter direkt samtidigt som du ser till att dina kunder är i goda händer.

Att sälja fakturor är ofta ett lättare alternativ än indrivning

OK Indrivning är specialiserad på köp av förfallna fordringar och vi har decennier av erfarenhet av fordringsköp inom olika branscher.

Hos oss sker köp av fordringar i praktiken så att vi köper större volymer av konsumentfordringar till ett engångsbelopp i alla skeden av skuldens livscykel. Ett annat sätt att hantera fakturaförsäljningen är genom löpande köp, där vi alltid köper in fordringar vid en viss tidpunkt.

Fordringar till försäljning ska vara

  • Förfallna och obestridda
  • Giltiga
  • Uppdrag där kunden är konsument

Fokuserade på din egen kärnverksamhet

Att hantera förfallna fordringar med egen personal kan ibland vara både mödosamt och dyrt och det finns kanske inga garantier för att betalningar kommer att ske. Försäljning av fordringar gör det möjligt att utlokalisera uppgifter som övervakning av förfallodatum och påminnelser till en pålitlig och professionell indrivningsbyrå.

Genom försäljning av fakturor får du en möjlighet att frigöra både medel och personalresurser för din egen kärnverksamhet. Sälj dina fakturor till oss så kan du själv fokusera på det väsentliga!

Fakturaförsäljning förbättrar affärsverksamhetens förutsägbarhet

Förutom att omvandla förfallna fordringar direkt till kontanter och frigöra egna resurser medför det även andra fördelar. Genom att sälja din faktura kan du till exempel förbättra förutsägbarheten i ditt kassaflöde och spara på administrativa kostnader. Då försäljningen av fakturor till OK Indrivning resulterar i att vi blir ny ägare av fordringen, är försäljningen också ett bra sätt att minska mängden potentiella kreditförluster.

Vid kontinuerlig försäljning vet du redan vid försäljningstillfället hur stor den slutliga kreditförlusten är, då du har ett avtalat pris för försäljning av företagets fordringar till indrivning.

Fakturaförsäljningen kan också gagna bokföringen, eftersom det gör att kundfordringar kan omvandlas till kontanter före bokslutet.

Genom att sälja din faktura till oss säkerställer du hög kundnöjdhet

Vid försäljning av förfallna fordringar är det också bra att beakta att kunden får bästa möjliga bild av ditt företag även om fakturan drivs in av en annan aktör. Vid indrivning av de fordringar vi köpt, tar vi hänsyn till kundens ekonomiska situation i alla våra åtgärder och ger alltid möjlighet att komma överens om betalningen med oss.

Vi behandlar alla kunder individuellt och följer god indrivningssed i all vår verksamhet. Vår professionella och erfarna personal garanterar dina kunder den bästa möjliga upplevelsen, när en betalning har blivit försenad.

Blev du intresserad? Kontakta oss!

Sälj dina fordringar till oss om du vill säkerställa att dina kunder är i goda händer.

Blev du intresserad? Kontakta oss!

Sälj dina fordringar till oss om du vill säkerställa att dina kunder är i goda händer.

Sami Vesto

Sami Vesto

Chief Commercial Officer

+358 40 557 7153 LinkedIn