Vanliga frågor

Allmänt

Ser min arbetsgivare att en del av min lön går direkt till utsökning?

Ja, eftersom arbetsgivare meddelas om betalningsförbud, och utifrån det drar av en andel från lönen som betalas till utsökning. Observera att arbetsgivare har tystnadsplikt i ärendet.

Mera information om arbetsgivarens förpliktelser i denna situation finns på rättsväsendets hemsida.