Vanliga frågor

Allmänt

Medför en stämningsansökan tilläggskostnader för mig?

Om en obetald skuld övergår till tingsrätten, medför det tilläggskostnader för stämningsansökan och rättegångskostnader. 

Vi sänder i regel ostridiga skuldärenden i digitalt format till tingsrätten, varvid rättegångsarvodet blir 115–175 € beroende på skuldbeloppet. I arvodet ingår tingsrättens behandlingsavgift 65 €.