Det lönar sig att sälja fakturorna - Sälj dina fakturor till oss

köp av fordringar

 

Försäljningen av fakturor till oss är ett alternativ till våra påminnelse- och inkassotjänster som det lönar sig att överväga. Förutom på smidiga inkassolösningar har vi nämligen också specialiserat oss på att köpa bestånd av förfallna fordringar och vi har flera decenniers erfarenhet av fordringshandel inom olika branscher.

Vi gör engångsköp av i regel större bestånd av konsumentfordringar under alla skeden av skuldens livscykel.

Ett annat sätt att hantera försäljningen av fakturor är modellen med fortgående handel. Då köper vi i enlighet med ett avtal alltid fordringarna vid en viss tidpunkt.

 


Försäljningen av fordringar i ett nötskal

Du kan sälja fakturor till OK Indrivning förutsatt att fordringarna som är föremål för handeln är:

  • förfallna och ostridiga
  • fordringar i vilka kunden är konsument
  • en del av en större helhet eller fortgående handel under en längre tid

 

Dessutom förutsätter försäljningen av fakturor att fordringarna inte har preskriberats. Även om vi inte köper enskilda fakturor eller fordringsbestånd som till stycke- eller eurobeloppet är små, erbjuder vi också lösningar för att hantera dem. När det gäller enskilda fakturor går det behändigast att lämna dem till oss för inkasso via webbtjänsten OK Online

 

När du säljer fakturor får du genast pengar i kassan

Även om du har tillräckligt med kunder och försäljning kan det alltid finnas något att förbättra när det gäller företagets kassa och likviditet. En betydande orsak är att kunderna inte har betalt sina fakturor i tid och sålunda är en del av medlen fortfarande försäljningsfordringar

Att sälja fordringar är ett behändigt sätt att få en snabb och säker betalning för fakturor som kunden inte har betalt i tid och som det inte heller är helt säkert att kunden kommer att betala i framtiden.

Sälj dina fakturor till oss om du vill omvandla förfallna fordringar till pengar med en gång.

 

Försäljningen av fakturor hjälper dig att fokusera på din egen kärnverksamhet

Förvaltningen av förfallna fordringar inom ramarna för din egen personal kan ibland vara både arbetskrävande och dyrt och det finns kanske ändå inga garantier för att fordringarna betalas. Försäljningen av fordringar hjälper dig att överföra förfallodagsövervakning och uppgifter i anslutning till påminnelser till oss.

Försäljningen av fakturor är en möjlighet att frigöra både tillgångar och personalresurser för din egen kärnaffärsverksamhet. Sälj dina fakturor till oss, om du själv vill fokusera på det som är väsentligt.

 

Försäljningen av fakturor förbättrar affärsverksamhetens förutsebarhet

Förutom att försäljningen av fordringar genast omvandlar förfallna fordringar till pengar och frigör de egna resurserna, ger den också andra fördelar. När du säljer dina fakturor kan du till exempel bättre förutse ditt kassaflöde och spara in på förvaltningskostnader. Eftersom försäljningen av fakturor till OK Indrivning leder till att vi blir ny ägare till fordringarna är det också ett bra sätt att minska antalet eventuella kreditförluster. Genom den fortgående handelsmodellen vet du redan i försäljningsskedet kreditförlustens slutliga omfattning när du har ett avtal på till vilket pris du säljer fordringen som övergår till inkasso.

Ett sätt att utnyttja fördelarna med att sälja fakturor har att göra med bokföringen. När du säljer fakturorna kan du nämligen omvandla försäljningsfordringarna till likvida tillgångar före bokslutet.

 

Försäljningen av fakturor innebär inte att du överger kundrelationen

När du säljer förfallna fordringar är det också bra att ta hänsyn till att kunden får en så bra bild som möjligt att ditt företag. När vi driver in fordringar som vi har köpt, beaktar vi kundens ekonomiska situation i alla våra åtgärder och ger alltid kunden en chans att avtala med oss om flexibel betalning.

Vi på OK Indrivning bemöter alla kunder väl och individuellt. Det här är kärnan i hela vår nya lösningsorienterade inkassometod. Vår yrkeskunniga och erfarna personal garanterar dina kunder en god kundupplevelse också när betalningen är försenad.

Sälj dina fakturor till oss om du vill vara säker på att dina kunder är i goda händer.

Läs mer om våra inkassotjänster.

 

Blev du intresserad av våra tjänster? Kontakta våra experter direkt eller lämna en offertbegäran.