Vanliga frågor

Allmänt

Vad är dröjsmålsränta?

Syftet med dröjsmålsräntan är att styra fakturamottagaren att betala fakturor i tid och den är en gottgörelse till fakturans avsändare, om betalningen fördröjs från fakturans förfallodatum. Dröjsmålsräntan ackumuleras från och med förfallodagen på den ursprungliga fakturan. 

Dröjsmålsräntan ackumuleras tills hela den förfallna skulden är betald. Dröjsmålsräntan som gäller konsumentkunder är 7 procentenheter högre än den referensränta som bestäms av Europeiska centralbanken. I kommersiella avtal är dröjsmålsräntan dock minst 8 procentenheter högre än den referensränta som bestäms av Europeiska centralbanken. Observera att räntan kan grundas på ett separat avtal och avvika från det nämnda. Du kan kontrollera räntan och ränteprocenten som gäller din skuld i inkassobrevet som du fått.