Fakturaförmedling


Vår fakturaförmedlingstjänst hjälper till att förbättra kundupplevelsen och spara kostnader. Elektroniska faktureringstjänster är lätta att implementera och inkluderar även smidig hantering av fordringar.

Utlokalisering av faktureringen ger förutsägbarhet i affärsverksamheten

Elektronisk fakturaförmedling ger betydande förbättringar i företagets verksamhet, särskilt när faktureringsvolymerna ökar. OK Indrivnings lösning ger till exempel följande fördelar:

 • En automatiserad process som ger effektivitet och kostnadsbesparingar: realtidsövervakning och digital behandling av materialet förenklar processer
 • Slutanvändarna får en tjänst som uppfyller deras behov, vilket gör deras vardag enklare. Smidiga och snabba ärenden återspeglas positivt även i fakturerarens eget varumärke
 • Att tillämpa modern teknik är en investering inför framtiden – förändringssäkerheten ökar, och det blir enklare att producera högklassiga tjänster även för framtida behov

Vad ingår i vår fakturaförmedlingstjänsten

 • Bearbetning och överföring av material till förmedlingspartner
 • Brett utbud av överföringskanaler: Mobilfaktura (MobilePay, Mobify, etc.), e-faktura (för företag), e-faktura och direktbetalning (för konsumenter), digitala brevlådor (Oma Posti, Kivra), e-postfaktura, pappersfaktura.
 • Arkivering
 • Uppföljning och rapporter i OK Online-tjänsten
 • Visuella fakturor och fakturakopior i tjänsten OK Online eller via tjänsten REST-API direkt till beställarens system
 • Elektroniska påminnelser
 • Om ärendet övergår till indrivning kan gäldenärskunden på egen hand begära en kopia av fakturan i nättjänsten Min OK. Vi skickar automatiskt en visuell faktura direkt till gäldenärskunden.

Förmedlingen av fakturor inkluderar alltid särskilda egenskaper och krav som är specifika för branschen och beställaren. Därför ska implementeringen av tjänsten alltid avtalas separat med OK Indrivning.

Lätt att följa upp

Fakturaförmedlingstjänsten övervakas under hela förmedlingsprocessen. Därutöver sparas långsiktiga analyser av materialets behandling och innehåll, som ditt företag kan dra nytta av i utvecklingen av er affärsverksamhet och för att förbättra tjänsternas användbarhet.

Som prenumerant kan du när som helst kontrollera tjänstens funktion och fakturamaterialets status via nättjänsten OK Online.

Uppgifter som är tillgängliga i tjänsten OK Online:

 • Mängden fakturamaterial som förmedlats
 • Fakturamaterialets förmedlingsuppgifter (kanaler, företag kontra konsument)
 • Allmän statistik över tjänstens funktion
 • Begäran om fakturakopior (OK Online)
 • Hämta en visuell faktura (OK Online)

Som en tilläggstjänst kan rapportering göras till abonnentens back-end-system via REST-gränssnittet.

Blev du intresserad? Kontakta oss!

Våra experter berättar hur du får ut mesta möjliga av OK Indrivnings produkter och tjänster.

Blev du intresserad? Kontakta oss!

Våra experter berättar hur du får ut mesta möjliga av OK Indrivnings produkter och tjänster.

Sami Vesto

Sami Vesto

Chief Commercial Officer

+358 40 557 7153 LinkedIn