Styrelsen

 

Adam Parfiniewicz
Styrelseordförande

André Adolfsen
Styrelseledamot

Kennet Kronman
Styrelseledamot

Juhani Ollila
Styrelseledamot

Tore Krogstad
Styrelseledamot

 

Ledningsgruppen

Övriga nyckelpersoner