Vanliga frågor

Allmänt

Vad kostar det att upprätta en betalningsplan?

Priset för betalningsplantjänsten är 20–50 € och bestäms enligt skuldbeloppet och antalet rater.

Undantag bildar fordringar som är direkt utmätningsbara, eftersom priset för betalningsplanstjänsten för dessa alltid är 20 €, oberoende av skuldbeloppet.

Det lönar sig också att beakta att kostnaderna och dröjsmålsräntan, som löper tills hela skulden är betald, ökar skuldens saldo och påverkar delbetalningarnas antal eller storlek. I praktiken blir alltså kostnaderna och räntorna lägre ju snabbare hela beloppet betalas.