Vanliga frågor

Allmänt

Ser arbetsgivare min betalningsanmärkning?

Arbetsgivare har i regel inte rätt att kontrollera arbetstagarnas kreditupplysningar. Undantag är arbetsuppgifter som kräver särskild tillförlitlighet och som medför möjligheter till olaglig ekonomisk vinning. 

I vissa fall kan arbetssökandes kreditupplysningar kontrolleras av arbetsgivare om det krävs på grund av arbetets art. För kontrollen ska den berörda personen ge sitt samtycke.