Vanliga frågor

Allmänt

Måste jag betala inkassokostnaderna?

Inkassokostnader ska enligt lagen betalas, om ärendet gått till inkasso. I praktiken innebär detta att om du betalat den ursprungliga fakturan innan datumet i inkassobrevet, behöver du inte betala inkassokostnader. Om du betalat fakturan samma dag som vi sänt inkassobrevet, anses inkassot ha inletts och du ska således betala även inkassokostnaderna. Kontakta oss snarast för en utredning om du anser att inkassokostnaderna inte ska betalas av dig. Förbered dig på att lämna exakta uppgifter om betalningen för att bevisa när fakturan betalats.