Vanliga frågor

Allmänt

Varför kan jag inte flytta fram förfallodagen i tjänsten Min OK?

Betalningsdagen kan flyttas fram enbart i vissa inkassoskeden. Kontakta oss om du inte kan föreslå ett nytt betalningsdatum för din skuld i tjänsten Min OK, så utreder vi om det går att flytta fram betalningsdagen för din skuld.