Vanliga frågor

Allmänt

När får jag en betalningsanmärkning i kreditupplysningarna?

Enbart ett påminnelse- eller inkassobrev leder inte till en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning uppstår vanligen först då en faktura trots inkassobyråns krav inte betalas och ärendet avgörs i tingsrätten i så kallad juridiskt inkasso. 

Om ditt ärende mottagits av tingsrätten får du en delgivning om stämningen. Om du inte i detta skede betalar din skuld eller bestrider ärendet, ger tingsrätten en dom. Själva betalningsanmärkningen uppstår då domen givits och ärendet kan gå vidare till utsökning. Du kan undgå en betalningsanmärkning om du gör en förlikning i Min OK-tjänsten.

En betalningsanmärkning kan även ges som en påföljd efter utsökning. Inte heller i detta fall leder utsökningen automatiskt till en betalningsanmärkning i kreditupplysningarna men om du konstateras medellös leder det till en betalningsanmärkning. 

I vissa undantagsfall kan en betalningsanmärkning ges även utan tingsrättens dom eller utsökning. Så kan det gå om till exempel en konsumtionskredit inte betalas på över 60 dagar. Då ska kreditavtalet innehålla ett omnämnande om en eventuell betalningsanmärkning och dessutom ska du påminnas om detta i god tid, för att du ska ha möjlighet att betala fordringen och hindra betalningsanmärkningen.