Serviceavbrott i nättjänsterna söndagen den 26.3.2023, mellan ca kl. 12–14: Vi ber er uppmärksamma att vi utför servicearbeten i vår servicemiljö på söndagen den 26.3.2023, mellan 12-14. Under tiden för servicearbetet är våra nättjänster (okperinta.fi, okonline.fi, minok.fi) tillfälligt ur bruk. Vi beklagar möjliga olägenheter detta orsakar.
Vanliga frågor

Allmänt

Ser arbetsgivare min betalningsanmärkning?

Arbetsgivare har i regel inte rätt att kontrollera arbetstagarnas kreditupplysningar. Undantag är arbetsuppgifter som kräver särskild tillförlitlighet och som medför möjligheter till olaglig ekonomisk vinning. 

I vissa fall kan arbetssökandes kreditupplysningar kontrolleras av arbetsgivare om det krävs på grund av arbetets art. För kontrollen ska den berörda personen ge sitt samtycke.