Serviceavbrott i nättjänsterna söndagen den 26.3.2023, mellan ca kl. 12–14: Vi ber er uppmärksamma att vi utför servicearbeten i vår servicemiljö på söndagen den 26.3.2023, mellan 12-14. Under tiden för servicearbetet är våra nättjänster (okperinta.fi, okonline.fi, minok.fi) tillfälligt ur bruk. Vi beklagar möjliga olägenheter detta orsakar.
Vanliga frågor

Allmänt

Vad är en tratta?

En tratta används inom företagsinkasso och är ett betalningskrav med offentlighetshot. Det är tillåtet att använda en tratta enbart för klara och ostridiga fordringar. När en inkassobyrå sänder en tratta kan även kreditupplysningsregistret meddelas och då leder en tratta till en anteckning om betalningsfördröjning i gäldenärskundens kredituppgifter. En anteckning om betalningsfördröjning är tecken på att företaget inte betalat sin skuld i tid. 

En tratta kan protesteras tidigast 10 dagar efter att den sänts. Protesten leder till en betalningsanmärkning i företagets kredituppgifter. En tratta kan protesteras antingen tyst eller offentligt. En tyst protest leder enbart till en anmärkning i företagets kredituppgifter, men offentliga protester kan publiceras i ekonomitidningar på så kallade protestlistor.