Vanliga frågor

Allmänt

Vad är rättegångskostnader?

När en obetald skuld övergår till tingsrätten för behandling uppstår tilläggskostnader för stämningsansökan och rättegångskostnader.

Vi sänder i regel ostridiga skuldärenden i digitalt format till tingsrätten, varvid rättegångsarvodet blir 115–175 € beroende på skuldbeloppet. Arvodet innehåller tingsrättens behandlingsavgift 65 €.