Vanliga frågor

Allmänt

Jag hann betala fakturan innan jag fick ett inkassobrev av er. Måste jag betala inkassokostnaderna?

Inkassokostnaderna ska enligt lagen betalas om ärendet gått till inkasso. Om du betalat den ursprungliga fakturan före datumet i inkassobrevet, behöver du inte betala inkassokostnader. Om du betalat fakturan samma dag som vi sänt inkassobrevet, anses inkasso ha inletts och du ska således betala inkassokostnaderna. Kontakta oss snarast för en utredning om du anser att inkassokostnaderna inte ska betalas av dig. Förbered dig på att lämna exakta uppgifter om betalningen.