Vanliga frågor

Allmänt

Utsökning

När din skuld går till utsökning får du ett delgivande om det. Utsökningsmyndigheten kan utmäta en andel av din lön eller andra inkomster. Utsökningsmyndigheten har även rätt att utmäta din egendom för att kvittera skulderna.

Det är aldrig för sent att sköta dina skuldärenden. När du betalat din skuld kan du till bolaget som upprätthåller kreditregistret sända in en pålitlig utredning om betalningen av skulden, och be att anmärkningen angående skulden raderas.  Bolaget som upprätthåller kreditregistret skall inom 30 dagar från mottagen anmälan, radera anmärkningen. Du kan också be indrivningsbolaget eller utsökningen att göra anmälan å dina vägnar.

OK Indrivning har tagit beslutet att för sina kunders räkning göra en anmälan om den betalda skulden till bolaget som upprätthåller kreditregistret automatiskt och kostnadsfritt inom några dagar från det att betalningen mottagits.

Ifall betalningsanmärkningen gällande en betald skuld av någon orsak inte är borttagen inom 2 månader, ber vi dig kontakta vår kundtjänst för att reda ut ärendet.